Nederlands English

Plattegrond met een overzicht van de onderdelen van het plan. 1 topografie 2 route voor langzaam verkeer 3 veld, infrastructuur 4 tuin, amfitheater 5 tuin, boomkwekerij 6 tuin, boomgaard 7 tuin, middenberm 8 bosstrook
Plattegrond met een overzicht van de onderdelen van het plan. 1 topografie 2 route voor langzaam verkeer 3 veld, infrastructuur 4 tuin, amfitheater 5 tuin, boomkwekerij 6 tuin, boomgaard 7 tuin, middenberm 8 bosstrook

Amfitheater en voorzieningen grid. De infrastructuur bestaat uit watervoorziening, elektriciteit, licht in een raster van 60 bij 60 meter. Op de kruispunten is voorzien in multifunctioneel meubilair.
Amfitheater en voorzieningen grid. De infrastructuur bestaat uit watervoorziening, elektriciteit, licht in een raster van 60 bij 60 meter. Op de kruispunten is voorzien in multifunctioneel meubilair.


Boomkwekerij
Boomkwekerij

Boomkwerkerij
Boomkwerkerij

Boomgaard Een productief landschap voor openbaar gebruik, de bomen kunnen gehuurd worden door stadsbewoners. De teelt van inheemse fruitrassen grijpt terug op een periode waarin elk huis zijn eigen boomgaard had.
Boomgaard Een productief landschap voor openbaar gebruik, de bomen kunnen gehuurd worden door stadsbewoners. De teelt van inheemse fruitrassen grijpt terug op een periode waarin elk huis zijn eigen boomgaard had.

Boomgaard
Boomgaard

Uitgevouwen reeks van frame-of-frames als onderdeel van het uitgestrekte park op de heuvelrug van Boekarest.
Uitgevouwen reeks van frame-of-frames als onderdeel van het uitgestrekte park op de heuvelrug van Boekarest.
PROJECTINDEX
 
FRAME-OF-FRAMES
Technische Universiteit Delft
LANDSCAPE DESIGN

In het gebied rond het paleis van het parlement in Boekarest onderzoekt dit project theorieën over framing van een landschap. Een grootschalig project van stedelijke vernieuwing uit 1986 werd door de revolutie van 1989 niet voltooid. Het resultaat bestaat uit een net niet afgebouwd buitenproportioneel groot paleis te midden van het oude stedelijk weefsel, bouwblokken uit het einde van de communistische periode en in onbruik geraakte overwoekerde percelen. De problematiek van de locatie is deels terug te voeren op de schaal van het paleis.
Het concept van het frame levert een bruikbaar uitgangspunt op voor een kritische heroverweging van de relatie van de locatie met de stad, alsook van de wijze waarop een landschapsarchitectuur project de continuïteit van het stedelijk landschap door de schalen heen kan framen. In dit project laat ik het frame voor wat het is en focus in plaats daarvan op wat het doet. Het veroorzaakt een scheiding en creëert een situatie van insluiting en uitsluiting. In Boekarest wijst de analyse op het belang van de topografie van de bedding van de Dambovita rivier die een sleutelrol speelt in de structurering van het gebied. Mijn strategie is erop gericht om de mechanismen van framing in te zetten om met grote precisie en intensiteit een centraal stedelijk landschap uit te werken. Daarbij vormt een verscheidenheid aan parken een samenhangend geheel dat uitstijgt boven de initiële frames.
De ontwerpstrategie bestaat uit een reeks interventies die geselecteerd zijn op basis van hun vermogen om de bestaande frames van de site te reframen en te vernieuwen. Het ontwerp manifesteert zich als een aantal componenten, of frames, op verschillende schaalniveaus. In de eerste plaats wordt de locatie opnieuw geframed door vier tuinen die op basis van de bestaande geomorfologie gesitueerd zijn langs de krommingen van de heuvelrug. De tuinen zijn verbonden door een route voor langzaam verkeer, terwijl een grid met voorzieningen een infrastructuur vormt voor de uitbreiding van de parkstrook en voor informele functies. Een bosstrook ter breedte van het paleis neutraliseert de prominente aanwezigheid ervan en brengt samen met nieuwe componenten eenheid op de locatie. De strategie maakt gebruik van frames-in-frames om de locatie opnieuw te articuleren en uit te werken tot ver voorbij haar eigen frames in een serie parken die vele schaalniveaus omspannen en zich uitstrekken over het landschap van Boekarest.