Nederlands English

Four Sites, Co.Mayo, Ireland.
Four Sites, Co.Mayo, Ireland.

Studie van het landschap; Inis Keeragh en het grid van Manhattan
Studie van het landschap; Inis Keeragh en het grid van Manhattan

Studie van de stad, Borges’s Immortal City
Studie van de stad, Borges’s Immortal City

Ballycroy Observatorium
Ballycroy Observatorium

Ballycroy Observatorium maquette
Ballycroy Observatorium maquette

Mweelrea Amfitheater
Mweelrea Amfitheater

Mweelrea Amfitheater maquette
Mweelrea Amfitheater maquette

Achill schuilplaats
Achill schuilplaats
PROJECTINDEX
 
THE ISOLATED LANDSCAPE AND THE MANMADE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Deze studie is gericht op het ontwikkelen van een ontwerpbenadering voor de afgelegen landschappen van Mayo in Ierland. Een opdracht van de lokale autoriteiten voor het ontwerpen van een schuilplaats langs de wandelpaden in de regio wierp de vraag op hoe een kunstmatig object zich verhoudt tot het afgelegen landschap. Om de optie van de verzoening tussen beide te kunnen onderzoeken moet het conflict eerst omschreven worden. Daartoe wordt de extreme vorm van natuur in de vorm van het afgelegen landschap van Mayo geconfronteerd met de stad, die gezien kan worden als het hoogtepunt van de door de mens gemaakte cultuur.
Omdat een beter begrip van beide elementen vereist was, spitste het onderzoek zich eerst toe op het landschap en de verschillende manieren waarop dit gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Gekeken is naar de ontstaansgeschiedenis, hoe mensen zich bezighouden met het landschap, onder meer met taal, hoe ze erin bouwen, hoe ze het waarnemen en hoe ze er doorheen navigeren. Naast deze studie naar het landschap werd de stad onderzocht op haar fundamentele elementen, waarbij onder meer Steven Holl’s alfabetische stad en Joseph Fentons Hybride gebouwen een plaats kregen. Op deze wijze kunnen letterlijk de formele bouwstenen van de stad en het menselijk ingrijpen worden vastgesteld. Dit onderzoek speelde zich af op de zeer uiteenlopende schalen van landschap tot object.
De thesis van Peter Eisenman getiteld ‘the formal basis of modern architecture’ beschrijft de start van het ontwerpproces als een spanning tussen de utilitaire en de symbolische functie van een gebouw. Het spel en de onderhandelingen tussen beide resulteren uiteindelijk in de definitieve vorm. Mijn studie van elke locatie impliceert of vraagt om een utilitaire functie terwijl het symbolische aspect geïnspireerd is op het essay ‘Platforms and Plateaus’ van Jorn Utzon uit 1962. Utzon beschrijft de openbarende kracht van de piramides van de Azteken die de perceptie van het dichte regenwoud volledig omkeert. Het dak wordt een tapijt, de hemel opent zich.
Dit moment van openbaring, dat weerklank vindt in de eerder genoemde studie naar de perceptie van het landschap, staat symbool voor de ontmoeting van de stad en het landschap. Het individu verlaat het landschap door een stedelijk moment te betreden waar het landschap wordt ontkend en het begrip van beide in twijfel wordt getrokken, tot het moment passeert en het landschap opnieuw wordt geïntroduceerd.
Dit stedelijke moment bestaat uit de formele reducties zoals die in de studie van de stad geanalyseerd zijn. Ze zijn zodanig gearrangeerd dat de waarneming van het landschap op dit moment volledig vervangen wordt door die van het artificiële, om op haar beurt op het landschap zelf te reageren. De utilitaire functie van elke interventie moet zich zowel als een willekeurig eenvoudige volume in het landschap manifesteren als in het stedelijke scenario. Door deze lijn te bewandelen tracht het beide te verenigen.