Nederlands English

Polen wat ben je? Polen wie ben je? De polemiek en de visie voor de toekomst.
Polen wat ben je? Polen wie ben je? De polemiek en de visie voor de toekomst.

Superpositie van de forumlagen
Superpositie van de forumlagen

Masterplan
Masterplan

River of Tears
River of Tears

Het woud
Het woud

De spiegel van de Poolse ziel
De spiegel van de Poolse ziel

Blik in de tuin
Blik in de tuin

PROJECTINDEX
 
THE GARDEN OF TEARS
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

In Warschau bereikt de getroebleerde samenleving een hoogtepunt die exemplarisch is voor de 21e eeuw van tegenstellingen. Contrasten als verleden en toekomst, verbinding en de afwijzing van tradities bestaan daarbij naast elkaar. The Garden of Tears presenteert een ontwerp voor het Forum voor het verdriet, de trauma’s en de complexen van Polen.
Het plan weerspiegelt de hedendaagse Poolse samenleving. Het creëert een beeld waarin fantasie en realiteit vervlochten zijn, een beeld van wat we zien, wat we ons voorstellen en wat we ons herinneren. Het Forum heeft de vorm van een stedelijk park in het hart van de post-Sovjet Poolse hoofdstad. Het doel van het Forum is om beter richting te geven aan de emoties en het begrip voor deze traumatische periode die medebepalend is voor de identiteit van Polen. Het Forum van Warschau legt lagen van de geschiedenis bloot teneinde om te kunnen gaan met de traumatische ervaringen en er tenslotte overheen te komen. Het park werkt als een spiegel van de Poolse samenleving, het gebruikt nationale symbolen als een vorm van herinnering en zelfreflectie. Het roept Poolse karakteristieke nationale kenmerken op die ankers worden voor het ontwerp. Daartoe behoren ook een sterke hang naar het Katholicisme en evocaties van het Poolse landschap zoals illusies van een bos, een rivier, landbouw. Het Forum is daarom te zien als een eigentijds klooster, een hortus conclusus. Het idee van de natie wordt op een abstracte manier gerepresenteerd, met veel ruimte voor de fantasie van de beschouwer. Sommige delen van het trauma kunnen als ironisch worden gezien, sommige als bitter, andere als een provocatie zoals de contradictie tussen moderniteit tegenover de waarden van de rurale samenleving en de kerk. Al deze ongebruikelijke componenten werken samen en belichten een eerlijke en werkelijke representatie van de Poolse natie waarmee The Garden of Tears een krachtig symbool wordt van de gekwelde hedendaagse Poolse samenleving.