Nederlands English

Buurthuis, zuidgevel
Buurthuis, zuidgevel

Architectuur van de Silesische romantiek en landschap
Architectuur van de Silesische romantiek en landschap

Buurthuis tussenruimte
Buurthuis tussenruimte

Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond eerste verdieping

Volkstuinen met zicht op de schachtoren van de Ewa mijn
Volkstuinen met zicht op de schachtoren van de Ewa mijn

Locatie analyse op stedelijke schaal van de post industriele mega site
Locatie analyse op stedelijke schaal van de post industriele mega site

Masterplan scenario
Masterplan scenario

PROJECTINDEX
 
RE-CLAIM SILESIA
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Het plan presenteert een strategisch voorstel voor een stedelijke transformatie van de economie en het landschap na het sluiten van de mijnen. De case study concentreert zich op Bytom, een van de meest problematische steden van Opper Silezië voor wat betreft de sociale en economische situatie die resulteerde in een ruimtelijke chaos.
Opper Silezië in zuid Polen is een voormalig industrieel landschap. Het gebied was ooit welvarend. De steenkoolmijnen stonden niet alleen centraal in de werkgelegenheid, het was ook een plaats van vriendschappen en gedeelde herinneringen. Met hun ondergang verloor de hele gemeenschap haar identiteit en moest men op zoek naar nieuwe modellen van werkgelegenheid en samenleven. Daarbij voelden de meeste mijnwerkers zich verloren in de postindustriële situatie, zowel voor wat betreft het landschap als de sfeer.
Het project stelt het ‘post’ aspect ter discussie. Om uit de huidige patstelling te komen worden de tradities en de wortels van de samenleving opnieuw geïnterpreteerd om van daaruit nieuwe, eigentijdse stedelijke systemen te ontwikkelen die geworteld zijn in de atmosfeer van het verleden. De studie onderzoekt het idee van re-interpretatie op basis van het herwinnen van het arbeidsethos, gebouwtypologie, constructiemateriaal, energie, landschap en als resultaat daarvan de gemeenschap. De Silesische romantiek creëert samen met de herontdekking van de volkstuin een nieuwe stedelijke waarde op basis van nostalgie.
De bouw van een buurthuis markeert het startpunt van het gefaseerde masterplan. Omdat het gesitueerd is in het centrum van het plangebied is het ook een ruimtelijk startpunt. Het is gelegen naast de gebouwen van een voormalige mijn, waardoor het bovendien een conceptioneel startpunt kan zijn door het te ontwerpen als een ruimtelijk handboek op ware schaal voor het bouwen met hergebruikte materialen.
Het programma is bedoeld om de gebruikers een flexibele, multifunctionele ruimte te bieden voor een experimenteel bouwlaboratorium. Met ruimte voor een markt voor sloopmaterialen, een industriële werkplaats, kleine studio’s en kantoren, een gezamenlijke kantine, een informatiepunt van de gemeente, volkstuintjes op het dak, etcetera.
Herinterpretaties van lokale typologieën, zoals industriële hallen, kassen, afdaken of een rij garages worden gebruikt als een divers en aanpasbaar raamwerk voor een keur aan verschillende functies. Een waardevolle tussenruimte verbindt de functies. Door gebruik te maken van interne routes en grenszones tussen de specifieke functies wordt het idee van toewijzing gerepresenteerd als model voor de ruimtelijke organisatie zoals men dat ook ziet bij volkstuincomplexen.
De volgende fase van het project zou een graduele implementatie van het volkstuinmodel zijn voor de nieuwe woon-werkgemeenschap. De algemene regels waaraan moet worden voldaan hebben betrekking op de wegen, paden, infrastructuur van installaties, maximale oppervlaktes van de kavels en de gebouwen. Daarbij krijgen de gebruikers veel vrijheid om de vorm van hun nederzetting te bepalen. Voorwaarde voor het huren van een goedkoop woonkavel is de registratie van een zakelijke activiteit. Op die manier groeit een nieuwe gemeenschap waar werken en wonen gecombineerd zijn. Tegelijkertijd wordt door deze planningstrategie de lokale economie op gang gebracht.