Nederlands English

Nieuwbouw Hoge Raad ingepast in de kleinschalige binnenstad
Nieuwbouw Hoge Raad ingepast in de kleinschalige binnenstad

Concept
Concept

Situatie
Situatie

Plattegrond laag 0
Plattegrond laag 0

Plattegrond laag 2
Plattegrond laag 2

Langsdoorsnede Laag -1 en 0 bibliotheek, doorgang Laag 1,2 en 3 kantoorfunctie, zittingzalen
Langsdoorsnede Laag -1 en 0 bibliotheek, doorgang Laag 1,2 en 3 kantoorfunctie, zittingzalen

Interieur bibliotheek, doorgang
Interieur bibliotheek, doorgang
PROJECTINDEX
 
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

De historische binnenstad van Den Haag vormt het decor voor een aantal specifieke functies waaronder de Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de Hoge Raad. Door een noodzakelijke uitbreiding dreigt de Hoge Raad uit de kleinschalige historische binnenstad te verdwijnen. Dit ontwerp voorziet in de mogelijkheid om deze belangrijke functie in het centrum te behouden.
Na uitbreiding moet de Hoge Raad zo'n 21.000 m2 beslaan. Het oppervlak is voornamelijk bestemd voor kantoren. Daarnaast zijn er ruimten voor de bibliotheek en openbare functies zoals de ontvangsthal, het restaurant en de zittingszalen.
De locatie voor het vernieuwde complex bevindt zich aan de achterzijde van het uit 1734 daterende rijksmonument, het 'Huis Huguetan', waar de Hoge Raad nu is gehuisvest.
Vanwege het stedenbouwkundige karakter van de locatie is gekozen voor een gebouw dat bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit het 'Huis Huguetan'. Het tweede deel is een nieuw publieksgebouw met alle openbare functies aan het Louis Couperusplein. Tussen deze twee delen bevindt zich het derde deel, gelegen in een ongestructureerd gebied dat wordt gekenmerkt door de achterkanten van de omringende kleinschalige bebouwing. Om dit gebouwdeel, dat voornamelijk bestaat uit kantoorruimten, te verweven met het gebied wordt het programma opgedeeld in kleinere fragmenten die aansluiten bij de schaal van de omgeving. Op deze manier ontstaat een nieuwe en heldere stedebouwkundige structuur.
Door middel van de onder de grond gelegen bibliotheek worden de drie gebouwdelen met elkaar verbonden en op een efficiënte en overzichtelijke manier ontsloten. De bibliotheek is voor het functioneren van de Hoge Raad van cruciale betekenis. Door een strak georganiseerd stelsel van trappen, liften, daglicht en boekenkasten, komt in deze ruimte alles samen. Dit stelsel structureert het kantoorprogramma op de verdiepingen en biedt wisselende ruimtelijke ervaringen en doorzichten.