Nederlands English

Een spiegel voor de voorbereiding
Een spiegel voor de voorbereiding

Een ruimte voor het behoud
Een ruimte voor het behoud

Een ruimte voor cultivatie
Een ruimte voor cultivatie

Een ruimte voor verwerking
Een ruimte voor verwerking

Een frame voor onderzoek
Een frame voor onderzoek

Axonometrie van de constructie
Axonometrie van de constructie

Axonometrie van het ontwerp
Axonometrie van het ontwerp

PROJECTINDEX
 
ENCAMPMENT OF OTHER SPACES
Gerrit Rietveld Academie

Het ontworpen model op ware grootte heeft een speculatief karakter en richt zich op de kluizenaar van de 21e eeuw die aan het dagelijkse leven wil ontsnappen. Ik heb onderzoek gedaan naar verschillende voorbeelden van hedendaagse kluizenaars en raakte gefascineerd door hun levensstijlen.
Deze voorbeelden vormden de inspiratie voor het project en genereerden concrete vragen om een methodologie te ontwikkelen waarmee ik (leef)ruimte opnieuw kon bekijken, onderzoeken en ontwerpen.
Een belangrijk aspect bij het ontwerpen van een ruimte voor de 21e eeuwse kluizenaar is de afwezigheid van internet en andere hedendaagse technologieën. Als uitgangspunt voor de vorm koos ik voor het diorama als een soort van architectonische toegangspoort waarmee nieuwe scenario's kunnen worden onderzocht voor mensen die proberen hun directe leefomgeving te definiëren, te controleren, in te delen en zich te verbergen.
Het historische diorama-format biedt de mogelijkheid om na te denken over narratieven en de onderlinge relaties tussen verschillende objecten in ruimten, maar ook om er onderdeel van te worden. Dit project biedt een 1:1 framework waarbinnen speculatieve narratieven kunnen worden uitgetest, als ware het een laboratorium, een werkstation, een plek om het uithoudingsvermogen te testen, of een plek om het lichaam en de geest voor te bereiden op een ruimtelijke ervaring.
Het resultaat is een levensgroot model, waarin verschillende vormen van leven kunnen worden uitgebeeld en uitgetest; een imaginaire wereld die onderzocht en ervaren kan worden. Tegelijkertijd wordt de suggestie van de aanwezigheid van een karakter gewekt, de 21e eeuwse kluizenaar. De installatie heeft als doel om een fictief en imaginair universum te verkennen waarin de grenzen tussen mentale ruimte, gebouwde structuren en het omliggende landschap verdwijnen.