Nederlands English

Vogelvlucht
Vogelvlucht

Plein
Plein

Ooghoogte plein
Ooghoogte plein

Hofblok
Hofblok

Ooghoogte Hofblok
Ooghoogte Hofblok

Straat
Straat

Ooghoogte straat
Ooghoogte straat

Totaalplan
Totaalplan
PROJECTINDEX
 
ALMERE
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
URBAN DESIGN

een schone stad voor 350.000 inwoners
Ruimte en tijd, de peilers van het stedenbouwkundige denken, bepaalden het ontwerp van een nieuwe stadsplattegrond voor Almere. De plattegrond verzoent zich met het bestaande Almere en laat Almere vervolgens doorgroeien tot een volwassen en vooral een 'schone' stad voor 350.000 mensen in 2030. De plattegrond wordt opgebouwd aan de hand van de begrippen helderheid, spanning en dynamiek. Helderheid staat daarbij tegenover vaagheid en chaos en vormt het sleutelbegrip in de landschappelijke drager van de stadsplattegrond. De structuur van het landschap vormt een ruimtelijk raamwerk dat bestaat uit de ondergrond, het reliëf, het water en het groen. Dit raamwerk is gebaseerd op het aanwezige landschapsarchitectonische schema van de polder en vormt een duurzame basis voor de stadsplattegrond.
Door middel van het begrip spanning wordt de kwaliteit uitgedrukt van het prikkelen van de verbeelding. Spanning heeft daarbij voornamelijk betrekking op de wisselwerking tussen stad en land. Met name het netwerk van openbare ruimten, de infrastructuur en de opstallen wordt opgeladen met spanning.
Met dynamiek wordt de suggestie van beweging uitgedrukt. De stadsplattegrond vormt een statische tekening van een dynamisch systeem, het stedelijke leven. De dynamiek geeft blijk van het veranderende karakter van de stadsplattegrond. De stad is niet klaar na het opstellen van de plattegrond, maar de bij horende plattegrond schept wel de voorwaarden voor invulling en uitwerking.
Aan de klassieke opbouw van de stadsplattegrond wordt één extra laag toegevoegd: een duurzame infrastructuur. Daar waar men elektriciteit verbruikt en het milieu belast, wordt energie opgewekt en worden afvalstoffen verwerkt. Het is de uitdaging om een neutrale stadsplattegrond op te stellen met een gesloten ecosysteem.