Nederlands English

Sfeerbeeld ontwerp in de Via Porta Imperiale
Sfeerbeeld ontwerp in de Via Porta Imperiale

De Zuilenorden v.l.n.r. Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch, Composiet
De Zuilenorden v.l.n.r. Toscaans, Dorisch, Ionisch, Korinthisch, Composiet

De toegepaste architectonische grammatica van de casus Capitoline Palazzo van Michelangelo
De toegepaste architectonische grammatica van de casus Capitoline Palazzo van Michelangelo

De locatie Sabbioneta
De locatie Sabbioneta

Het ontwerp, vijf ontworpen gebouwen in de Via Porta Imperiale
Het ontwerp, vijf ontworpen gebouwen in de Via Porta Imperiale

Maquette van het ontwerp in de Via Porta Imperiale
Maquette van het ontwerp in de Via Porta Imperiale

Maquette van het ontwerp in de Via Porta Imperiale
Maquette van het ontwerp in de Via Porta Imperiale
PROJECTINDEX
 
HET SPEL VAN DE ARCHITECTONISCHE GRAMMATICA
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Tijdens de Renaissance en vandaag
Sabbioneta is een kleine vestingstad in het noorden van Italië en wordt erkend door UNESCO als een ideale Renaissance stad. Gevraagd werd om een ontwerp te maken voor deze vestingstad. Om een ingreep te plegen in deze stad met de regels van de Renaissance is een grondig onderzoek nodig om die regels te kennen, te begrijpen en toe te kunnen passen.
In ‘Het spel van de architectonische grammatica’ worden de regels van de architectonische grammatica tijdens de Renaissance onderzocht. Het onderzoek heeft een tweeledige doelstelling. In eerste instantie wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de logica van de architectonische taal van de Renaissance. Ten tweede wordt getracht het effect bloot te leggen dat bereikt kan worden door de toepassing van de architectonische grammatica, het mentale effect. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag naar de speelruimte van de architectonische grammatica van gevels tijdens de Renaissance en de toepasbaarheid van die architectonische grammatica zodat het effect zichtbaar wordt in de Renaissance stad Sabbioneta?
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag is ten eerste de ontwikkeling van de architectonische grammatica tijdens de Renaissance onderzocht. Italiaanse architectuurtraktaten uit de Renaissance, latere interpretaties hierop en verschillende casestudies zijn op een encyclopedische manier ontrafeld en aansluitend zijn de elementen stuk voor stuk hertekend en systematisch met elkaar vergeleken. Daarnaast zijn de basisprincipes van de grammatica uiteengezet. Op deze manier is de speelruimte van de architectonische grammatica van gevels opengelegd.
Naast het theoretische onderzoek is de theorie toegepast in een ontwerpopgave in de Renaissance stad Sabbioneta. Als projectlocatie is voor de Via Porta Imperiale gekozen, de straat direct achter een van de twee originele toegangspoorten van de stad. Het ontwerp betreft een vijftal gevels die zijn ontworpen aan de hand van de regels van de architectonische grammatica tijdens de Renaissance.
Het effect dat de architectonische grammatica van de Renaissance teweeg kan brengen is tot uiting gekomen in een fictieve novelle die zich afspeelt in de Via Porta Imperiale. Deze novelle gaat over de sociale vitaliteit van het gedachtegoed ten tijde van de Renaissance en maakt het mogelijk het effect van de architectonische grammatica toegepast op de ontworpen gevels te laten ervaren door de beschouwer, de personages en de lezer van ‘Het spel van de architectonische grammatica’.