Nederlands English

De verschillende werelden beginnen te botsen in de kosmische ondoorzichtige megastructuur.
De verschillende werelden beginnen te botsen in de kosmische ondoorzichtige megastructuur.

De belofte van het internet is #contact.
De belofte van het internet is #contact.

De moderne mens is een gelukkige slaaf met een slaafs geluk. Zijn individualiteit is teruggebracht tot een consumentenhouding en zijn vrijheid tot een ruilobject.
De moderne mens is een gelukkige slaaf met een slaafs geluk. Zijn individualiteit is teruggebracht tot een consumentenhouding en zijn vrijheid tot een ruilobject.

Het pretpaleis gaat niet over technologie. Het gaat over mensen.
Het pretpaleis gaat niet over technologie. Het gaat over mensen.

‘Instead of seeing the various species of contemporary computational technologies as so many different genres of machines, spinning out on their own, we should instead see them as forming the body of an accidental megastructure.’ Benjamin Bratton, The Black Stack, e-flux Journal #53 (maart/March 2014), p. 280.
‘Instead of seeing the various species of contemporary computational technologies as so many different genres of machines, spinning out on their own, we should instead see them as forming the body of an accidental megastructure.’ Benjamin Bratton, The Black Stack, e-flux Journal #53 (maart/March 2014), p. 280.

De gevolmachtigde stemt in met reguliere data-audit.
De gevolmachtigde stemt in met reguliere data-audit.

In plaats van de stad aan te passen aan de bewoners dacht hij erover om de inwoners aan te passen aan de stad.
In plaats van de stad aan te passen aan de bewoners dacht hij erover om de inwoners aan te passen aan de stad.
PROJECTINDEX
 
META
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

META is een architecturale installatie die consequenties van ongebreidelde digitalisering door middel van waargebeurde narratieven blootlegt. Het is een installatiekunstwerk dat de schalen van de individuele woning tot de regio aanraakt en consequenties laat zien van het leven in een wereld waar niets lijkt te ontsnappen aan de vooruitgang. META is gestart als de droom voor een nieuwe hedendaagse utopie, maar is uitgemond in een zwartgallig scenario; realistischer dan de utopie.
De gehanteerde strategie is die van de activist-ontwerper. Bizarre waargebeurde verhalen uit de digitale wereld van de hedendaagse wereldbewoner zijn opgediept en vertaald in architectonische en stedenbouwkundige narratieven. Een nomadische stam trekt niet enkel meer van waterbron naar waterbron, maar past zijn eeuwenoude routes aan om door gebieden te verplaatsen waar telefoon-signaal is. Een Chinees heropvoedingskamp geleid door kwakzalvers richt zich op jongeren bij wie een gameverslaving vermoed wordt. Data-lekken in platforms waarop mensen zich veilig waanden leggen zowel het mooie als het beestachtige in de mens bloot in de vorm van rauwe eindeloze data. Deze narratieven zijn vertaald en vormen onderdelen van een gefragmenteerde maquette van een toevallige megastructuur.

META is een gecureerde verzameling videofragmenten, teksten en maquettes die elk moment van synthese en harmonie eindeloos uitstelt. Door filmbeelden te larderen met een identiteitsloze voice-over blijft META ambigue. META roept vragen op naar de omgang van de hedendaagse architect en stedenbouwer met de onontkoombare processen van digitalisering en medialisering. Hoe als ontwerper na te denken over theorie en praxis in een maatschappij waar identiteit ontmanteld wordt als verhandelbare data, waar de verhouding tussen individu en massa verder ontrafeld wordt tot een onherleidbare brij van belangen en posities en waar zowel opwinding voor het nieuwe en heimwee naar het oude naast elkaar bestaan? META neemt je mee op een persoonlijke verkenningstocht waarin de auteur verdwaalt en nooit meer terug komt.

Met al ons menselijk enthousiasme genieten we van de publieke viering van alles wat ons bezighoudt. We willen gratis toegang en een frictieloze digitale ervaring. Tegelijkertijd zijn we bang voor wat de grote tech-bedrijven, overheden en onzichtbare partijen met onze intiemste data doen. Deze maatschappijbrede omarming en gelijktijdige bevraging van technologieën is vergelijkbaar met het dubbele moment dat ontstaat bij moderne ontwikkelingen: is de vooruitgang daadwerkelijk de vooruitgang die ze pretendeert te zijn, zoals bijvoorbeeld de auto zowel een zegen als een vloek is. Digitale media en ongelimiteerde data liggen als een wereldwijde deken over onze leefomgeving, waarvan de diepgewortelde maatschappelijke gevolgen voelbaar worden. Zo is META is een verkenning van onze leefomgeving onder druk van een proces van digitalisering, medialisering en globalisering.