Nederlands English

Tentoonstellingspromenade verbindt de intimiteit van het armamentarium met de omgeving
Tentoonstellingspromenade verbindt de intimiteit van het armamentarium met de omgeving

Stedelijke reflecties, de nieuwe functie beoogt de verloren vitaliteit van het complex terug te brengen
Stedelijke reflecties, de nieuwe functie beoogt de verloren vitaliteit van het complex terug te brengen

Autenthieke ruimtelijke kwaliteit van het interieur met subtiele interventies ten behoeve van de nieuwe functies
Autenthieke ruimtelijke kwaliteit van het interieur met subtiele interventies ten behoeve van de nieuwe functies

Van een afstand gezien is het scherm een continue, transparante structuur. Van dichtbij ervaart men het als een gefragmenteerde wand die de blik op de stad stuurt
Van een afstand gezien is het scherm een continue, transparante structuur. Van dichtbij ervaart men het als een gefragmenteerde wand die de blik op de stad stuurt

Een generieke structuur vormt de verbinding tussen de nieuwe toevoegingen en het bestaande gebouw
Een generieke structuur vormt de verbinding tussen de nieuwe toevoegingen en het bestaande gebouw

Tussengelegen binnenplaatsen
Tussengelegen binnenplaatsen

Tussengelegen binnenplaatsen
Tussengelegen binnenplaatsen

Oud en nieuw: onderlinge relaties
Oud en nieuw: onderlinge relaties
PROJECTINDEX
 
ARMAMENTARIUM DELFT
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

"Re_Constructing the borders of Introversion"
Laboratorium voor kunst, ambacht en wetenschap: van een geïsoleerde enclave naar een intieme plek met een rijk sociaal leven, creativiteit, geschiedenis en innovatie.
De omgeving van het Armamentarium bevat sporen van de historische toegang tot de stad. Het gebouw zelf heeft gaandeweg de aard van de context opgenomen, zoals het kruispunt van wegen, de ontmoeting van oud en nieuw, geschiedenis en innovatie. Tegelijkertijd bepaalt het Armamentarium de voorwaarden van een dialectische relatie tussen beide tegengestelde werelden. Achter de muren van het gebouwensemble openbaren de diepgewortelde intimiteit en introversie zich geleidelijk aan de zintuigen van de bezoeker. De situatie vraagt om een cruciale en beslissende reactie waarbij het leven dat de nieuwe functie met zich mee brengt ingekapseld wordt in de bestaande ruimtelijke structuur en haar karakter. Naast het bestendigen van de continuïteit van het geheugen van de bestaande structuur is het doel om de isolatie van het interieur op te heffen door de grenzen tussen de publieke ruimte en het besloten interieur op te heffen. Vanwege het respect voor de onzichtbare ziel van het complex zoekt de interventiestrategie naar middelen om de kracht van de omhulling nieuw leven in te blazen. Met een hecht weefsel van oude en nieuwe kwaliteiten beoogt het plan een nieuw gevoel van plaats te realiseren waarbij de essentie van een stedelijke matrix bereikt wordt door het activeren van een dynamische, ideologische, sociale en culturele broedplaats.