Nederlands English

maquette gebouw 1:50 / building model 1:50
maquette gebouw 1:50 / building model 1:50

stedenbouwkundige maquette 1:200, De Coninckplein, Antwerpen / site model 1:200, De Coninckplein, Antwerp
stedenbouwkundige maquette 1:200, De Coninckplein, Antwerpen / site model 1:200, De Coninckplein, Antwerp

burgerzaal in de ochtend / civic hall in the morning
burgerzaal in de ochtend / civic hall in the morning

gevel aan De Coninckplein / elevation on De Coninckplein
gevel aan De Coninckplein / elevation on De Coninckplein

plattegrond begane grond, passage / ground floor plan, arcade
plattegrond begane grond, passage / ground floor plan, arcade

plattegrond derde verdieping, burgerzaal / third floor plan, civic hall
plattegrond derde verdieping, burgerzaal / third floor plan, civic hall

doorsnede / section
doorsnede / section

PROJECTINDEX
 
STADSLOKET ‘T NOORD
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Dit project voor een stadsdeelkantoor in de Antwerpse wijk Noord onderzoekt hoe een officieel gebouw zijn maatschappelijke rol kan terugwinnen. Elke wijk in de stad heeft een stadsdeelkantoor waar de meer persoonlijke contacten tussen ambtenaren en inwoners plaats vinden. In de wijk Noord ontbreekt er echter een, wat resulteert in een overvolle centrale wijkzaal in het centrum van de stad. Hier zag ik de mogelijkheid om de administratieve inzet van de stad efficiënter te verdelen door een Stadsloket in Noord voor te stellen.
Stadhuizen zijn openbare gebouwen bij uitstek, ze hebben hun maatschappelijke functie echter zien eroderen tot een leeg geraamte dat alleen staat voor de representatie van de macht. Hedendaagse overheidsgebouwen weerspiegelen hoe overheden zich beperken tot hun louter administratieve taken. Zo kunnen de gebouwen van de EU in Brussel net zo goed van een groot bedrijf zijn, daarvoor hoeft alleen het logo te wijzigen. Dergelijke anonieme kantoorgebouwen vormen geen concentratiepunten in de stedelijke structuur omdat ze geen openbare functie hebben en daardoor geen betekenis hebben voor de burgers. Met dergelijke gebouwen kunnen de bewoners zich niet identificeren, het zijn in de verste verte geen symbolen van hun stad. Met de overdracht van steeds meer openbare diensten aan de particuliere sector spelen overheden een steeds kleinere rol in het culturele aanbod van hun steden of wijken.
Het ontworpen stadsdeelkantoor is gevestigd aan het De Coninckplein. Het plein was een restruimte op het kruispunt van drie straten. Er was geen sprake van een actieve, beschutte rand die de ruimtelijke definitie van een plaats combineert met een gevoel van bewoning, wat noodzakelijk is voor een herbergzame openbare ruimte. In het verleden hebben markthallen door hun situering op pleinen de ruimtelijke kwaliteiten van die plek bevorderd. Voor mij was dit het leidende principe voor de keuze van de locatie.
Naast het vervullen van haar noodzakelijke administratieve taken, het verlenen van vergunningen, het verzorgen officiële documenten etc., biedt het gebouw ook ruimte aan culturele activiteiten van de buurt. Het gebouw wordt daardoor onderdeel van de evenementen die een stad zijn karakter geven. Een openbaar gebouw met uitstraling. Onder de expressieve structuur van het dak dat net boven de daken van de omgeving uitsteekt, is een Burgerzaal ontworpen.
Het project is uitgewerkt als een houten openbaar gebouw. Nu er steeds meer mensen in steden wonen, moeten we nadenken over hoe we duurzaam kunnen verdichten. In Europa zal hout daar een grote rol in moeten spelen. Meestal wordt dit materiaal geassocieerd met landelijke situaties of met knusse privéwoningen. Die insteek verwerp ik. Dit project is een verkenning over hoe je hout kan gebruiken in architectonisch en constructief opzicht, om een waardig publiek gebouw voor de burgers te realiseren.