Nederlands English

interieur van de kloosterkerk
interieur van de kloosterkerk

plattegrond van het klooster en omgeving
plattegrond van het klooster en omgeving

aanzicht vanuit het zuidwesten; het hoogteverschil is duidelijk zichtbaar
aanzicht vanuit het zuidwesten; het hoogteverschil is duidelijk zichtbaar


studieplekken in de kloostergang
studieplekken in de kloostergang

de kloostergang
de kloostergang

De begraafplaats
De begraafplaats

De kapittelzaal
De kapittelzaal
PROJECTINDEX
 
THE SUBLIME LIGHT AND THE HETEROTOPIA
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Verlichte afzondering; een klooster voor de Cisterciënzer orde
Het sublieme licht dat de ene plek met 'de andere' verbindt is het architectonische kenmerk van een nieuw type heterotopia: de fōstopos. De fōstopos zondert zich in ruimtelijke zin af door middel van licht en verbindt zich met andere plekken doordat ze aan het sublieme buiten zichzelf refereert. De fōstopos biedt binnen zijn grenzen oneindig de ruimte aan het sublieme. Daardoor beantwoordt ze aan een behoefte in onze maatschappij naar de 'andere plaatsen' zoals ze door Foucault zijn geïntroduceerd.

Al eeuwenlang bewijst de ‘architectuur van het licht’ van de Cisterciënzer orde de kwaliteiten van licht als een middel om ruimtes vorm te geven. In dit ontwerp voor een klooster vormen de ruimtelijke en rituele beleving van het sublieme licht en de overgang naar het omringende landschap, het hart van het fostōpische karakter.

There is a crack, a crack
In everything
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in
That’s how the light gets in

Anthem by Leonard Cohen