Nederlands English

Finissage Archiprix 2018: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases - Showpiece and Utility

Thursday November 15, 4 – 5 PM, Vertigo, Trappenzaal, Eindhoven University of Technology

4.00 PM Prof. dr. Dirk De Meyer: Eighteenth-Century Neapolitan Staircases
4.20 PM ir. Jesper Baltussen (1st prize winner ARCHIPRIX 2018): In answer to Versailles - A Cautious Manifesto for Empirical Architecture
4.40 PM Discussion on theoretical starting points for designing, based on architecturalhistorical insight, with Prof. dr. Bernard Colenbrander, Prof. dr. Dirk De Meyer and ir. Jesper Baltussen

For years, there has been a discussion in Eindhoven during the internal selection of plans to be nominated for ARCHIPRIX, if a graduation project about architectural theoretical research can at all events have a chance to win a prize. In the choice of the best graduation projects for ARCHIPRIX 2018, this discussion reached a high point, with Jesper Baltussen's study, of which the actual product is a voluminous book. A book that, in the way it is written, captivates the reader. That is why this graduation project was nominated. The design is the illustration and product of a precise, nicely formulated, theoretical approach, rather than the inverse relationship in all other graduation reports in ARCHIPRIX 2018, which explain a design. The surprise is complete now that Jesper Baltussen's project has won the 1st prize. This graduation project has the appreciation of a jury: to reconsider theoretical starting points for designing, based on architectural-historical insight.
This news is the reason to show the result of a research at the University of Ghent, led by prof. dr. Dirk de Meijer, to the stairwells in apartment buildings from the 18th century in Naples. What links this research with Jesper Baltussen's approach is the focus on the refinement of the architectural space, which is determined from an introverted nature of the organization of the building blocks, and the built-up agglomerate of building blocks side by side. In Naples it is the court of the apartment block, the staircase at the end of the court, and the access to the rooms in each apartment (en filade to the large room on the street side), which together create a special spatial experience, of literally going through sequence. This is in contrast to a form of architecture that primarily represents outwardly (at the street side), and is composed as pragmatically as possible with rooms, corridors, stairs and elevators. All attention is both in Jesper Baltussen's design and that of the apartment buildings in Naples in the 'flowing' - yes, baroque - contiguous spatial experience. With the staircase as a special, pronounced element. Jos Bosman, on behalf of CASA VertigoArchiprix 2018 t/m 15 november TU/e Vertigo

De tentoonstelling Archiprix 2018 is gedurende de DDW en daarna tot 15 november te zien in Vertigo, het gebouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU/eindhoven, Groene Loper 6, 5612AZ Eindhoven.

Alle 26 beste afstudeerplannen van de Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. van de jongste editie worden integraal gepresenteerd.

zie DDWJesper Baltussen en Barbara Prezelj winnaars Archiprix 2018

De bekendmaking van de winnaars van de Archiprix 2018 op zaterdag 2 juni vond dit jaar plaats in de imposante Wagenmakerij gelegen in de Tilburgse Spoorzone. Een eerste prijs was er voor het afstudeerproject van Jesper Baltussen (TU-Eindhoven architectuur). De tweede prijs ging naar het afstudeerproject van Barbara Prezelj   
(TU-Delft landschapsarchitectuur).

Een academisch afstudeerplan is bij uitstek geschikt om te experimenteren met vernieuwende benaderingen. De jury constateerde met tevredenheid dat dergelijke plannen in deze editie van de Archiprix in ruime mate aanwezig zijn.
De jury beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen. Het merendeel van de plannen gaat in op maatschappelijk relevante opgaven, variërend van hergebruik, sociale woningbouw tot ecologie. Het is bemoedigend, zo stelt de jury, dat de nieuwe generatie zich betrokken voelt bij de maatschappij en dat ze haar kennis inzet om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen.
 De kwaliteit van de presentatie is over de gehele linie van een hoog niveau, zo oordeelde de jury. Dat geldt in het bijzonder voor de boeken die niet alleen inhoudelijk diepgravende studies bevatten maar veelal ook uitzonderlijk goed zijn vormgegeven.

Prijzen en eervolle vermeldingen

Eerste prijs
In Antwoord op Versailles. Een Voorzichtig Manifest voor Empirische Architectuur
ontworpen door: Jesper Baltussen, TU-Eindhoven (architectuur)
In antwoord op Versailles is een radicaal experiment dat een geheel nieuwe ontwerphouding presenteert. Op basis van een fascinerende nieuwe ontwerpbenadering wordt een nieuwe ruimtelijke indeling voor het complex van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontwikkeld. De ontwerper zoekt naar een insteek om de gebrekkige bezoekersinfrastructuur van het eeuwenoude ongeordend gegroeide complex aan het Binnenhof te verbeteren. In het waardevolle, zeer academische rapport slaagt de ontwerper op lovenswaardige wijze in zijn bedoeling met een empirische ontwerpbenadering te onderbouwen. Het is duidelijk dat de gevolgde benadering recht doet aan de historische kwaliteit van het complex en dat het een belangrijke bijdrage levert aan de discussie over en de ontwikkeling van het vakgebied.

Tweede prijs
Unfamiliar Territory. Onbekend terrein, de benadering van landschappen na vertrek van de mens. ontworpen door: Barbara Prezelj, TU-Delft (landschapsarchitectuur)
Unfamiliar Territory stelt een bijzondere benadering voor over hoe men om kan gaan met de meest vervuilde wastelands. Het intrigerende plan zoekt naar een fundamentele oplossing voor een sterk vervuild landschap in de buurt van Parijs. De mate van vervuiling, met onder meer radioactief afval en bommen, maakt dat er momenteel eigenlijk niets mogelijk is. Het fascinerende plan is in eerste instantie moeilijk te doorgronden, dat komt mede omdat er geen eindbeeld is ontworpen waar naar wordt toegewerkt. Op basis van een diepgaande verkenning ontwikkelt de ontwerpster als een componist op uiterst knappe wijze een proces waarbij ze 300 jaar vooruitkijkt. De vernieuwende landschapsarchitectonische benadering brengt een proces op gang waarbij door de tijd heen steeds weer andere actoren de toekomstige ontwikkelingen bepalen waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor tuinlieden. Het gedurfde plan zet een nieuwe stap in het denken over de ontwikkeling van een landschap op de lange termijn.

Eervolle vermeldingen
The Bank of England. Een dialectisch project. ontworpen door: Loed Stolte, TU-Delft (architectuur)
Het ambitieuze plan voor de transformatie van de Engelse centrale bank onderzoekt alle mogelijke aspecten die relevant zijn voor het instituut. Op basis daarvan wordt een indrukwekkend ontwerp gemaakt waarbij de nieuwbouw boven het bestaande complex van de bank of England in Londen zweeft. Met een krachtig conceptueel plan wordt het thema van een publiek instituut bevraagd.

Rhizome.Een groeiende horizontale structuur van betaalbare woningen in Menem, Addis Ababa., ontworpen door: Arianna Fornasiero en Paolo Turconi, TU-Delft (architectuur)
Het afstudeerplan presenteert een overtuigend voorstel voor betaalbare woningen in Addis Ababa. Aan het ontwerp gaat een indrukwekkende analyse vooraf die gebaseerd is op lokaal onderzoek naar allerhande aspecten die voor de opgave relevant zijn. Het project voorziet in twee bouwmethodes die tot in detail zijn uitgewerkt. Het is zonneklaar dat dit afstudeerplan de gangbare praktijk waarbij een Duitse firma in opdracht van de Ethiopische overheid appartementen realiseert op alle niveaus in kwaliteit overstijgt.

Stromende Kracht. Een visie voor de rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied., ontworpen door: Mirte van Laarhoven, AvB Amsterdam (landschapsarchitectuur)
Een project met de ambitie om het Nederlandse rivierengebied om te vormen tot een natuurlandschap met internationale allure. Het ontwerp bestrijkt het hele rivierengebied, op kleinere schaal worden drie locaties uitgewerkt. Voor het stimuleren van de natuurontwikkeling worden verschillende landschapsvormers ontworpen. Samen vormen ze een toolbox waarmee processen in het landschap in gang gezet kunnen worden, een mooie toepassing van op zichzelf bekende principes.

De Werkplaats. Manifest van de tektoniek aan de Via Jecore. ontworpen door: Jeroen Brosky, AvB Maastricht (architectuur)
De houtwerkplaats ligt aan een oude route die de dorpen in de Limburgse Jekervallei verbindt. De ontwerper constateert dat de vallei beschadigd is geraakt na de industriële revolutie en wil de samenhang terugbrengen tussen de natuur en het leven in de vallei. Dat doet hij op radicale wijze door een nieuwe toeristische route te introduceren en daaraan de werkplaats te situeren in harmonie met de context. In dat laatste slaagt het prachtig gepresenteerde ontwerp op overtuigende wijze.

De jury
De jury bestond dit jaar uit: Lilith van Assem (Lilith Ronner van Hooijdonk - architectuur), Marco Broekman (marco.broekman - stedenbouw), Albert Herder (studioninedots - architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (BOOM! landscape - landschapsarchitectuur). De secretaris van de jury is Henk van der Veen van Archiprix.Prijsuitreiking Archiprix 2 juni 2018

Wagenmakerij Burg. Broxlaan 4, 5041 SB Tilburg

Programma

vanaf 10.00 uur bezichtigen tentoonstelling

13.30   inloop

14.00   Welkom door Jacob van Rijs

14.15   Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Pnina Avidar

15.15   Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2018 aan de prijswinnaars.

16.00   Bezichtiging expositie, borrel.

18.00   Einde programma

Jury
De afstudeerplannen van Archiprix 2018 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Lilith van Assem (architectuur), Marco Broekman (stedenbouw), Albert Herder (architectuur), Véronique Patteeuw (theorie) en Philomene van der Vliet (landschapsarchitectuur)

Publicaties
Archiprix 2018 en Archiprix International Ahmedabad 2017 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking.

Tentoonstelling 
Te bezichtigen op 2 juni van 10.00 – 18.00 uur en op 3 juni van 12.00 – 18.00 uur in de Wagenmakerij.

Dag van de Architectuur
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van de landelijke Dag van de Architectuur en de Dag voor de Bouw. Voor Tilburg heeft het Architectuurcentrum CAST een uitgebreid programma samengesteld. Zo kunnen geïnteresseerden voorafgaand aan de prijsuitreiking deelnemen aan verschillende rondleidingen in de spoorzone. Voor het gehele programma zie:
website CAST Vanaf 13.00 uur kan je bovendien een kijkje nemen in de LocHal

In samenwerking met: MA+U, gemeente Tilburg, CASTTentoonstelling Archiprix 2018 TU Delft

 
De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2018. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 23 maart 2018 te bezichtigen zijn. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.Archiprix op Dutch Design Week

maquette Design and Build, from landscape to roofscape op de DDW taxi.

locatie TU/e Vertigo:

Tentoonstellingen 13 - 29 oktober
Archiprix NL 2017 en Archiprix International Ahmedabad 2017

Integrale presentatie van de Archiprix 2017, de beste afstudeerplannen van de Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Lezingen en discussie dinsdag 24 oktober 15.00 uur,
De relatie tussen een afstudeerplan en een carrière

15.00 welkom en introductie Jacob van Rijs 15.15 presentaties Bart Reuser, Leonie van Buuren, Milad Pallesh, Laura Strähle, aansluitend discussie over de relevantie van het afstudeerwerk voor de carrière van een ontwerper.

17.00 einde discussieprogramma / pauze
17.30 filmvertoning Archiprix Ahmedabad

Archiprix presenteert het beste afstudeerwerk van de Nederlandse masteropleidingen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Dit afstudeerwerk is van onschatbaar belang zowel voor de individuele ontwerper als het vakgebied in zijn totaliteit. Centraal in het debat staat de kwaliteit van het afstuurwerk en de relatie van het afstudeerplan met de plannen die in de beroepspraktijk gerealiseerd worden door Archiprix deelnemers. De geschiedenis van Archiprix leert dat de kwaliteit van het afstudeerwerk zich voortzet in de beroepspraktijk. Veel Archiprix deelnemers realiseren bijzondere projecten. Met een aantal deelnemers wordt besproken hoe afstudeerplannen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied en hoe dat in hun eigen carrière gestalte krijgt.

Jacob van Rijs is voorzitter van Archiprix. In 1990 kreeg hij van de Archiprix jury een eervolle vermelding voor zijn afstudeerplan Media-lab. Directeur van MVRDV
Bart Reuser is samen met Marijn Schenk ontwerper van het winnende afstudeerplan Het gelaagde land, Archiprix 2000. Directeur NEXT architects.
Leonie van Buuren werd door de TU Eindhoven geselecteerd voor deelname aan de Archiprix 2017 met haar plan Het spel van de architectonische grammatica, momenteel is ze PDEng Trainee aan de TU/e waarin zij onderzoek verricht naar een slimme, toekomstgerichte woonzorgomgeving voor ouderen met dementie.
Milad Pallesh ontwierp het afstudeerplan Pairi Dæza waarmee hij een eerste prijs in de Archiprix 2016 won. Samen met twee andere Archiprix winnaars vormt hij het bureau workshop.
Laura Strähle ontwierp samen met Ellen Rouwendal het winnende plan van de Archiprix 2017: Design and Build, from landscape to roofscape. Laura werkt bij Powerhouse company en realiseert daarnaast samen met Ellen de tweede fase van het afstudeerproject Design and Build in Kenia.

 

Presentatie van de winnaars, genomineerden en favorieten van de deelnemers van de Archiprix International Ahmedabad 2017, 's werelds beste afstudeerplannen op het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

organisatie in samenwerking met CASA VertigoLaura Strähle en Ellen Rouwendal winnaars van Archiprix 2017
Design & Build: From Landscape to Roofscape, ontworpen door Laura Strähle en Ellen Rouwendal, TU Delft

In de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zijn op zaterdag 17 juni onder grote belangstelling de winnaars bekend gemaakt van de Archiprix 2017. De jury beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen en selecteerde een project voor een eerste prijs en drie projecten voor een eervolle vermelding.

Uit het juryrapport: "Hergebruik is sterk aanwezig, duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn onderbelicht in de plannen. Er ligt op dat terrein wel een grote opgave die op korte termijn om een fundamentele aanpak vraagt. Het zou goed zijn als de toolbox van de architect gevuld wordt met de juiste middelen. Daar zou het onderwijs een belangrijke rol in moeten spelen. Dat begint wel door te dringen maar is hier in de toplaag van afstudeerplannen nog niet voldoende zichtbaar." [...] De jury is enthousiast  over de aandacht voor het wonen en ze waardeert de aanwezigheid van een groot aantal maquettes. "Een maquette communiceert de ruimtelijke kwaliteiten van een ontwerp goed en direct [...] het is bijzonder plezierig voor belangstellende om snel inzicht in een ontwerp te krijgen."

Prijzen en vermeldingen

Eerste prijs
Design & Build: From Landscape to Roofscape, ontworpen door Laura Strähle en Ellen Rouwendal, TU Delft (architectuur)
Met de ambitie om positieve ontwikkelingen in gang te zetten in arme gebieden worden kleinschalige interventies ontworpen en uiteindelijk ook gebouwd in Okana in Kenia. Het uitgekiende ontwerp bestaat uit een zelfdragende dakstructuur die op vele manieren geclusterd en ingevuld kan worden. De architectuur ademt een aangename sfeer. Het gedegen onderzoek sluit overtuigend aan op het ontwerp. Het plan is tegelijkertijd spectaculair, relevant en bescheiden. Het bewijst dat met dienende architectuur een groot verschil gemaakt kan worden, de ontwerpsters slagen daarmee op overtuigende wijze in het realiseren van hun ambitie.

Eervolle vermeldingen

A home for the displaced, ontworpen door: Anneloes de Koff, TU Delft (architectuur)
Het plan kent een integrale aanpak van gebruikersonderzoek tot en met de detaillering en het energieconcept. Het ontwerp voorziet in een modulair bouwsysteem dat wordt ingezet voor de huisvesting van asielzoekers in de Van Gendthallen in Amsterdam. Het systeem levert een relevante bijdrage aan de oplossing van het actuele vraagstuk. De inrichting van de hallen is zodanig ontworpen dat een gevarieerde, levendige gemeenschap ontstaat voor verschillende groepen asielzoekers.

Hommage au Borinage, ontworpen door: Giel Sengers, AvB Arnhem (architectuur)
In een persoonlijke zoektocht ontwikkelt de ontwerper een schuilplaats voor langeafstandswandelaars in een van de 1100 terrils (bergen van mijnafval) langs de 220 kilometer lange wandelroute door de Borinage in België. De sfeer van de mijn en de grimmigheid van de streek is voelbaar gemaakt in het onderkomen. Het mysterie van het landschap is goed getroffen.

Ivalo River Sandbanks, ontworpen door: Laura Langridge, TU Delft (architectuur)
Het afstudeerplan presenteert een drietal gebouwen in de uiterwaarden van de Ivalo-rivier in het noorden van Finland. Het ontwerp concentreert zich op het maken van gebouwen in relatie tot de natuur, waar wandelaars tijdelijk kunnen verblijven. Die architectonische opgave wordt prachtig uitgewerkt, met passend gebruik van robuuste materialen.

De jury
De jury bestond dit jaar uit: Andy van den Dobbelsteen (Hoogleraar Climate Design & Sustainability), Karen de Groot (landschapsarchitect / partner Van Paridon x de Groot), Frank Havermans (eigenaar Studio Frank Havermans), Caro van de Venne (architect / partner BARCODE Architects) en Daan Zandbelt (stedenbouwer / rijksadviseur / partner DeZwarteHond.). De secretaris van de jury is Henk van der Veen (Archiprix).
 Prijsuitreiking Archiprix 2017_ 17 juni

Koepelgevangenis _ Haarlem Harmenjansweg 4, 2031 WK Haarlem

Programma
vanaf 13.00 uur inloop 

14.00   Welkom door Jacob van Rijs

14.15   Plannen uitgelicht in debat met deelnemers o.l.v. Berit Ann Roos

15.15   Toelichting van het juryoordeel en prijsuitreiking, plantoelichtingen door de winnaars en uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Archiprix 2017 aan de prijswinnaars.  

16.00   Bezichtiging expositie, borrel, bezichtiging koepel en luchtplaats met toelichting plannen voor de koepelgevangenis door Panopticon.

18.00   Einde programma

Jury
De afstudeerplannen van Archiprix 2017 zijn beoordeeld door een jury bestaande uit: Andy van den Dobbelsteen (theorie), Karen de Groot (landschapsarchitectuur), Frank Havermans (architectuur), Caro van de Venne (architectuur) en Daan Zandbelt (stedenbouw)

Publicaties
Archiprix 2017 en Archiprix International Ahmedabad 2017 uitgeverij naioıo, verkoopprijs resp. € 24,95 en € 29,95. De boeken zijn verkrijgbaar tijdens de prijsuitreiking.

Tentoonstelling 
Te bezichtigen op 17 juni van 16.00 – 18.00 uur en op 18 juni van 12.00 – 16.00 uur in de koepel. 

Dag van de Architectuur
De prijsuitreiking en de tentoonstelling vindt plaats in het kader van de landelijke Dag van de Architectuur. Voor Haarlem en de regio heeft het ABC Architectuurcentrum onder de titel ‘Over water en meer’ een uitgebreid programma samengesteld. Zo kunnen geïnteresseerden voorafgaand aan de prijsuitreiking deelnemen aan verschillende rondleidingen. Ook is er een ‘architectonische’ rondvaart over het Spaarne georganiseerd, worden er interessante presentaties gegeven en zijn er openstellingen van bijzondere gebouwen. Voor het gehele programma zie: www.architectuurhaarlem.nl 

Ontwikkeling koepelgevangenis
Stichting Panopticon kocht de koepelgevangenis. Met de komst van het kleinschalige University College Haarlem krijgt het terrein rond de Koepel van Haarlem een nieuw hart. In een gastvrije, multifunctionele setting, rijk aan kunst en cultuur én ondernemerschap. De muren gaan letterlijk open en verwelkomen studenten én Haarlemmers. Meer informatie via www.opendekoepel.nl 

In samenwerking met: stichting Panopticon en ABC Architectuurcentrum Haarlem

 Tentoonstelling Archiprix 2017 TU Delft

  
De Nederlandse opleidingen selecteerden hun beste afstudeerplannen voor de Archiprix 2017. De ontwerpers presenteerden hun plannen in de Bk-EXPO van de faculteit bouwkunde waar ze tot 24 maart 2017 te bezichtigen zijn. In deze periode zal de jury de plannen hier beoordelen. De tentoonstelling is geopend op maandag t/m donderdag tussen 07.00 en 22.00 uur, op vrijdag: van 07.00 tot 19.00 uur TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft. Toegang gratis.