Nederlands English

De kern van het gebouw, de foyer, is de schakel tussen bestaande bebouwing en nieuwbouw. Er kunnen activiteiten worden georganiseerd door zowel de school als de stad. De feedback van het publiek is essentieel in het leerproces van de studenten. Evenals het zicht op de activiteiten binnen de modeschool, om zo de toeschouwer kennis te laten maken met het de proces achter de mode-industrie. Het ontwerp van de trappen moet de uitstraling geven dat deze zweven ondanks de zware belastbaarheid. De openingen voor de trappen en loopbruggen in de verder gesloten wanden van de foyer, geven subtiele inkijken in de verschillende ruimtes van de modeschool.
De kern van het gebouw, de foyer, is de schakel tussen bestaande bebouwing en nieuwbouw. Er kunnen activiteiten worden georganiseerd door zowel de school als de stad. De feedback van het publiek is essentieel in het leerproces van de studenten. Evenals het zicht op de activiteiten binnen de modeschool, om zo de toeschouwer kennis te laten maken met het de proces achter de mode-industrie. Het ontwerp van de trappen moet de uitstraling geven dat deze zweven ondanks de zware belastbaarheid. De openingen voor de trappen en loopbruggen in de verder gesloten wanden van de foyer, geven subtiele inkijken in de verschillende ruimtes van de modeschool.

Entree van de modeschool. De deuren van de entree kunnen individueel open of dicht gezet worden. Hierdoor kan er een signaal aan voorbijgangers worden afgegeven over de mate waarin de activiteiten in de foyer publieke toegankelijk zijn en deze ruimte dus onderdeel is van de publieke ruimte.
Entree van de modeschool. De deuren van de entree kunnen individueel open of dicht gezet worden. Hierdoor kan er een signaal aan voorbijgangers worden afgegeven over de mate waarin de activiteiten in de foyer publieke toegankelijk zijn en deze ruimte dus onderdeel is van de publieke ruimte.

Overzicht implementatie van het masterplan en de nieuwe modeschool. De modeschool kent aan elke zijde andere geveltypologieën en atmosferen. Elke gevel van de modeschool reageert op zijn context, daarmee fungeert het gebouw als een puzzelstuk in zijn omgeving.
Overzicht implementatie van het masterplan en de nieuwe modeschool. De modeschool kent aan elke zijde andere geveltypologieën en atmosferen. Elke gevel van de modeschool reageert op zijn context, daarmee fungeert het gebouw als een puzzelstuk in zijn omgeving.

De gevel ligt in het verlengende van de bestaande bebouwing en maakt daarmee de straatwand af. Het spel van gevelopeningen is een reactie op het naastgelegen monument en de in de straat heersende klassieke gevelgeleding: plint, repeterend middenstuk en kroon.
De gevel ligt in het verlengende van de bestaande bebouwing en maakt daarmee de straatwand af. Het spel van gevelopeningen is een reactie op het naastgelegen monument en de in de straat heersende klassieke gevelgeleding: plint, repeterend middenstuk en kroon.

Foyer, ruimte voor evenementen en onderdeel van de publieke ruimte van de stad
Foyer, ruimte voor evenementen en onderdeel van de publieke ruimte van de stad
PROJECTINDEX
 
MODE COLOGNE
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

De modeschool met de naam modeCOLOGNE dient in het masterplan als pionier bij de ontwikkeling van een modewijk in het centrum van Keulen. In het ontwerp van de modeschool zijn context, gebouw en programma sterk met elkaar verweven.
Het is belangrijk dat een gebouw esthetische kwaliteiten bezit en een relatie aangaat met zijn omgeving. Het is net als een gesprek. Dat komt altijd van twee kanten, men luistert naar elkaar, leert van elkaar en inspireert elkaar. De locatie van dit project ligt in het centrum van Keulen, maar lijkt desondanks niet het gesprek aan te gaan met de stad. Juist de tegenstelling tussen de vele kansen binnen en buiten het gebied en haar schijnbare gemakzuchtige houding, is het startpunt geweest van het onderzoek. De daarbij behorende onderzoeksvraag is: hoe is het mogelijk dat een gebied zich zowel als de voorkant en als de achterkant van de stad kan gedragen? En: hoe kan het dat een gebied met zoveel potentie, zoals bijzondere en monumentale façades, een centrale locatie en een grote publieke ruimte, deze kansen niet lijkt te benutten?
Het gebied was voor de Tweede Wereldoorlog onderdeel van het stedelijk weefsel terwijl het tegenwoordig eerder een uitzonderlijke positie heeft. Het bestaat uit een samengesteld bouwblok en een vrijstaand monumentaal pand waarvoor moeilijk een passende functie te vinden is. De opgave is complex door de grote verscheidenheid aan verkeersstromen langs en door het gebied, de grootte, het belang van de publieke ruimte en de rol als overgangsgebied tussen aan de ene zijde de grote winkelstraten en aan de andere zijde cultuur en toerisme. Het masterplan geeft antwoord op de complexiteit door de locatie weer in te bedden in het stedelijk weefsel door middel van het reorganiseren van de publieke ruimten. De modewijk maakt gebruik van de omliggende commerciële en culturele programma’s die een grote doorstroom van voetgangers door het plangebied opleveren. Met de vele kleine winkelpanden kunnen de potenties van het gebied goed benut worden.
Het ontwerpproces is geen logische opeenvolging van ontwerpstappen geweest, maar een constante afwisseling van ontwerp- en gebruikersperspectieven, ontwerpschalen en ambities. Zo is er gekeken naar wat mode precies inhoudt, hoe andere scholen dit vertalen in hun gebouwen en, belangrijk, hoe deze modeschool zich daarin kan onderscheiden. Daarbij komen thema’s aan bod zoals de balans tussen privacy en ‘een blik in het proces achter de mode’, de relatie stad-school, student- toeschouwer en student-professional en onderwijssystemen in relatie tot onderwijsgebouwen.
Ook zijn er uitgebreide vormstudies gedaan naar de manier waarop het nieuwe gebouw moet aansluiten op het bestaande monument in vorm, materialisatie, gevelplasticiteit, zichtrelaties en functioneel en ruimtelijk gebruik.
Het resultaat is een uitgewerkt ontwerp voor een modeschool als onderdeel van een masterplan. Op een subtiele doch treffende manier maakt die het gebied weer een volwaardige gesprekspartner voor de stad.
modeCOLOGNE staat enerzijds voor een nieuwe, innovatieve Keulse modeschool als een unieke en actieve ‘trademark’ voor de stad en anderzijds voor ‘modus Keulen’, waarbij is geprobeerd ‘het gevoel van Keulen’ te vatten en het bestaan van typische Keulse architectuur te onderstrepen.