Nederlands English

Vogelvlucht vanuit de noordwesthoek
Vogelvlucht vanuit de noordwesthoek

In de kern de Zuidas, op het dok, aan de stadsradialen van Amsterdam ligt het Zuiderpark
In de kern de Zuidas, op het dok, aan de stadsradialen van Amsterdam ligt het Zuiderpark

Dwarsdoorsnede van het stationspark. Hoe dramatischer het reliëf hoe ruimtelijker de stationsvertrekken
Dwarsdoorsnede van het stationspark. Hoe dramatischer het reliëf hoe ruimtelijker de stationsvertrekken

Ondiepe waterpartij voor de westelijke ingang van het station. Het park heeft veel geïntegreerde speelaanleidingen voor iedere gebruiker.
Ondiepe waterpartij voor de westelijke ingang van het station. Het park heeft veel geïntegreerde speelaanleidingen voor iedere gebruiker.

Splitsing van de paden in het noordelijke gedeelte van het park.
Splitsing van de paden in het noordelijke gedeelte van het park.

Zicht vanuit de zuidoosthoek op de stationsingang met de parkbrug erboven.
Zicht vanuit de zuidoosthoek op de stationsingang met de parkbrug erboven.

PROJECTINDEX
 
URBAN WRINKLE
Amsterdam University of the Arts
LANDSCAPE DESIGN

Het plan voor een park in het centrum van de zuidas is geïnspireerd op het boek 'Op zoek naar nieuw publiek domein', van M. Hajer en A. Reijndorp uitgegeven in 2001 door NAi Uitgevers. Voor mij is de strekking van de tekst dat het ieders ambitie zou moeten zijn om bij het ontwikkelen van nieuwe hoogstedelijke gebieden deze onderdeel te maken van het 'publiek domein'. Volgens Hajer en Reijndorp is de kern van het begrip publiek domein een ruimte voor ontmoetingen tussen verschillende religies, cultuuropvattingen en gedrag. Een plek voor confrontatie en uitwisselingen tussen verschillende maatschappelijke groepen uit de samenleving. Dit vraagt niet alleen om ruimte voor consumptie en afwisselend gestapeld programma, maar ook om plekken waar de individuele burger zelf kan bepalen wie ze is, in de publieke ruimte.
Om gestalte te geven aan deze ambitie wordt het bestaande plan voor de Zuidas aangepast waardoor er ruimte gemaakt wordt voor een park op de kern van de Zuidas, het Dok. Daardoor kan de openbare ruimte van de Zuidas een onderdeel worden van het publiek domein en krijgt de Zuidas betekenis voor de wereldburger. Het park bevindt zich op de best ontsloten plek van Nederland. Het wordt de plek waar Amsterdam de wereld ontvangt en ontmoet. Letterlijk door het HSL-station en de nabijheid van Schiphol én omdat het direct is gelegen aan de stadsradialen van Amsterdam. Daarmee schaart het nieuwe 'Zuiderpark', zich in een illuster rijtje. Want ook het Vondelpark, het Sarphatipark, het Oosterpark en het Westerpark hebben hun succes mede te danken aan de positie aan de radialen.
Het maaiveld van het Zuiderpark wordt over het volume van het benodigde stationsgerelateerde programma geplooid. Het park ligt dus bovenop een HSL-, metro- en busstation en bovendien op een grote parkeergarage. Het plooien en welven van het maaiveld introduceert het klassieke middel van de illusie in het hedendaags parkontwerp. Niet alleen de illusie van landschap maar juist die van park. Het park blijkt een gebouw met een uitdagend, poëtisch en landschappelijk maaiveld. Hoe dramatischer het reliëf, des te ruimtelijker de ondergelegen stationsvertrekken.
Het parkprogramma is gevat in een grillige diagonale structuur als tegenhanger op de omliggende zakelijke hightech architectuur. Het park wordt verrijkt door verschillende belevenissen waaronder de sensationele bloei van honderden verschillende magnolia’s als lentefeest voor iedere stedeling. Specifieke groepen als bejaarden, skaters, veldlopers, jongeren, stadsecologen en peuters ‘krijgen' een object dat ze kunnen innemen. Respectievelijk een 178 meter lange bank waarop je kunt zitten én grinden, een verzwaard jogparcours met hangbrug en 589 traptreden, een kale 'rots' die lekker warm is om te hangen, vleermuizengrotten, zeldzame micromilieus en een zandbak.
Het ontwerp voegt zich in de traditie en de ruimtelijkheid van de landschapsstijl en het illusionaire van Buttes Chaumont. De aandacht is gevestigd op ruimtelijke beleving, manipulatie van de horizon, ruimte vergroting en vernauwing. Het beoogt intensivering van perspectieven, ontmoetingen en belevenissen. De behoefte aan een stadspark blijft actueel en vraagt om innovatie en lef. Dit afstudeerwerk neemt dan ook stelling in het herpositioneren van het (stads)parkontwerp.