Nederlands English

Het nieuwe plein onder The Cooperative Building koppelt Kariakoo met Mnazi Moja
Het nieuwe plein onder The Cooperative Building koppelt Kariakoo met Mnazi Moja

Luchtfoto van het centrum van miljoenenstad Dar es Salaam met de drie geselecteerde gebouwen uitgelicht.
Luchtfoto van het centrum van miljoenenstad Dar es Salaam met de drie geselecteerde gebouwen uitgelicht.

Wijken worden van elkaar gescheiden door voormalige segregatiezones. In het plan wordt een begin gemaakt met het ontmantelen van deze gebieden door strategisch gekozen gebouwen te modificeren.
Wijken worden van elkaar gescheiden door voormalige segregatiezones. In het plan wordt een begin gemaakt met het ontmantelen van deze gebieden door strategisch gekozen gebouwen te modificeren.

The First voegt openbare kwaliteitsruimte toe aan het business district
The First voegt openbare kwaliteitsruimte toe aan het business district

The First
The First

Nationale Bibliotheek met daar omheen de pleinen die de aansluiting met de omgeving verzorgen.
Nationale Bibliotheek met daar omheen de pleinen die de aansluiting met de omgeving verzorgen.

The cooperative
The cooperative

The Cooperative Building gezien vanaf het verdiepte plein
The Cooperative Building gezien vanaf het verdiepte plein
PROJECTINDEX
 
AFRICAN MODERNISM REVISITED
Technische Universiteit Eindhoven

African Modernism Revisited onderzocht in Dar es Salaam, Tanzania hoe 'monumentale' kwaliteitsgebouwen uit de jaren zestig kunnen overleven en opnieuw iets kunnen betekenen voor de tropische stad die in razend tempo verandert en waarin het collectief geheugen fragiel is. De bezetting van Tanzania door Duitse en Engelse kolonisten zorgde ervoor dat er in Dar es Salaam drie etnische zones ontstonden. De Afrikaanse, Indische en Europese gebieden werden strikt van elkaar gescheiden totdat Tanzania in 1961 onafhankelijk werd. De eerste president, de socialist Julius Nyerere gaf opdracht voor gebouwen die 'zelfredzaamheid' stimuleren zoals nieuwe schoolgebouwen, kerken en sociale woningblokken. Een kleine groep architecten werkte intensief samen met de president om vorm te geven aan zijn idealistische plannen met als resultaat een aantal modernistische gebouwen verspreid over het stadscentrum. Drie van die gebouwen liggen op plekken waar de rassenscheiding het best voelbaar werd. Het ontwerp spitst zich toe op het verbeteren van de relatie van deze Socialistische kwaliteitsgebouwen met de directe omgeving. Door middel van individuele ingrepen wordt een begin gemaakt met het slechten van de barrières en het vergroten van de leefbaarheid in de straten. De Nyerere-gebouwen moeten zo weer een wezenlijk onderdeel van de stad worden, zoals ze ooit bedoeld zijn.
The First (1961 & 1999) Dit gebouw kan als eerste hoogbouwproject, als uniek renovatieproject en als paradoxaal teken van het koloniale, postkoloniale èn kapitalistische verleden en heden van Tanzania gelezen worden. Het plan brengt in 2007 extra en vernieuwende openbare ruimte in de centrale Business-as. Daarnaast geeft het plan een programmatische nieuwe impuls door het relatief rijke stadsdeel van meer avondleven en faciliteiten te voorzien. Daarmee wordt de beoogde allure versterkt en de condities voor internationale investeringen verbeterd.
The National Library (1967 & 1998) De inspiratie voor de voorgestelde veranderingen in de roerige, dynamische context rondom de nationale bibliotheek komt voort uit het originele ontwerp. Zo zijn klimaatbeheersing en interactie zowel op stedebouwkundig niveau als bij het uitbreidingsontwerp van de Nationale Bibliotheek belangrijke thema's. Met veel respect voor het originele ontwerp is er een volgende stap gemaakt in de ontwikkeling van de Nationale Bibliotheek als belangrijke informatievoorziening voor de stad. Het nieuwe bibliotheekplein opent de wijk en verlaagt de drempel om de bibliotheek te bezoeken.
The Cooperative Building (1966) Het gebouw van de Tanzaniaanse Federatie van Coöperaties staat in het open gebied Mnazi Moja. Dit is een scheidingszone, maar het heeft de potentie om een rustpunt in de hectische wijk Kariakoo te worden. Het plan breekt het gesloten gebied open zodat het kan transformeren tot een park en een poort naar Kariakoo. In de geest van het oorspronkelijke ontwerp van Amuli is onder het gebouw een groot plein toegevoegd. Het plein versterkt het gebouw en krijgt een gezicht door het auditorium dat een dialoog aangaat met de gedenktekens in de scheidingszone. Er heerst een comfortabel klimaat. Het ontwerp geeft vorm aan een coöperatieve samenleving in de eenentwintigste eeuw.