Nederlands English

Perspectivische doorsnede
Perspectivische doorsnede

Masterplan stedelijke wijngaard - kas, bezoekerscentrum 2.500 m2 - wijngaard 30.000 m2 - wijnmakerij 1.500 m2 - kas, hotel 7.500 m2 - distributiecentrum 1.500 m2
Masterplan stedelijke wijngaard - kas, bezoekerscentrum 2.500 m2 - wijngaard 30.000 m2 - wijnmakerij 1.500 m2 - kas, hotel 7.500 m2 - distributiecentrum 1.500 m2

Doorsnede 0 wijngaard 1 observatorium, podium 2 terras, podium 3 tweede entree, brug 4 route van de wijnvaten 5 druiven kelder en restaurant 6 druivenpersen en vruchtensap bar 7 filters en kantoor tbv toezicht 8 wijnkelder en wijnbar 9 platformlift
Doorsnede 0 wijngaard 1 observatorium, podium 2 terras, podium 3 tweede entree, brug 4 route van de wijnvaten 5 druiven kelder en restaurant 6 druivenpersen en vruchtensap bar 7 filters en kantoor tbv toezicht 8 wijnkelder en wijnbar 9 platformlift

Waterplan
Waterplan

Plan
Plan
PROJECTINDEX
 
GROUNDED
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Met een nieuwe industrie, de wijnbouw, formuleert ‘Grounded’ een antwoord op de leegstandsproblematiek en demografische krimp van de afgelopen decennia als gevolg van de industriële teruggang in Zuid Limburg rond Heerlen.
Het project ontstaat door het blootleggen van waardevolle aspecten en verborgen schatten in deze regio. Zo ligt de rijke Romeinse, Middeleeuwse en moderne geschiedenis ten grondslag aan het project. De geo-morfologische structuren, de grondgesteldheid, waterstromen en het veranderende klimaat leiden samen tot een gelaagde ruimtelijke ingreep op architectonische schaal met een stedenbouwkundige impact door de introductie van een nieuwe wijnindustrie.
Deze bestaat uit wijngaarden, waardevolle met water gevulde mijntunnels welke als geothermische bron bijdragen aan de winning van duurzame energie en een overschot aan grootschalig, leegstaand vastgoed als erfenis van vroegere tijden. De wijngaarden zullen als nieuw icoon een significante rol spelen in het stedelijk aanzien. Ze sluiten aan op het waardevolle heuvellandschap en dragen bij aan de identiteit van Nederlands groenste stad. Vroeger werden de mineralen (kolen) ondergronds onttrokken en bovengronds verwerkt, met als beeld de industriestad. Binnen de nieuwe aanpak worden de druiven bovengronds gewonnen en is het productieproces verplaatst naar de ondergrond, gebruikmakend van leegstaande kelderstructuren.
De ondergrondse kelderstructuren bevatten waterbassins voor de irrigatie van het land, productieprogramma’s en interactieve functies die het mogelijk maken de industrie op een fysieke en publiek toegankelijke wijze te ervaren. De bestaande dertien meter diepe kelder is blootgelegd door de vervallen, bovengrondse gebouwstructuur te elimineren. Daardoor ontstaat een fysieke verbinding van de wijngaard met het centrum van Heerlen. Hierdoor kan het landschap zich als nieuw icoon nabij het stadscentrum manifesteren. Het resultaat van de ingreep is een complexe, dynamische architectuur, die zich grotendeels onder het maaiveld bevindt. De verborgen productielijnen nestelen zich tussen de bestaande betonstructuur van het gebouw waarmee ze sterk contrasteren door hun spiegelende glazen schil. Ze refereren aan de vroegere mijntunnels en de ondergrondse waterstromen.
Het project kent een stedelijk benadering op maaiveldniveau die aansluit bij het centrum van Heerlen. Daarnaast is een tweede benadering georiënteerd op het Caumerbeekdal aan de rand van Heerlen. Vanuit de bestaande tunnelverbinding wordt het gebouw vanuit het beekdal op zes meter onder maaiveld ontsloten. De ervaring van deze uitzonderlijke ruimte wordt versterkt door de leesbaarheid van de aanwezige programma’s achter transparante witglazen gevels en de lichtwerking op de abstracte productielijnen.

Dit alles resulteert in een schouwspel van de schaduwwerking en de dynamiek van het proces.
De ontwikkelde strategische, ruimtelijke en programmatische ingreep is tot leven gebracht door te reageren op de actuele discussies en de regionale toeristische ontwikkelingen in combinatie met een nieuwe bedrijvigheid. Zo is er werkgelegenheid en parallel daaraan educatie op het gebied van landbouw en specifiek van wijnbouw gecreëerd. De culturele en toeristische attractiviteit draagt bij aan een betekenisvolle nieuwe identiteit met een romantische en stimulerende visie op de toekomst waarmee inwoners en bezoekers zich verbonden kunnen voelen.