Nederlands English

Ruimtelijke strategie 8 robuuste landschappen,samen 10.000 hectare groot, gekoppeld aan de jonge ontginningen.
Ruimtelijke strategie 8 robuuste landschappen,samen 10.000 hectare groot, gekoppeld aan de jonge ontginningen.

Strategie: de boer als ontwikkelaar van nieuw landschap Het agrarisch bedrijf wordt stopgezet, een deel van de grond wordt een bouwblok met woonbestemming, een ander deel wordt ingezet voor landschapsbouw. Er ontstaat een nieuw aantrekkelijk en toegankelijk landschap met ondernemerschap.
Strategie: de boer als ontwikkelaar van nieuw landschap Het agrarisch bedrijf wordt stopgezet, een deel van de grond wordt een bouwblok met woonbestemming, een ander deel wordt ingezet voor landschapsbouw. Er ontstaat een nieuw aantrekkelijk en toegankelijk landschap met ondernemerschap.

Strategie: de boer als ontwikkelaar van nieuw landschap Het agrarisch bedrijf wordt stopgezet, een deel van de grond wordt een bouwblok met woonbestemming, een ander deel wordt ingezet voor landschapsbouw. Er ontstaat een nieuw aantrekkelijk en toegankelijk landschap met ondernemerschap.
Strategie: de boer als ontwikkelaar van nieuw landschap Het agrarisch bedrijf wordt stopgezet, een deel van de grond wordt een bouwblok met woonbestemming, een ander deel wordt ingezet voor landschapsbouw. Er ontstaat een nieuw aantrekkelijk en toegankelijk landschap met ondernemerschap.

Plan voor een uitsnede van Noordoost Twente tussen Almelo en Nordhorn
Plan voor een uitsnede van Noordoost Twente tussen Almelo en Nordhorn

Verbeelding flank van Reutum 2005
Verbeelding flank van Reutum 2005

Verbeelding flank van Reutum 2020
Verbeelding flank van Reutum 2020
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
BOERENGOED!
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

In BOERENGOED! worden de jonge ontginningen van Noordoost Twente, getransformeerd naar een nieuw robuust landschap. Het gaat om een gebied van 10.000 hectare, een kwart van Noordoost Twente, met de boer als ontwikkelaar. Via een aantrekkelijke financiële constructie wordt de boer uitgedaagd zijn boerenbedrijf stop te zetten en het nieuwe landschap te ontwikkelen. Er hoeft geen grond te worden aangekocht zodat de kostprijs laag is en er in het nieuwe landschap voor diverse doelgroepen kan worden gebouwd.
De ontworpen landschappen zijn een ruimtelijke tegenhanger van de meer kleinschalige oude ontginningen. Contrasten in het landschap worden vergroot. Het nieuwe landschap bestaat uit bossen, heidevelden en bloemrijke weides. Zo ontstaat een rustig, eenvoudig en goed te beheren landschap als decor voor bestaande en nieuw te ontwikkelen erven. Maar ook een decor voor activiteiten en gebruik door bewoners en recreanten. Er zijn acht deelgebieden die elk een ander karakter zullen krijgen. Nieuwe ontginningspatronen versterken het landschap, waarbij steeds is gezocht naar het terugbrengen van de grote maat en de lange zichtlijnen in Noordoost Twente.
Het ontwerp is een streefbeeld, het uiteindelijke eindbeeld is afhankelijk van boeren- en burgerdeelname. Juist een ‘aangetast streefbeeld’ zoals te zien is in de groeimodellen levert het meest spannende landschapsbeeld op. De groeimodellen gaan er vanuit uit dat de kleinere kavels en de veldkavels van boeren als eerste worden ingezet voor landschapsontwikkeling. De huiskavels zullen langer in gebruik zijn voor veeteelt of akkerbouw. Er is bewust gekozen voor grote robuuste vormen en eenheden, zodat al bij realisatie van 50 tot 80% van het ontwerp er een aantrekkelijk nieuw landschap ontstaat.
Noordoost Twente is momenteel een landschap dat gewaardeerd wordt om zijn mooie dorpjes, boerderijen, bosjes, houtwallen, essen, steilranden en zijn glooiende karakter. De kenmerken van een landschap dat al generaties hoort bij een landbouwkundig gebruik door gemengde bedrijven. Dit type bedrijfsvoering is echter niet meer economisch rendabel vanwege schaalvergroting en specialisaties. In de aanwijzing van Noordoost Twente als Nationaal Landschap schuilt het gevaar dat straks slechts een patroon, een lege huls, gewaardeerd wordt. Zo kan Noordoost Twente eindigen als een doodbloedend subsidielandschap waarvoor allerlei constructies zijn bedacht om het patroon in stand te houden, maar waar weinig ruimte is voor vernieuwing. BOERENGOED! gaat er vanuit dat het Nationaal Landschap niet moet worden geconserveerd op bestaande beeldkwaliteiten. Een bloeiend landschap is een zich ontwikkelend landschap waar ruimte is voor verandering, ondernemerschap en nieuwe landschapspatronen.