Nederlands English

Vorming van een getijdeninham door erosie te stimuleren met behulp van zandbanken. 1 strand 2 zandbank 3 versterkte golfenergie 4 doorbraak
Vorming van een getijdeninham door erosie te stimuleren met behulp van zandbanken. 1 strand 2 zandbank 3 versterkte golfenergie 4 doorbraak

Proces van het overstromen van het laaggelegen land en het afsluiten van de westelijke kanalen van Volta Delta rivier. stap 1 - 4
Proces van het overstromen van het laaggelegen land en het afsluiten van de westelijke kanalen van Volta Delta rivier. stap 1 - 4

Onderzoeks- en ontwerpschalen Ghana, Volta delta, estuarium, inlaat, dorp, gemeenschap, huis
Onderzoeks- en ontwerpschalen Ghana, Volta delta, estuarium, inlaat, dorp, gemeenschap, huis

Doorsnede van de ontworpen nederzetting aan de nieuw gevormde getijdeninlaat
Doorsnede van de ontworpen nederzetting aan de nieuw gevormde getijdeninlaat

Pop-up papieren maquette: onderwaterwereld
Pop-up papieren maquette: onderwaterwereld

Pop-up papieren maquette: Binnenplaats
Pop-up papieren maquette: Binnenplaats

Pop-up papieren maquette: Ontmoetingsruimte en boothuis
Pop-up papieren maquette: Ontmoetingsruimte en boothuis

Op traditionele wijze met de handen eten, Drie Ghanese vrouwen, Strandpaviljoen
Op traditionele wijze met de handen eten, Drie Ghanese vrouwen, Strandpaviljoen
PROJECTINDEX
 
EROSION FOR BETTERMENT
Technische Universiteit Delft
LANDSCAPE DESIGN

Ontwerpen met erosie om het welzijn te verbeteren, een case study van de Volta Delta in Ghana.
Dit plan presenteert een landschaps- en architectonisch ontwerp waarin het proces van erosie is opgepakt als kans in plaats van bron van frustratie. Het ontwerp is erop gericht om erosie te incorporeren als een nuttig element van het dagelijks leven in de Volta Delta-Regio in Ghana, een kustgebied dat helaas kampt met ernstige bedreiging door erosie ten gevolge van menselijke activiteit en klimaatverandering.
Waarom moeten de bewoners van de Volta Delta aan de oostkust van Ghana wegrennen van erosie? Waarom moeten mensen over de hele wereld vluchten voor de dynamiek van de natuur en verliezen ze derhalve hun levensvoorzieningen? Erosie zou geen bedreiging moeten zijn, maar een voordeel waar gemeenschappen baat bij hebben; iets dat gebruikt zou kunnen worden om het welzijn en de levenskwaliteit te verhogen. Het zou verwelkomd moeten worden in plaats van gevreesd.
De zee slokt huizen, scholen, vissen en een groot deel van de leefomgeving op in dit gebied. De bewoners zijn landinwaarts verhuisd in een poging hun leefomgeving te herbouwen, maar zelfs daar heeft de zee hun huizen weggevaagd. Tijdens één generatie hebben de bewoners van de West-Afrikaanse kust al hun middelen van bestaan vernietigd zien worden, evenals hun cultureel erfgoed en sociale structuur. Er verdwijnen zelfs hele gemeenschappen.
Dit project verkent onontgonnen terrein in het omgaan met natuurkrachten. Het stelt een vindinrijke en duurzame manier van leven voor, waarbij men geen slachtoffer is van de natuurlijke bedreiging, maar ervan profiteert. Het verkent ook nieuwe ontwerpgebieden. Door te bewegen binnen een spectrum van artistieke en wetenschappelijke manieren van doen en denken, combineert het civiele techniek met landschapsarchitectuur en antropologie. Hierbij zoekt de landschapsarchitectuur zowel een symbiose tussen poëtische en wetenschappelijke manieren van werken als tussen subjectieve en objectieve standpunten. Het project besteedt daarnaast aandacht aan het plezier van visuele experimenten en presenteert daarom narratieve doorsneden, geanimeerde verhalen en papieren maquettes die open- en uitklappen.
Het ontwerp is geen eindpunt, maar een ontwaking. Het is een begin van een nieuwe benadering, waarbij het ontwerp is geconceptualiseerd, niet als een afdwingend en totaliserend project, maar meer als een discipline die ondersteunt, mogelijkheden biedt en activeert. Dit project laat zien hoe een ontwerp flexibel en verschaffend kan zijn en hoe landschapsarchitectuur veerkracht en adaptiviteit kan versterken.