Nederlands English

Het centrum en StadionAlmere fungeren als twee sterke polen die langs BoulevardAlmere bestaande en nieuwe voorzieningen zullen activeren. De polynucleaire groeistructuur van Almere wordt vervangen door de concentratie van activiteiten rond het nieuwe hart van de stad: het Weerwater.
Het centrum en StadionAlmere fungeren als twee sterke polen die langs BoulevardAlmere bestaande en nieuwe voorzieningen zullen activeren. De polynucleaire groeistructuur van Almere wordt vervangen door de concentratie van activiteiten rond het nieuwe hart van de stad: het Weerwater.

Stadion-Plein: Door openingen met kleppen in de rand van het stadion kan het interieur van het stadion gekoppeld worden aan het naastgelegen plein voor manifestaties.
Stadion-Plein: Door openingen met kleppen in de rand van het stadion kan het interieur van het stadion gekoppeld worden aan het naastgelegen plein voor manifestaties.

Omniworld 2 – Feijenoord 0
Omniworld 2 – Feijenoord 0


Stadion-Boulevard: Het stadion is openbaar toegankelijk.
Stadion-Boulevard: Het stadion is openbaar toegankelijk.

Toegang naar zitplaatsen
Toegang naar zitplaatsen


PROJECTINDEX
 
STADION ALMERE
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

StadionAlmere wordt gepositioneerd tegenover het stadscentrum, aan de overzijde van het Weerwater. Op stedebouwkundig niveau introduceert dit project BoulevardAlmere, een binnenring die het centrum direct verbindt met de A6. Daarmee wordt de bereikbaarheid van het centrum sterk verbeterd en krijgt het in het slop geraakte centrumplan van OMA een nieuwe impuls. Het centrum en het stadion fungeren als twee sterke polen die bestaande en nieuwe voorzieningen langs de boulevard zullen activeren. De polynucleaire groeistructuur van Almere wordt vervangen door de concentratie van activiteiten rond het nieuwe hart van de stad: Het Weerwater. Na hier een dag te winkelen, te recreëren of langs het nieuwe HartAlmere te rijden, zal men zich de stad herinneren als een open ruimte die is omsloten door een levendige rand. Het doel van het nieuwe stadion is dat het de fysieke en mentale binding van de inwoners aan de stad stimuleert.
Het snelgroeiende Almere zal in 2030 de drie na grootste stad van het land zijn. De groei heeft een aantal sporen achter gelaten. Slechts 27% van de inwoners, veelal afkomstig uit Amsterdam en het Gooi, voelt zich Almeerder. Daarnaast is het voorzieningen niveau ver achtergebleven bij de behoeften van de stad. Eén van de missende voorzieningen is een stadion. Almere is de enige stad van zo’n omvang zonder stadion. De voortgaande groei van de stad en het feit dat de Almeerse voetbalclub Omniworld dit jaar is toegelaten tot de eerste divisie, zijn goede redenen om daar verandering in te brengen.
Er is vooral gekeken hoe het stadion zich kan nestelen in het collectieve geheugen van een stad en hoe het op verschillende manieren gebruikt kan worden. StadionAlmere is een relatief klein stadion. Door één langszijde van de tribunes weg te laten en de andere dubbel zo hoog op te trekken, lijkt het stadion aan de snelweg- en hoofdentreezijde groot en monumentaal. Tegelijkertijd hebben de bezoekers zicht op het centrum en het Weerwater! Hedendaagse stadions zijn vaak ingepakt door secundaire voorzieningen. Dit gaat meestal ten koste van de monumentaliteit en de toegankelijkheid. StadionAlmere is daarom een relatief 'kaal' stadion. Om het stadion toch multifunctioneel te maken, zijn op specifieke plekken openingen gemaakt. Te openen kleppen geven de mogelijkheid het interieur van het stadion bij manifestaties en dergelijke te koppelen aan het naastgelegen plein. Daarnaast kan het stadion openbaar toegankelijk gemaakt worden. Als er geen voetbalwedstrijd is kan een sportschool een groot gedeelte van de voetbalvoorzieningen gebruiken en zo de boulevard verlevendigen. Het nieuwe HartAlmere, de nieuwe verkeersstructuur met BoulevardAlmere als drager en het nieuwe StadionAlmere zullen sterke impulsen geven die de Almeerder fysiek en mentaal sterker aan de stad zal verbinden.