Nederlands English

Winnaars Archiprix 2020: Sarina Bleumink, Felipe Chaves Gonzalez, Charlotte van der Woude

10 minuten compilatie prijsuitreiking

De jury maakte op vrijdag 26 juni de winnaars en eervolle vermeldingen bekend van de 40 editie van de Archiprix Nederland. Vanwege de maatregelen die de verspreiding van het corona virus moeten voorkomen was een publiek evenemnt onmogelijk. De bekendmaking vond plaats tijdens een livestream vanuit de tentoonstellingsruimte van Het Nieuwe Instituut waar de afstudeerplannen staan opgesteld. Alleen de deelnemers en de juryleden konden daarbij aanwezig zijn.

De samenstelling van de jury die de afstudeerplannen van de Archiprix 2020 beoordeelde is als volgt: Frans Bevers (interieurarchitectuur), Ira Koers (architectuur), Mascha Onderwater (landschapsarchitectuur), Merel Pit (theorie) en Jeroen Zuidgeest (stedenbouw).

Gedeelde eerste prijs (in alfabetische volgorde)
Living Monument
Sarina Bleumink, AvB Arnhem (architectuur)
Het trefzeker ontworpen en schitterend gepresenteerde plan voor de herbestemming van de aardapplemeelfabriek in Coevorden is een overtuigend voorbeeld van de omgang met herinnering. De ruïne van de fabriek is getransformeerd tot een betekenisvol element in de stad. Het ontwerp is tot in de details en materialisatie zorgvuldig uitgewerkt.

Nature is Under your Feet
Charlotte van der Woude, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Dit plan daalt op een aantal strategisch gekozen locaties in Londen af naar de rivier de Fleet die onzichtbaar onder de stad naar de Theems stroomt. Op elke locatie wordt op zorgvuldige wijze een ingreep ontworpen die het maaiveld in contact brengt met de ondergrondse rivier. Steeds wordt een biotoop gecreëerd voor specifieke planten en dieren. Op die wijze wordt de notie van de natuur onder de stad op treffende wijze in de beleving van de stad ervaarbaar gemaakt.

Permeable Borders
Felipe Chaves Gonzalez, TU-Delft (stedenbouw)
Dit afstudeerplan pakt een even relevante als complexe opgave op. Het doel is om de integratie van kwetsbare bewoners in Rio de Janeiro te verbeteren. De ontwerper slaagt op overtuigende wijze in zijn opzet met het een ontwikkelingsmodel voor de stad, inclusief een realistische en praktische toolkit om de stad te helen. Het voorstel excelleert op het gebied van strategische planning en meta planning.

Eervolle vermeldingen (in alfabetische volgorde)
Achterhuis
Paul Kuipers, AvB Amsterdam (architectuur)
Een fascinerend ontwerp voor een nieuw thuis voor Edward Snowden die sinds 2013 in een totale lockdown en stateloos moet leven. Het is een ruimtelijk manifest om het belang van begrippen als ‘transparency’ en ‘privacy’ te adresseren..

A Sense of Home
Patrick Roegiers, AvB Amsterdam (architectuur)
De ontwerper leeft een poosje met de daklozen en ontwerpt op basis van zijn ervaringen twee voorzieningen die de daklozen ontberen: de Dapperkeuken aan de Dappermarkt en een slaapplaats in de Bedsteeg in de Jordaan.

De tentoonstelling Archiprix 2020, met het werk van alle dertig afstudeerprojecten inclusief maquettes en onderzoeksrapporten is tot 4 oktober te zien in Het Nieuwe Instituut. De tentoonstelling Archiprix International 2019 is in HNI te zien tot 30 augustus.

De publicatie met al het werk Archiprix 2020 is ontworpen door Kai Udema en wordt uitgegeven door nai010. ISBN 978-94-6208-551-0 € 24,95 > meer informatie

meer beelden van de prijsuitreiking op onze international site: hierLivestream prijsuitreiking vrijdag 26 juni 2020, 12.30 – 13.30

PROGRAMMA
12.30 Welkom door Jacob van Rijs
12.40 Algemene opmerkingen van de jury
12.50 Kennismakingsronde langs de plannen o.l.v. de jury, uitreiking van de prijzen en plantoelichtingen door de winnaars.
13.30 Einde programma
(voertaal Engels)

AGENT VAN VERANDERING
Met elke editie, zo ook deze veertigste!, presenteert Archiprix de meest talentvolle afstudeerders van de Nederlandse masteropleidingen voor architectuur, stedenbouw, interieur- en landschapsarchitectuur. Dit zijn de ontwerpers die vorm gaan geven aan de toekomst van Nederland en tot ver daarbuiten.
Naast het presenteren van het talent en hun inspirerende plannen, ziet Archiprix een belangrijke taak voor zich weggelegd als ‘agent van verandering’. Verandering is de significantste constante in het vakgebied van het ruimtelijk ontwerp. We kunnen er zonder meer van uitgaan dat dit de komende jaren in de overtreffende trap geldt. Er zijn da ingrijpende aanpassingen in het ruimtelijk domein nodig, zoals de volkshuisvestingsopgave, de energietransitie, de ruimtelijke infrastructuur, de klimaatverandering en de dreiging van besmettelijke virussen die allemaal vragen om de inzet van deskundige ontwerpers. In de grote veranderingen die ophanden zijn ziet Archiprix het als een uitermate relevante taak om het werkveld te koppelen aan jonge talentvolle ontwerpers met een specifieke deskundigheid. Archiprix deelnemers kunnen een stimulerende rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën voor een waaier aan nieuwe thema’s die in het vakgebied een prominente rol spelen en waar zij zich tijdens het afstuderen al in hebben verdiept. Elke deelnemer is immers een expert op het terrein van zijn of haar afstudeeropgave. De plannen die we in deze editie presenteren vormen een treffende illustratie van hoe deze rol van agent van verandering inhoud kan krijgen. Vrijwel elk afstudeerplan gaat in op een actuele opgave en draagt nieuwe vergezichten aan.
Iedereen, of het nu een opdrachtgever is, een beleidsmaker, een docent, een curator of een student, kan niet alleen kennis nemen van de plannen, maar ook de ontwerpers benaderen opdat hun kennis en talent zo snel en zo goed mogelijk wordt benut ten gunste van de kwaliteit van de gebouwde én de onbebouwde omgeving.Archiprix 2020 tentoonstelling en prijsuitreiking in HNI

Op vrijdag 26 juni tussen 12 en 14 uur vindt in Het Nieuwe Instituut de prijsuitreiking plaats. Gezien de corona maatregelen kan slechts een beperkt aantal genodigden daarbij aanwezig zijn, de uitreiking is voor iedereen te volgen via een livestream. De tentoonstelling is in HNI te bezoeken gedurende de zomermaanden. Nadere informatie volgt binnenkort.Tentoonstelling Archiprix 2020 TU Delft


De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2020. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 12 maart 2020 te bezichtigen zijn. In deze periode beoordeelt de jury de plannen hier. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.Winnaars Archiprix 2019: Devant Asawla en  Lesia Topolnyk

Op zaterdag 22 juni zijn de winnaars van de 39ste editie van de Archiprix 2019 bekend gemaakt. Deze prijs waarvoor de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur jaarlijks hun beste afstudeerplannen inzenden, stond dit jaar voor het eerst ook open voor de masteropleidingen interieurarchitectuur.


v.l.n.r.: Goda Verikaite, Devant Asawla, Serah-Ingrid Calitz, Stijn Lanters, Iruma Rodríguez Hernández, Lesia Topolnyk

De jury bestaande uit Marieke Berkers (theorie), Harro de Jong (landschapsarchitectuur), Donna van Milligen Bielke (architectuur), Jasper Nijveldt (stedenbouw) en Eline Strijkers (interieurarchitectuur) kende een gedeelte eerste prijs toe en vier eervolle vermeldingen. Over de winnende afstudeerprojecten oordeelt ze: “De ontwerpers van de winnende plannen maken heldere keuzes en gaan daar zeer consequent op door. Deze plannen worden daarnaast gekenmerkt door een hoge ruimtelijke kwaliteit en een grote diepgang. De ontwerpers tonen met hun ontwerpvoorstellen een zeer hoge betrokkenheid wat leidt tot een heldere en krachtige positionering. Ze dragen tenslotte inspirerende oplossingen aan voor een actuele problematiek.”

Gedeelde eerste prijs
The Living Landscape of Quebrada Jaime
Devant Asawla, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Devant Asawla onderzoekt de verhouding tussen de stad, het platteland en de natuur. Het afstudeerproject is gesitueerd in de Chileense stad Valparaiso op de steil oplopende hellingen van de stad. Het plan beoogt de tradities en de ambachten van Valparaiso in te zetten als katalysator voor de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de stad en haar bewoners. Het ontwerp bestaat uit een fraai vormgegeven gebouwencomplex. Het plan lost op treffende wijze een aantal lokale problemen op. Het geeft extra inhoud aan de toeristische potentie van de stad, het biedt de bewoners hoog op de helling werkgelegenheid en scholing zodat ze niet dagelijks hoeven afdalen. Het programma en de economie sluiten nauw op elkaar aan. Het plan is overtuigend en consistent in al zijn aspecten, tot en met de gebezigde taal en het beeld.

Un-United Nations Headquarters
Lesia Topolnyk, Academie van Bouwkunst Amsterdam (architectuur)
Met het fascinerende ontwerp voor een gebouw waar vertegenwoordigers van de verschillende partijen in conflictgebieden elkaar kunnen ontmoeten op neutraal terrein beoogt Lesia Topolnyk de rol te verkennen die architectuur kan spelen in het absorberen van conflictsituaties. Het zes verdiepingen hoge schijfvormige complex is gesitueerd op de Krim en bestaat uit gangen, die symbool staan voor de informele ruimte waar politici met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden. In al zijn eenvoud is het een zeer doorwrocht plan. het geeft ook blijk van het grote ontwerptalent van de ontwerpster. Met haar plan, dat verweven is met haar persoonlijke geschiedenis, slaagt ze er op overtuigende wijze in om aan te tonen dat architectuur een betekenisvolle aanzet kan geven tot dialoog.


Eervolle vermeldingen

Campanhã Urban Park
Stijn Lanters, Wageningen University & Research (landschapsarchitectuur)
Het mooi vormgegeven park bevindt zich aan de rand van Porto op het terrein van een in onbruik geraakte energiecentrale. Op basis van zowel het onderzoek als de bewonerswensen slaagt hij erin een overtuigend plan te ontwerpen dat op verschillende niveaus samenbindt. Met de sterke ontwerpingrepen, de ambachtelijke aanpak en het onderzoek slaagt het plan ook in de opzet om een handvat te bieden om de potenties van dergelijke onbepaalde plekken te onderzoeken en uit te werken.

Recycling Utopia
Goda Verikaite, KABK Den Haag (interieurarchitectuur)
Het interieurarchitectonisch afstudeerplan heeft betrekking op de opties voor de toekomst van de grootschalige socialistische woningbouw in Litouwen. Afhankelijk van de aard van de bewoners worden allerhande ontwikkelingen van het basis portiekblok geschetst. Daarmee biedt het plan de gebruikers een breed scala aan prikkelende opties; het presenteert hen een Utopia. De opgave is relevant, niet alleen in Litouwen maar in het hele Oostblok komen dezelfde wooncomplexen voor en staat men voor dezelfde opgave.

Sino-African Counterpoints

Serah-Ingrid Calitz, TU Delft Bouwkunde (architectuur)
Het boeiende afstudeerplan presenteert een goed doordacht ontwerp voor de ontwikkeling van stedelijke projecten in Tanzania als alternatief van de door China gefinancierde Speciale Economische Zones waarvoor meer dan tienduizend dorpsbewoners verplaatst moeten worden. Dit voorstel neemt de bewoners, bestaande collectieven en het traditionele Swahili huis als uitgangspunt. Het ontwerp wordt onderbouwd door een consciëntieus onderzoek naar de relocatiepolitiek, het Swahili huis en hoe je je daar als ontwerper toe kan verhouden. De typologie van dit huis dat een lange ontwikkelingsgeschiedenis kent, wordt in dit plan geactualiseerd.

Towards a Happier Havana
Iruma Rodríguez Hernández, Academie van Bouwkunst Amsterdam (stedenbouw)
Het afstudeerproject betreft een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied rond de rivier Almendares in het hart van Havana. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit de bewoners van de stad. Workshops met bewoners leveren een toolbox op die in het ontwerp wordt toegepast. Een verzameling van relevante ingrepen wordt uitgetest in het ontwerp.

Alle dertig ingediende projecten worden gepresenteerd op de Archiprix website
.

De tentoonstelling Archiprix 2019, met het werk van alle dertig afstudeerprojecten inclusief maquettes en onderzoeksrapporten is te zien op zondag 23 juni van 10.00-18.00 op het Marineterrein, NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, Amsterdam.

De publicatie met al het werk Archiprix 2019 wordt uitgegeven door nai010. ISBN 978-94-6208-483-4 | juni 2019, € 24,95 > meer informatie
 Prijsuitreiking Archiprix 2019

22 juni 14.00 uur Marineterrein NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, 1018 JA Amsterdam

PROGRAMMA
13.30 Inloop
14.00 Welkom door Jacob van Rijs
14.15 Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Marieke Berkers
15.15 Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2019 aan de prijswinnaars.
voertaal: Engels
16.00 Bezichtiging expositie, borrel.
18.00 Einde programma

JURY
De afstudeerplannen van Archiprix 2019 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Marieke Berkers (theorie), Harro de Jong (landschapsarchitectuur), Donna van Milligen Bielke (architectuur), Jasper Nijveldt (stedenbouw) en Eline Strijkers (interieurarchitectuur).

PUBLICATIES
Archiprix 2019 en Archiprix International Santiago Chili 2019 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking en bij de tentoonstelling.

TENTOONSTELLINGEN
De tentoonstellingen Archiprix Nederland 2019 en Archiprix International Santiago Chile 2019 zijn te bezichtigen van 18 t/m 23 juni in NEMO de Studio, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 027 A, 1018 JA Amsterdam.
Openingstijden:
di 18 t/m do 20 juni 10.00 – 18.00 uur
vr 21 juni: 11.00 – 15.00 en 16.00 – 18.00 uur
za 22 juni: 10.00 – 21.00 uur
zo 23 juni: 10.00 – 18.00 uur

DAG VAN DE JONGE ONTWERPER
Op vrijdag 21 juni 2019 vindt de allereerste Dag van de Jonge Ontwerper plaats in Amsterdam. Met deze dag, georganiseerd door Arcam, PEP en Archiprix, wordt de nieuwe generatie architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten in contact gebracht met opdrachtgevers rond de thema’s energietransitie en duurzaamheid.
Vanaf 16.00 uur is het programma openbaar, met pitches van de beste voorstellen die de jonge ontwerpers deze dag ontwikkelden en een lezing van rijksbouwmeester Floris Alkemade over het belang van de inzet van jonge ontwerpers.
Aansluitend kunnen vanaf 17.00 uur de tentoonstellingen van Archiprix bekeken worden. Zie ook: arcam

WeMakeThe.City
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van WeMakeThe.City. Van 17 t/m 23 juni staat de leefbare, duurzame, inclusieve stad centraal in een uitgebreid publiek programma met o.a. exposities, conferenties, hackathons en meer. Voor het gehele programma.

ARCHIPRIX 2019 De beste Nederlandse afstudeerplannen Architectuur, stedenbouw, interieurarchitectuur en landschapsarchitectuur De stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van de Nederlandse onderwijsinstellingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, in Amsterdam, Arnhem, Delft, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Wageningen. Archiprix presenteert jaarlijks de beste afstudeerplannen van deze opleidingen.
De beoordelingsronde 2019 van Archiprix is mogelijk gemaakt door bijdragen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; de participerende opleidingen en Hunter Douglas.

www.archiprix.nl www.archiprix.org

PROGRAMMA IN SAMENWERKING MET ARCAM, PEP, YoungInnovators, BNA, NEMO, WeMakeThe.CityAftrap ideeënprijsvraag Makersdistrict M4H

Op donderdag 7 maart zijn 5 teams met Archiprix deelnemers gebriefd die ideeën gaan ontwerpen voor de ontwikkleing van een verouderd havengebied, in Merwe-Vierhavens, tot makersdistrict.  De kern van de opgave: hoe kunnen de Merwehavens zich ontwikkelen tot een stedelijk woon- en werkmilieu dat optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het Makers District en tegelijk meerwaarde oplevert voor het omliggende stedelijke gebied van Rotterdam en Schiedam? Daarbij is behoud en versterking van het vrije en rauwe karakter van het gebied een belangrijke uitgangspunt.Tentoonstelling Archiprix 2019 TU Delft

 
De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2019. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 21 maart 2019 te bezichtigen zijn. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.Finissage Archiprix 2018: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases - Showpiece and Utility

Thursday November 15, 4 – 5 PM, Vertigo, Trappenzaal, Eindhoven University of Technology

4.00 PM Prof. dr. Dirk De Meyer: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases
4.20 PM ir. Jesper Baltussen (1st prize winner ARCHIPRIX 2018): In answer to Versailles - A Cautious Manifesto for Empirical Architecture
4.40 PM Discussion on theoretical starting points for designing, based on architecturalhistorical insight, with Prof. dr. Bernard Colenbrander, Prof. dr. Dirk De Meyer and ir. Jesper Baltussen

For years, there has been a discussion in Eindhoven during the internal selection of plans to be nominated for ARCHIPRIX, if a graduation project about architectural theoretical research can at all events have a chance to win a prize. In the choice of the best graduation projects for ARCHIPRIX 2018, this discussion reached a high point, with Jesper Baltussen's study, of which the actual product is a voluminous book. A book that, in the way it is written, captivates the reader. That is why this graduation project was nominated. The design is the illustration and product of a precise, nicely formulated, theoretical approach, rather than the inverse relationship in all other graduation reports in ARCHIPRIX 2018, which explain a design. The surprise is complete now that Jesper Baltussen's project has won the 1st prize. This graduation project has the appreciation of a jury: to reconsider theoretical starting points for designing, based on architectural-historical insight.
This news is the reason to show the result of a research at the University of Ghent, led by prof. dr. Dirk de Meijer, to the stairwells in apartment buildings from the 18th century in Naples. What links this research with Jesper Baltussen's approach is the focus on the refinement of the architectural space, which is determined from an introverted nature of the organization of the building blocks, and the built-up agglomerate of building blocks side by side. In Naples it is the court of the apartment block, the staircase at the end of the court, and the access to the rooms in each apartment (en filade to the large room on the street side), which together create a special spatial experience, of literally going through sequence. This is in contrast to a form of architecture that primarily represents outwardly (at the street side), and is composed as pragmatically as possible with rooms, corridors, stairs and elevators. All attention is both in Jesper Baltussen's design and that of the apartment buildings in Naples in the 'flowing' - yes, baroque - contiguous spatial experience. With the staircase as a special, pronounced element. Jos Bosman, on behalf of CASA VertigoArchiprix 2018 t/m 15 november TU/e Vertigo

De tentoonstelling Archiprix 2018 is gedurende de DDW en daarna tot 15 november te zien in Vertigo, het gebouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU/eindhoven, Groene Loper 6, 5612AZ Eindhoven.

Alle 26 beste afstudeerplannen van de Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. van de jongste editie worden integraal gepresenteerd.

zie DDWJesper Baltussen en Barbara Prezelj winnaars Archiprix 2018

De bekendmaking van de winnaars van de Archiprix 2018 op zaterdag 2 juni vond dit jaar plaats in de imposante Wagenmakerij gelegen in de Tilburgse Spoorzone. Een eerste prijs was er voor het afstudeerproject van Jesper Baltussen (TU-Eindhoven architectuur). De tweede prijs ging naar het afstudeerproject van Barbara Prezelj   
(TU-Delft landschapsarchitectuur).

Een academisch afstudeerplan is bij uitstek geschikt om te experimenteren met vernieuwende benaderingen. De jury constateerde met tevredenheid dat dergelijke plannen in deze editie van de Archiprix in ruime mate aanwezig zijn.
De jury beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen. Het merendeel van de plannen gaat in op maatschappelijk relevante opgaven, variërend van hergebruik, sociale woningbouw tot ecologie. Het is bemoedigend, zo stelt de jury, dat de nieuwe generatie zich betrokken voelt bij de maatschappij en dat ze haar kennis inzet om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen.
 De kwaliteit van de presentatie is over de gehele linie van een hoog niveau, zo oordeelde de jury. Dat geldt in het bijzonder voor de boeken die niet alleen inhoudelijk diepgravende studies bevatten maar veelal ook uitzonderlijk goed zijn vormgegeven.

Prijzen en eervolle vermeldingen

Eerste prijs
In Antwoord op Versailles. Een Voorzichtig Manifest voor Empirische Architectuur
ontworpen door: Jesper Baltussen, TU-Eindhoven (architectuur)
In antwoord op Versailles is een radicaal experiment dat een geheel nieuwe ontwerphouding presenteert. Op basis van een fascinerende nieuwe ontwerpbenadering wordt een nieuwe ruimtelijke indeling voor het complex van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontwikkeld. De ontwerper zoekt naar een insteek om de gebrekkige bezoekersinfrastructuur van het eeuwenoude ongeordend gegroeide complex aan het Binnenhof te verbeteren. In het waardevolle, zeer academische rapport slaagt de ontwerper op lovenswaardige wijze in zijn bedoeling met een empirische ontwerpbenadering te onderbouwen. Het is duidelijk dat de gevolgde benadering recht doet aan de historische kwaliteit van het complex en dat het een belangrijke bijdrage levert aan de discussie over en de ontwikkeling van het vakgebied.

Tweede prijs
Unfamiliar Territory. Onbekend terrein, de benadering van landschappen na vertrek van de mens. ontworpen door: Barbara Prezelj, TU-Delft (landschapsarchitectuur)
Unfamiliar Territory stelt een bijzondere benadering voor over hoe men om kan gaan met de meest vervuilde wastelands. Het intrigerende plan zoekt naar een fundamentele oplossing voor een sterk vervuild landschap in de buurt van Parijs. De mate van vervuiling, met onder meer radioactief afval en bommen, maakt dat er momenteel eigenlijk niets mogelijk is. Het fascinerende plan is in eerste instantie moeilijk te doorgronden, dat komt mede omdat er geen eindbeeld is ontworpen waar naar wordt toegewerkt. Op basis van een diepgaande verkenning ontwikkelt de ontwerpster als een componist op uiterst knappe wijze een proces waarbij ze 300 jaar vooruitkijkt. De vernieuwende landschapsarchitectonische benadering brengt een proces op gang waarbij door de tijd heen steeds weer andere actoren de toekomstige ontwikkelingen bepalen waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor tuinlieden. Het gedurfde plan zet een nieuwe stap in het denken over de ontwikkeling van een landschap op de lange termijn.

Eervolle vermeldingen
The Bank of England. Een dialectisch project. ontworpen door: Loed Stolte, TU-Delft (architectuur)
Het ambitieuze plan voor de transformatie van de Engelse centrale bank onderzoekt alle mogelijke aspecten die relevant zijn voor het instituut. Op basis daarvan wordt een indrukwekkend ontwerp gemaakt waarbij de nieuwbouw boven het bestaande complex van de bank of England in Londen zweeft. Met een krachtig conceptueel plan wordt het thema van een publiek instituut bevraagd.

Rhizome.Een groeiende horizontale structuur van betaalbare woningen in Menem, Addis Ababa., ontworpen door: Arianna Fornasiero en Paolo Turconi, TU-Delft (architectuur)
Het afstudeerplan presenteert een overtuigend voorstel voor betaalbare woningen in Addis Ababa. Aan het ontwerp gaat een indrukwekkende analyse vooraf die gebaseerd is op lokaal onderzoek naar allerhande aspecten die voor de opgave relevant zijn. Het project voorziet in twee bouwmethodes die tot in detail zijn uitgewerkt. Het is zonneklaar dat dit afstudeerplan de gangbare praktijk waarbij een Duitse firma in opdracht van de Ethiopische overheid appartementen realiseert op alle niveaus in kwaliteit overstijgt.

Stromende Kracht. Een visie voor de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied., ontworpen door: Mirte van Laarhoven, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Een project met de ambitie om het Nederlandse rivierengebied om te vormen tot een natuurlandschap met internationale allure. Het ontwerp bestrijkt het hele rivierengebied, op kleinere schaal worden drie locaties uitgewerkt. Voor het stimuleren van de natuurontwikkeling worden verschillende landschapsvormers ontworpen. Samen vormen ze een toolbox waarmee processen in het landschap in gang gezet kunnen worden, een mooie toepassing van op zichzelf bekende principes.

De Werkplaats. Manifest van de tektoniek aan de Via Jecore. ontworpen door: Jeroen Brosky, AvB Maastricht (architectuur)
De houtwerkplaats ligt aan een oude route die de dorpen in de Limburgse Jekervallei verbindt. De ontwerper constateert dat de vallei beschadigd is geraakt na de industriële revolutie en wil de samenhang terugbrengen tussen de natuur en het leven in de vallei. Dat doet hij op radicale wijze door een nieuwe toeristische route te introduceren en daaraan de werkplaats te situeren in harmonie met de context. In dat laatste slaagt het prachtig gepresenteerde ontwerp op overtuigende wijze.

De jury
De jury bestond dit jaar uit: Lilith van Assem (Lilith Ronner van Hooijdonk - architectuur), Marco Broekman (marco.broekman - stedenbouw), Albert Herder (studioninedots - architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (BOOM! landscape - landschapsarchitectuur). De secretaris van de jury is Henk van der Veen van Archiprix.Prijsuitreiking Archiprix 2 juni 2018

Wagenmakerij Burg. Broxlaan 4, 5041 SB Tilburg

Programma

vanaf 10.00 uur bezichtigen tentoonstelling

13.30   inloop

14.00   Welkom door Jacob van Rijs

14.15   Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Pnina Avidar

15.15   Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2018 aan de prijswinnaars.

16.00   Bezichtiging expositie, borrel.

18.00   Einde programma

Jury
De afstudeerplannen van Archiprix 2018 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Lilith van Assem (architectuur), Marco Broekman (stedenbouw), Albert Herder (architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (landschapsarchitectuur)

Publicaties
Archiprix 2018 en Archiprix International Ahmedabad 2017 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking.

Tentoonstelling 
Te bezichtigen op 2 juni van 10.00 – 18.00 uur en op 3 juni van 12.00 – 18.00 uur in de Wagenmakerij.

Dag van de Architectuur
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van de landelijke Dag van de Architectuur en de Dag voor de Bouw. Voor Tilburg heeft het Architectuurcentrum CAST een uitgebreid programma samengesteld. Zo kunnen geïnteresseerden voorafgaand aan de prijsuitreiking deelnemen aan verschillende rondleidingen in de spoorzone. Voor het gehele programma zie:
website CAST Vanaf 13.00 uur kan je bovendien een kijkje nemen in de LocHal

In samenwerking met: MA+U, gemeente Tilburg, CASTTentoonstelling Archiprix 2018 TU Delft

 
De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2018. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 23 maart 2018 te bezichtigen zijn. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.