Nederlands English


Masterplan, ontwerp crematorium. Gent, België. / Masterplan, crematorium design. Ghent, Belgium.
Masterplan, ontwerp crematorium. Gent, België. / Masterplan, crematorium design. Ghent, Belgium.

De plattegrond van de eerste verdieping laat zien hoe het gebouw is ingedeeld. Materialisatie, licht, verhoudingen en atmosfeer leiden de rouwenden langs een route die hen helpt de pijn van de dood te verlichten. / The floor plan at level +1 shows how the building is arranged. Materials, light, proportion and ambience guide the mourners along a path that helps to soften the pain of death.
De plattegrond van de eerste verdieping laat zien hoe het gebouw is ingedeeld. Materialisatie, licht, verhoudingen en atmosfeer leiden de rouwenden langs een route die hen helpt de pijn van de dood te verlichten. / The floor plan at level +1 shows how the building is arranged. Materials, light, proportion and ambience guide the mourners along a path that helps to soften the pain of death.

Doorsnede A-A’ Het gebouw is ingedeeld als een sequentie van open en gesloten ruimten. De keus om beton, steen of metaal te gebruiken is mede gemaakt op grond van hun eigenschappen ofwel hoe ze verschillend op licht reageren. / Section A-A’ The building is configured as a sequence of open and closed spaces. The choice of concrete, stone or metal depends in part on the nature of their properties and how they react to light.
Doorsnede A-A’ Het gebouw is ingedeeld als een sequentie van open en gesloten ruimten. De keus om beton, steen of metaal te gebruiken is mede gemaakt op grond van hun eigenschappen ofwel hoe ze verschillend op licht reageren. / Section A-A’ The building is configured as a sequence of open and closed spaces. The choice of concrete, stone or metal depends in part on the nature of their properties and how they react to light.

Doorsnede B-B’ laat zien hoe het licht wordt behandeld als ‘ghost materiaal’, gemodelleerd om de mensen door het gebouw te leiden. In elke ruimte suggereert het momenten van pauze, reflectie of beweging naar de volgende ruimte. / Section B-B’ shows how the light is treated as a ghost material modelled to guide people through the building. In each space it suggests moments of pause, reflection or movement to the next space.
Doorsnede B-B’ laat zien hoe het licht wordt behandeld als ‘ghost materiaal’, gemodelleerd om de mensen door het gebouw te leiden. In elke ruimte suggereert het momenten van pauze, reflectie of beweging naar de volgende ruimte. / Section B-B’ shows how the light is treated as a ghost material modelled to guide people through the building. In each space it suggests moments of pause, reflection or movement to the next space.

Innovatieve technologieën, zoals 3D-betondrukken, worden gebruikt om nieuwe esthetische kwaliteiten te produceren. Het 3D-geprinte betonnen prototype kenmerkt de architecturale elementen in het ontwerp van het crematorium, het is bedoeld om verschillende sferen te creëren door het licht op verschillende manieren te filteren. / Innovative technologies, such as 3D concrete printing, used as a tool to manufacture new aesthetic qualities. The 3D-printed concrete prototype is intended to create different ambiences by filtering the light in different ways.
Innovatieve technologieën, zoals 3D-betondrukken, worden gebruikt om nieuwe esthetische kwaliteiten te produceren. Het 3D-geprinte betonnen prototype kenmerkt de architecturale elementen in het ontwerp van het crematorium, het is bedoeld om verschillende sferen te creëren door het licht op verschillende manieren te filteren. / Innovative technologies, such as 3D concrete printing, used as a tool to manufacture new aesthetic qualities. The 3D-printed concrete prototype is intended to create different ambiences by filtering the light in different ways.

De entreehal wordt gekarakteriseerd door 3D geprinte betonnen elementen die het licht filteren en de bezoekers uitnodigen om er te verzamelen voor de bijeenkomst in de ceremoniele ruimte. / The entrance hall is typified by 3D-printed concrete elements that filter the light and invite mourners to assemble before moving on to the ceremonial hall.
De entreehal wordt gekarakteriseerd door 3D geprinte betonnen elementen die het licht filteren en de bezoekers uitnodigen om er te verzamelen voor de bijeenkomst in de ceremoniele ruimte. / The entrance hall is typified by 3D-printed concrete elements that filter the light and invite mourners to assemble before moving on to the ceremonial hall.

Columbarium waar de labyrinthische 3D geprinte structuur de noodzakelijke privacy biedt aan de bezoekers. / The columbarium, where the labyrinthine 3D-printed structure offers visitors the privacy they desire.
Columbarium waar de labyrinthische 3D geprinte structuur de noodzakelijke privacy biedt aan de bezoekers. / The columbarium, where the labyrinthine 3D-printed structure offers visitors the privacy they desire.
PROJECTINDEX
 
DEATH AND LIFE IN ARCHITECTURE
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Een architecturale verkenning van het concept van de dood
Het project onderzoekt het concept van de dood in onze hedendaagse tijd, in het bijzonder in België. Het onderzoek maakt deel uit van een afstudeerstudio die nieuwe architecturale uitdrukkingen en eigenschappen onderzoekt aan de hand van 3D- geprint beton.
Architectuur beïnvloedt en vormt zowel ons gedrag als ons dagelijks leven. Zo onderzocht ik hoe architectuur ons kan helpen bij het omgaan met één van de meest emotionele momenten in het leven: De dood. Dit onderzoek resulteerde in het ontwerp van een begrafeniscomplex. Het geeft antwoord op de vraag hoe architectuur ons kan helpen als we met de dood te maken hebben.
Begrafenisarchitectuur heeft door veranderingen in de samenleving een nieuwe definitie nodig. De typologie is erop gericht om de gevoelens te respecteren van de belangrijkste gebruikers, de overledene en de familie.
Het ontwerp bestaat zowel uit ruimten die de gebruiker emotioneren, terwijl ze tegelijkertijd de logistiek en regelgeving van een crematorium waarborgen, zo worden privacy en veiligheid tijdens het rouwproces verzekerd. Zowel emotie als logistiek zijn eigenschappen van onze discipline die beide de ontwerpprincipes definiëren.
De stedelijke context geeft het gebouw een actieve rol in de omgeving. Door het 'breken' van het traditioneel massieve volume worden mensen uitgenodigd binnen te komen zonder de privacy van de functie van het crematorium te ontkennen.
Licht wordt gevormd en gefilterd als een spookmateriaal. Het leidt mensen door het gebouw en suggereert momenten van aandacht, bezinning of beweging. De gebruikte 3D-print productietechnieken leiden tot het onderzoeken van nieuwe manieren om het licht te filteren teneinde holistische atmosferen te creëren.
Er worden nieuwe architectonische expressies onderzocht door deze innovaties. Gebruikmakend van recent onderzoek in 3D-printen werd een algoritme gegenereerd dat één van de fundamentele problemen van deze technologie oplost, waardoor het creëren van een geprint patroon op basis van een continu pad mogelijk wordt. Dat leidt tot een patroon dat kan veranderen door het varieren van verscheidene parameters. De parameters verschillen naargelang het type atmosfeer een specifieke ruimte verreist, bijvoorbeeld bezinning, aandacht, beweging. Vervolgens worden er verschillende architecturale ruimtes gevormd zoals een kapel, inkomhal, patio’s en columbarium. Er worden verschillende atmosferen gecreëerd om tegemoet te komen aan de specifieke eisen die de verschillende functies stellen, samen vormen ze een reis door het gebouw.