Nederlands English

Strandwachter
Strandwachter

Plankaart met Strandwachters in de branding van de Noordzee, Helofyten in het duingebied, Kwekerij op de voormalige bouwdokken en Nomaden op de zandplaat
Plankaart met Strandwachters in de branding van de Noordzee, Helofyten in het duingebied, Kwekerij op de voormalige bouwdokken en Nomaden op de zandplaat

De helofyt, een overnachtingsplek in het waterzuiverende rietfilter in de duinen
De helofyt, een overnachtingsplek in het waterzuiverende rietfilter in de duinen

De kwekerij is de verzamelplaats voor bezoekers. De voormalige bouwdokken aan de Oosterschelde zijn afgegraven tot net onder de vloedlijn. De kwekerij is gesitueerd langs een pier die de bezoeker over de getijdenakker voert. Bezoekers kunnen in de kwekerij hun vers geoogste producten klaar (laten) maken.
De kwekerij is de verzamelplaats voor bezoekers. De voormalige bouwdokken aan de Oosterschelde zijn afgegraven tot net onder de vloedlijn. De kwekerij is gesitueerd langs een pier die de bezoeker over de getijdenakker voert. Bezoekers kunnen in de kwekerij hun vers geoogste producten klaar (laten) maken.

De nomade zorgt met de pier en de palenrijen voor een verduurzaming van de zandsuppletie.
De nomade zorgt met de pier en de palenrijen voor een verduurzaming van de zandsuppletie.

De strandwachters langs de Noordzeekust zorgen voor aanwas van jonge duinen. Aanvankelijk zijn de strandwachters te bereiken per watertaxi.
De strandwachters langs de Noordzeekust zorgen voor aanwas van jonge duinen. Aanvankelijk zijn de strandwachters te bereiken per watertaxi.

Na vele jaren staan de strandwachters in de duinen.
Na vele jaren staan de strandwachters in de duinen.

De pier over de zandplaat dient als verankering van de mosselbanken.
De pier over de zandplaat dient als verankering van de mosselbanken.
PROJECTINDEX
 
TIJDELIJK VERBLIJF OP DE NEELTJE JANS
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Ter bescherming van de natuur en ter versterking van de recreatieve potentie wordt een aantal accommodaties geprojecteerd op het voormalig werkeiland Neeltje Jans.
De Zeeuwse kust wordt gekenmerkt door de zoute wind op het strand, de kracht van de branding die op de eilanden breekt, de luwte van het duingebied en de uitgestrektheid van de zandplaten waar vogels op zoek zijn naar voedsel. Door het continue spel van eb en vloed kent het gebied een ongekende dynamiek, geen minuut is er hetzelfde.
We hebben ons land beschermd met een uitgebreid Deltaplan. De kroon op dit plan is de Stormvloedkering. De aanleg van de kering heeft echter ook een keerzijde, want ze heeft vooral in de Oosterschelde de getijdenstroming beïnvloed. Slikken en platen verdwijnen door zandhonger onder het wateroppervlak. Essentiële elementen van het intergetijdengebied gaan daarmee verloren. Deze landschapserosie moest het miljardenplan van de Deltawerken nou juist voorkomen. Om de zandplaat Neeltje Jans te behouden is menselijk ingrijpen noodzakelijk!
Bovendien stijgt de zeespiegel en nemen stormen toe door de klimaatverandering. Als gevolg hiervan vindt meer duinafslag (erosie) plaats en wordt een belangrijk natuurgebied bedreigd dat tevens een buffer vormt voor de waterkering op het eiland. Met name aan de Noordzeekust moet het eiland hiertegen worden beschermd. Dit kan door de directe grip van de zee op de duinen af te remmen.
Vanwege de Deltawerken is Neeltje Jans inmiddels uitgegroeid tot de grootste toeristische trekpleister van Zeeland. Neeltje Jans heeft zijn functie als werkeiland in 1986 verloren en sindsdien is er ruimte om het natuurlijke landschap weer te ontwikkelen. Het eiland ligt midden in de Zeeuwse delta op de grens tussen Noordzee en Oosterschelde. De kracht van wind en water zijn bepalend voor de verschillende condities op en rond het eiland. De locatie biedt uitgelezen mogelijkheden om het recreatieve netwerk van Zeeland uit te breiden met unieke accommodaties die inspelen op de beleving van dit karakteristieke landschap. Die kans wordt door dit plan gegrepen.
Door recreatie te koppelen aan het beschermen, behouden en verrijken van natuurgebied kunnen interessante accommodaties gerealiseerd worden die zich voegen naar het nieuwe landschap en waar mensen zich als nergens anders kunnen onttrekken aan het dagelijks leven.