Nederlands English

la città - Stadsdoorsnede
la città - Stadsdoorsnede

la città - morfologische studie van de stad
la città - morfologische studie van de stad

la città - city plan with the design in it
la città - city plan with the design in it

l'isolato - doorsnede over de locatie
l'isolato - doorsnede over de locatie

l'isolato - De Tweeling
l'isolato - De Tweeling

l'isolato - ontwerp begane grond
l'isolato - ontwerp begane grond

la casa - Opengewerkt perspectief
la casa - Opengewerkt perspectief

la casa - interieur perspectieven
la casa - interieur perspectieven
PROJECTINDEX
 
DE TWEELING
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Een contextueel geplaatst gebouwduo in het historisch centrum van Turijn
Met respect voor de bestaande morfologische stadsstructuur en wars van goedkope imitaties voegt 'De Tweeling' zich in het stedelijke weefsel van het historisch centrum van Turijn. Door het toevoegen van een woonfunctie en publieke functies die het wonen ondersteunen zoals een bank en een bar met restaurant wordt de voorheen afgesloten plek weer geactiveerd.
la città (de stad)
Het project gaat een dialoog aan met de stad. De eenvoud van het ontworpen gebouw is er op gericht de verschillende potenties die in de plek en de omgeving besloten liggen voor de gebruiker betekenis te geven, met als doel dat dit unieke stukje Turijn weer deel uitmaakt van het dagelijkse gebruik.
l’isolato (het bouwblok)
De ingreep bestaat uit twee haaks op elkaar staande gebouwstroken die zo zijn geplaatst dat ze de twee aangrenzende verkeersassen begeleiden en de aanwezige blokverkaveling continueren. De orthogonale opstelling sluit een luw binnengebied in. Door de uitsnijdingen van beide gebouwstroken ontstaat een dialoog tussen de gehuisveste functies en de stedelijke omgeving. Tegelijkertijd binden de uitsnijdingen de twee gebouwen, ze vormen een Tweeling.
la casa (het huis)
Het lange gebouw kenmerkt zich door een hap die weggenomen is op de hoek van het volume, waardoor de aanwezige publieke functies zich op het aangrenzende publieke plein oriënteren. Aan de andere zijde is de hap aan de bovenzijde weggenomen, waardoor ruimte ontstaat voor een collectief buitenterras. In de beleving van de opeenvolging van de binnenruimten die zich telkens op een andere aangrenzende buitenruimte oriënteren wordt men zich bewust van de alzijdige oriëntatie van het gebouw. In de gevel wordt dit tot uitdrukking gebracht door langwerpige ramen die de maat van de massa aannemen en rondom in het volume zijn geplaatst. De vloeren worden gedragen door betonnen portalen, die de lengterichting van het gebouw benadrukken. Dit is in het interieur zichtbaar.
Het korte gebouw kenmerkt zich eveneens door twee happen die uit het volume weggenomen zijn. Ditmaal verschillen de maten van de ontstane openingen. Een grote opening in het volume aan de zijde van het historisch centrum oriënteert de appartementen op dit stadsdeel. Aan de andere zijde is de hap aan de onderzijde weggenomen en kleiner van maat. De uitkraging van de gebouwmassa past door haar maat in het stedelijke karakter van de verkeersas.