Nederlands English

Interweaving the rhythms of nature along the dike
Interweaving the rhythms of nature along the dike

Aesthetic metaphors evoking the sensuous encounter in the dike landscape.
Aesthetic metaphors evoking the sensuous encounter in the dike landscape.

Actuation areas: 1. Voices of the water, voices of the wind. 2. Murmur of rhythms: culture and nature. 3. Embodying the horizon.
Actuation areas: 1. Voices of the water, voices of the wind. 2. Murmur of rhythms: culture and nature. 3. Embodying the horizon.

Voices of the water, voices of the wind. The dike exposing to the voices, and voices becoming echo in dike canyon.
Voices of the water, voices of the wind. The dike exposing to the voices, and voices becoming echo in dike canyon.

Murmur of rhythms:culture and nature, tidal and seasonal in low lying historical `karrevelden´.
Murmur of rhythms:culture and nature, tidal and seasonal in low lying historical `karrevelden´.

Embodying the horizon. The dike and the tide conditioning our location.
Embodying the horizon. The dike and the tide conditioning our location.

Embodying the horizon. Low tide and High tide.
Embodying the horizon. Low tide and High tide.

Ephemeral event, landscape disappearing under the waves
Ephemeral event, landscape disappearing under the waves
PROJECTINDEX
 
MURMUR OF LIMITS
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Het gemurmer van de limiet, de zintuigelijke ontmoeting tussen mens en natuur
Dit theoretisch en ontwerpend onderzoek verkent het zintuigelijk dialoog tussen een dijklandschap en ecologische fenomenen van nieuwe natuurontwikkeling en op Schouwen Duiveland in de provincie Zeeland. Centraal staat de zintuiglijke esthetiek met de materialiteit van het landschap met de gedachte dat de mens daardoor op een krachtige wijze betrokken raken bij deze nieuwe natuur. Om die reden is het ontwerp van nieuwe natuur niet alleen gericht op ecologisch herstel maar ook op een landschap dat aansluit op de menselijke maat.
Zowel de krachten van de natuur als die van menselijk ingrijpen hebben op Schouwen Duiveland tot een tastbare relatie tussen cultuur en natuur geleid. De afgelopen decennia is er nieuwe natuur ontwikkeld op basis van het Plan Tureluur, onderdeel van het Europese Natura 2000 project. Met dit plan wordt de representatie van die ontmoeting tussen natuur en cultuur voortgezet. Zo worden er binnendijkse natuurgebieden aangelegd langs de Oosterschelde, worden zandplaten en kwelders tegen erosie beschermd en wordt het brakke binnendijkse moeras in stand gehouden. De nieuwe natuur is ontwikkeld op basis van een historiserend ecologisch beeld dat hoort bij de landschapsdynamiek die in de 16e eeuw in het gebied aanwezig was. De vraag is of zo'n aanpak voldoende is voor een succesvolle implementatie en een duurzame situatie op de langere termijn. Daarvoor is ook de appreciatie van het landschap door de gebruikers belangrijk. Om die reden, heeft Naiara observatie- en theoretisch onderzoek gedaan naar de essentie van menselijke ervaring van natuurlijke phenomenen van het landschap met als doel is deze essentie te om te zetten in een ontwerptaal. Voor de theoretische onderbouwing leunt Naiara op verschillende wetenschapsgebieden als filosofie, kunst, architectuur en landschapsarchitectuur. Haar observatieonderzoek vond plaats op de grens van de Oosterschelde en Schouwen Duiveland. Langs de dijk manifesteert de natuur zich op zijn levendigst en komen de krachten van de mens en de natuur samen op een meest expressieve wijze tot uiting. In zo'n dynamisch landschap worden de dimensies van onze zintuiglijke ontmoeting met het landschap het best omschreven door maat en ruimte (tegelijkertijd de verre horizon en het directe menselijke contact met plant, bodem en water); tijd (tegelijk de 16de eeuwse dijken en inlagen, 20ste eeuwse dijkdoorbraken en de huidige tijd) en wisselende begrenzingen and ritmes waarmee deze dimensies zich aan ons voordoen. Op drie plekken is wordt haar ontwerptaal tastbaar gemaakt in een illustratief ontwerp. Op elke plek wordt een andere esthetische metafoor als uitgangspunt genomen om de verschillende dimensies te belichamen.