Nederlands English

Geïntegreerd snelwegsysteem verbonden met de regionale identiteit van Zuid-Limburg.
Geïntegreerd snelwegsysteem verbonden met de regionale identiteit van Zuid-Limburg.

Doorsnede
Doorsnede

Een architectonische benadering voor het ontwerp van een Parkway. Een geïntegreerd systeem waar de snelweg, het landschap en woonkernen samengebracht worden.
Een architectonische benadering voor het ontwerp van een Parkway. Een geïntegreerd systeem waar de snelweg, het landschap en woonkernen samengebracht worden.

Van bufferzone naar waterpark: bestaande situatie
Van bufferzone naar waterpark: bestaande situatie

De kwaliteiten van de Geleenbeek, een natuurlijke waterzuivering, geïntegreerd met de snelweg.
De kwaliteiten van de Geleenbeek, een natuurlijke waterzuivering, geïntegreerd met de snelweg.
PROJECTINDEX
 
A NECKLACE FOR SOUTH LIMBURG
Technische Universiteit Eindhoven
URBAN DESIGN

Kunnen snelwegen, aan de hand van landschapsarchitectonische ontwerpen, een strategie vormen voor regionale ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
Zuid-Limburg heeft als doel om in de toekomst een grensoverschrijdende agglomeratie te vormen met de buursteden Aken in Duitsland en Luik en Hasselt in België. Gezien de verschillen in cultuur, taal en nationaliteit zal dit complexe stedelijke systeem stap voor stap gerealiseerd moeten worden. Het probleem wat zich voornamelijk afspeelt in Zuid-Limburg is de geringe zichtbaarheid van de drie belangrijkste steden: Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen. Hoewel ze goed met elkaar verbonden zijn door de snelwegen functioneren ze nog steeds als drie verschillende kernen. Dit project ontwikkelt een strategie om een sterk samenhangend netwerk te realiseren binnen Zuid-Limburg, door opnieuw te kijken naar dit wegenstelsel om een solide ruggengraat te vormen tussen de steden. Vanaf de weg ervaart men zowel het landschap als de stedelijke gebieden waaraan belangrijke functies langs de weg zijn gesitueerd.
Momenteel hebben de wegen in Zuid-Limburg een autonoom karakter, wat resulteert in een gefragmenteerd patroon van ecologische structuren, bedrijventerreinen en woongebieden. Het landschap wordt tegenwoordig gedomineerd door geluidswallen, vangrails en verkeersborden. Met de komst van elektrische en zelfrijdende auto’s zal onze perceptie op autorijden veranderen. Dit betekent nieuwe kansen om oude principes van de Parkways, voor het eerst geïntroduceerd door Frederick Law Olmsted, nieuw leven in te blazen. Een van de grootste prestaties van Olmsted was zijn ontwerp van de Emerald Necklace in Boston. Door middel van het wegenstelsel presenteerde hij een reeks elementen die de geografische kwaliteiten van Boston wist bloot te leggen. De weg combineert de stad met het platteland in een geïntegreerd systeem met snel en langzaam verkeer, woonwijken, recreatiegebieden en bijbehorende functies.
Door deze principes van de Parkways in Zuid-Limburg te introduceren wordt het reizen tussen de drie kernen veraangenaamd. Bedrijven zullen eerder geneigd zijn in het gebied te investeren, waardoor het een aantrekkelijker plek om te leven en te werken wordt. Bovendien biedt het de kans om zowel het gefragmenteerde landschap als het stedelijk weefsel te herstellen dat door de huidige snelwegen uit elkaar is getrokken. De Emerald Necklace heeft Boston geholpen om zich te structureren en maakt van de stad een World Class City. De snelwegen van Zuid-Limburg kunnen op hun beurt een sterke magneet worden voor de regio, die zich daardoor als een belangrijke speler kan nestelen tussen Luik, Aken en Hasselt.