Nederlands English

Isometrie stedenbouwkundig plan 1 nieuwe woningen 2 bestaande woningen 3 incubator / startup
Isometrie stedenbouwkundig plan 1 nieuwe woningen 2 bestaande woningen 3 incubator / startup

Isometirische doorsnede over bouwblok
Isometirische doorsnede over bouwblok

Plattegrond standaardverdieping
Plattegrond standaardverdieping

Plattegrond begane grond
Plattegrond begane grond

Gevel
Gevel

Impressie binnenplaats
Impressie binnenplaats
PROJECTINDEX
 
ALL FOR ONE OR ONE FOR ALL?
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Op welke manier kan de dichtheid van een bestaande wijk verhoogd worden om ten minste twee keer zoveel wooneenheden te herbergen als er momenteel aanwezig zijn?
Als plangebied is gekozen voor de woningbouwstrook op Kattenburg In Amsterdam. Het is de bedoeling om de samenhang binnen het gebied te vergroten en daarbij de bestaande woningen met respect te integreren in de nieuwe visie. De dichtheid wordt verdubbeld van 650 woningen tot meer dan 1200. Dat is zowel psychologisch als sociaal een ingrijpende exercitie.
Om het gestelde doel te kunnen bereiken worden verscheidene strategieën ingezet. Nieuwe straatruimten tussen de bouwblokken versterken de kracht van de bouwblokken. Door de toename van het aantal woningen wordt het geveloppervlak groter, daar heeft het straatbeeld baat bij. Door bouwblokken met binnenplaatsen te maken wordt de enveloppe van de bestaande blokken gecompleteerd.
Parasitaire toevoegingen aan de bestaande gebouwen zijn erop gericht de woningen weer te verbinden met de omliggende straten. Soms is het om die reden nodig om patiowoningen toe te voegen in plaats van opslagruimten op de begane grond die niet meer functioneren. Of, zoals in de Kattenburgerstraat, om ruimte te creëren voor startups, incubators en detailhandel. Deze functies brengen een publieke component in het ruime straatprofiel. Deze verdichting stimuleert de integratie en voorkomt isolatie.
Optoppen met nieuwe verdiepingen wordt daarnaast als methode ingezet om meer woningen te realiseren en daarmee de dichtheid te verhogen. Standaard krijgt elk blok een extra verdieping over het gehele oppervlak. Daarmee wordt de dichtheid gespreid over de hele wijk verhoogd, terwijl het extra volume gerealiseerd kan worden binnen de toleranties van de constructie van de bestaande woningen. Bij toevoeging van meer verdiepingen zou de bestaande constructie te zwaar belast worden, in dat geval wordt over de bestaande woningen heen een exoskelet geplaatst dat de nieuwe woningen draagt. Die strategie maakt het mogelijk om nieuwe gevels te maken en de expressie van de bestaande woningen te veranderen zodat ze onderdeel worden van de nieuwe identiteit van het blok. Tenslotte wordt hoogbouw geïntroduceerd die deel uit moet maken van het bestaande bouwblok. Het is zaak om de hoogbouw zorgvuldig te positioneren en vorm te geven opdat ze geen inbreuk maakt op de bestaande kwaliteit. Om die reden zijn ze aan de noordelijke waterkant geprojecteerd. Vanwege de oriëntatie is een typologie mogelijk met een middengang met aan beide zijden woningen zonder dat er sprake is van woningen met de oriëntatie op het noorden. Al deze ingrepen verhogen de dichtheid met behoud van een duidelijke stedelijke structuur.