Nederlands English

METHODE: de overheid biedt structuren, stuurt en faciliteert; de mensen vullen deze structuren met hun eigen middelen; daarmee ze committeren, innoveren en geven feedback.
METHODE: de overheid biedt structuren, stuurt en faciliteert; de mensen vullen deze structuren met hun eigen middelen; daarmee ze committeren, innoveren en geven feedback.

The Great Havana Forest. Van: enkele parken en niet geïntegreerd in de omgeving naar: een groot landschappelijk element met de Almendares rivier als ruggengraat.
The Great Havana Forest. Van: enkele parken en niet geïntegreerd in de omgeving naar: een groot landschappelijk element met de Almendares rivier als ruggengraat.

Ruimtelijk kader the Great Havana Forest
Ruimtelijk kader the Great Havana Forest

Strategische ontwerpprincipes 1 natuur en landschap 2 riool en afval infrastructuur 3 mobiliteitsinfrastructuur 4 productiesystemen 5 gebouw en buurt 6 vrijetijd en recreatie
Strategische ontwerpprincipes 1 natuur en landschap 2 riool en afval infrastructuur 3 mobiliteitsinfrastructuur 4 productiesystemen 5 gebouw en buurt 6 vrijetijd en recreatie

Het netwerk van actoren is noodzakelijk om het New Great Havana Forest te realiseren. In het centrum is het Great Havana Metropolitan Park (GHMP) verbonden met de belangrijke verantwoordelijken, terwijl het samenwerkt met gemeenschappen en initiatiefnemers.
Het netwerk van actoren is noodzakelijk om het New Great Havana Forest te realiseren. In het centrum is het Great Havana Metropolitan Park (GHMP) verbonden met de belangrijke verantwoordelijken, terwijl het samenwerkt met gemeenschappen en initiatiefnemers.

Het geval van Osmel & the Green Island. of Hoe kan elke initiator de weg vinden door de methode?
Het geval van Osmel & the Green Island. of Hoe kan elke initiator de weg vinden door de methode?

Interieur van de fabriek van het Green Island Project. Mensen komen hier elk weekend voor de muziek en om te dansen. Ook voor het navigatierondje die het 'Groene eiland' rond het eiland heeft geïnitieerd. Nu kunnen mensen contact houden met het water! Het 'Groene eiland' en andere instellingen gebruiken deze recreatieve setting om campagnes te voeren voor milieueducatie en om het bewustzijn van het Grote Metropolitan Park van Havana te vergroten.
Interieur van de fabriek van het Green Island Project. Mensen komen hier elk weekend voor de muziek en om te dansen. Ook voor het navigatierondje die het 'Groene eiland' rond het eiland heeft geïnitieerd. Nu kunnen mensen contact houden met het water! Het 'Groene eiland' en andere instellingen gebruiken deze recreatieve setting om campagnes te voeren voor milieueducatie en om het bewustzijn van het Grote Metropolitan Park van Havana te vergroten.

Jonge man neemt zijn vriendin mee op een boot, van de pier van Almendares Park naar de steiger in Chullima. De rivier is schoon en de natuur komt eraan terug. Mensen baden, en besteden vrije tijd aan de rivieroevers. Vanaf de balkons van de huizen aan beide zijden zien de verwachtingers hun geluk
Jonge man neemt zijn vriendin mee op een boot, van de pier van Almendares Park naar de steiger in Chullima. De rivier is schoon en de natuur komt eraan terug. Mensen baden, en besteden vrije tijd aan de rivieroevers. Vanaf de balkons van de huizen aan beide zijden zien de verwachtingers hun geluk
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
TOWARDS A HAPPIER HAVANA
Amsterdam University of the Arts
URBAN DESIGN

Van het gebied rondom de Almendares, de belangrijkste rivier in Havana maak ik een belofte voor Havana. Aan de hand van de specifieke kenmerken van de locatie krijgt de belofte gestalte door de rivier schoon te maken, het landschap te herstellen, 41.000 woningen te bouwen (25% van wat het nu mist), het culturele erfgoed in het gebied te herstellen, en de mobiliteit door de stad te versoepelen. Om deze belofte in de sociaal-politieke en economische context van Cuba te kunnen realiseren, stel ik een ruimtelijk kader en strategische ontwerpprincipes voor die gecombineerd kunnen worden met een combinatie van top-down en bottom-up ontwikkelingen. Tot slot stel ik een aantal katalysatorprojecten voor die meteen kunnen starten en het begin zijn van verdere ontwikkelingen die het ruimtelijk kader gaan invullen. Daarmee wil ik het ideaal van een gelukkige stad dichterbij brengen.
Een gelukkige stad is een stad waar de inwoners gelukkig zijn, waarin mensen graag wonen, waar mensen willen werken, waar de inwoners willen bijdragen aan de samenleving, waarvan mensen trots zeggen: ik woon in deze stad. Tegelijkertijd moet die stad ruimten en systemen bieden om zijn mensen gelukkig te maken.
Havana kent een dubbele realiteit. Het is aan de ene kant een wereldberoemde stad vanwege haar schoonheid en haar vriendelijke en gelukkige mensen. Wat dat betreft zou je Havana een gelukkige stad kunnen noemen. Aan de andere kant worden mensen in het dagelijkse leven geconfronteerd met ongelukkige momenten. Bijvoorbeeld wanneer ze een uur of langer moeten reizen om naar hun werk te gaan, wanneer ze lang moeten zoeken naar basisartikelen, wanneer de openbare ruimten vol liggen met afval in plaats van bomen en wanneer hun huizen slecht of overvol zijn. Zo bezien is Havana een ongelukkige stad.
In het gebied rondom de Almendares, komen veel van deze problemen naar voren in relatie tot de stad als geheel. De rivier is sterk vervuild, terwijl het een vijfde deel van de stad van water voorziet. De buurten rondom de rivier zijn vaak met de rug naar de rivier georiënteerd, de gebieden ertussen in worden vaak gebruikt om afval te dumpen of er ontstaan sloppenwijken. De meeste huizen in het gebied zijn ouder dan 50 jaar en zijn beschadigd, terwijl er überhaupt een gebrek is aan goede huisvesting. Recreatie vindt maar in enkele delen plaats. In het algemeen wordt de rivier verwaarloosd. Niettemin heeft het de potentie om een grootschalige scheg te worden waarbij veel problemen, zoals openbaar vervoer, huisvesting en recreatie, van de stad kunnen worden opgelost. Het kan mensen in Havana gelukkiger maken.