Nederlands English

Archeologisch onderzoekscentrum
Archeologisch onderzoekscentrum

Plattegrond +1 m
Plattegrond +1 m

Archeologisch onderzoekscentrum
Archeologisch onderzoekscentrum

Zuidwest gevel
Zuidwest gevel

Tentoonstellingsruimte
Tentoonstellingsruimte

Bibliotheek
Bibliotheek

Vide
Vide

Archipel systeem, elk eiland in de lagune vormt een belangrijk knooppunt in het netwerk van de archipel
Archipel systeem, elk eiland in de lagune vormt een belangrijk knooppunt in het netwerk van de archipel
PROJECTINDEX
 
TOWARDS AN ARCHIPELAGO CITY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

A Venetian Archaeological Research Centre
Het afstudeerplan beoogt de revitalisatie van de Lagune van Venetië als een netwerk met het architectonisch ontwerp als startpunt. De stad maakt deel uit van talloze globale en locale netwerken die belangrijke punten in de stad met elkaar verbinden en die samen een netwerk van stedelijke eilanden vormen. Anders dan de fysieke stad die gevormd wordt door de continue publieke ruimte, wordt de stad van de Archipel gevormd door een netwerk dat verschillende punten van de publieke ruimte met elkaar verbindt. Deze punten lijken op eilanden. Ze zijn niet direct afhankelijk van hun directe omgeving, maar van het netwerk dat ze samenbrengt binnen een systeem. De fysieke continuïteit is daarbij niet het belangrijkste. Cruciaal zijn de verbindingen en de verhoudingen tussen de eilanden. Dit systeem kan gezien worden als een Archipel Systeem.
Om gestalte te geven aan dit idee is een archeologisch onderzoekscentrum ontworpen waar toeristen en locale bewoners geïnformeerd worden over de Lagune van Venetië. Daarmee wordt meteen het bestaan ervan kenbaar gemaakt. Met deze benadering wordt het probleem van Venetië in de kern aangepakt. Met de 14 miljoen toeristen die Venetië jaarlijks bezoeken neemt de druk van de globalisatie op de lokale cultuur en het stedelijk leven enorme vormen aan die de stad in tweeën dreigt te splitsen. Tegelijkertijd negeren zowel toeristen als burgers steeds meer het bestaan van de Lagune van Venetië. Dit voorstel voor de revitalisatie van de Lagune brengt toeristen en bewoners samen door middel van dezelfde interventie. Dit met het doel het lokale en het globale tegelijk als één groep aan te spreken en tegelijkertijd het versplinterde beeld van Venetie weer te herstellen tot één geheel. Het eindresultaat bestaat uit een interventie die ruimten bevat die het unieke karakter van Venetië weerspiegelen.