Nederlands English

Schoolcafetaria voor alle leerlingen en de kinderen die in de school wonen. Na schooltijd gemeenschappelijk te gebruiken voor partijtjes of kookles
Schoolcafetaria voor alle leerlingen en de kinderen die in de school wonen. Na schooltijd gemeenschappelijk te gebruiken voor partijtjes of kookles

Zicht op de School vanaf het water. Het gebouw fungeert als baken voor de buurt. Dat stimuleert de betrokkenheid en het gevoel van trots van alle gebruikers
Zicht op de School vanaf het water. Het gebouw fungeert als baken voor de buurt. Dat stimuleert de betrokkenheid en het gevoel van trots van alle gebruikers

De Heuvel, entree van de basisschool
De Heuvel, entree van de basisschool

Basisschool, verdieping met klaslokalen. Typische dorpsplattegrond: een hoofdstraat met huizen er langs. Elk ‘huis’ bestaat uit 4 klaslokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een fietsenstalling en een daktuin. Het klaslokaal is een thuis: de flexibiliteit van plattegrond maakt een gevarieerd gebruik van de ruimte mogelijk
Basisschool, verdieping met klaslokalen. Typische dorpsplattegrond: een hoofdstraat met huizen er langs. Elk ‘huis’ bestaat uit 4 klaslokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een fietsenstalling en een daktuin. Het klaslokaal is een thuis: de flexibiliteit van plattegrond maakt een gevarieerd gebruik van de ruimte mogelijk

De School in de context van Amsterdam Buiksloterham
De School in de context van Amsterdam Buiksloterham

De Brug, gemeenschappelijk terras van de woonverblijven van de oudere leerlingen van 16 tot 18 jaar.
De Brug, gemeenschappelijk terras van de woonverblijven van de oudere leerlingen van 16 tot 18 jaar.

Thuisbasis, gemeenschappelijke ruimte van de basisschool / Home Base, common space in the Primary School
Thuisbasis, gemeenschappelijke ruimte van de basisschool / Home Base, common space in the Primary School

Typisch klaslokaal middelbare school. Mogeloijk daggebruik als klaslokaal, ‘s avonds in gebruik als huiskamer.
Typisch klaslokaal middelbare school. Mogeloijk daggebruik als klaslokaal, ‘s avonds in gebruik als huiskamer.
PROJECTINDEX
 
THE SCHOOL
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

Aan het water in Amsterdam Noord, biedt een nieuwe school ruimte aan de gewenste vernieuwing van het onderwijs.
'Books, no matter how scholarly are always biographies of their authors'
Annabel Jane Wharton

Na jaren van verwaarlozing en gebrekkige budgetten, stelt het rapport van het Dijsselbloem Comité over vernieuwingen in het middelbaar onderwijs, dat onderwijs weer hoog op de politieke agenda staat. Gezien het maatschappelijk belang van dit vraagstuk spannen architecten zich in voor oplossingen die tegemoet komen aan alle eisen die worden gesteld aan de ‘nieuwe school’.
Onze maatschappij, leefomstandigheden en verantwoordelijkheden zijn dramatisch veranderd in de laatste twintig jaar. Nu de school niet meer de enige bron van kennis is, is de vraag welke rol zij heeft in de maatschappij van vandaag. Daarmee wordt het ontwerpen van onderwijsgebouwen een grotere architectonische uitdaging dan ooit tevoren. Hoe kan iemand op een hedendaagse school individualistisch zijn en tegelijkertijd opgaan in een groep? Klaslokalen worden vaak vervangen door leeromgevingen; aula’s zijn pleinen geworden. Heeft het klaslokaal zijn waarde voor de school verloren? En als alle ruimte in een school voor iedereen is, hoe vind je daar dan ruimte voor jezelf?
Het onderwijssysteem in Nederland is zeer divers: naast de traditionelere ‘klassieke’ onderwijsinstellingen, is er keuze uit Britse, Amerikaanse, Islamitische en Montessori scholen. Daarnaast zijn er allerlei vormen van bijzonder onderwijs (privé scholen). De Nederlandse maatschappij staat open voor experimenten in het onderwijs. Dit project maakt daar volop van gebruik en is gebaseerd op mijn eigen ervaringen op school in Sovjet Rusland. Je zou kunnen stellen dat een schoolgebouw het meest invloedrijke gebouw is dat een architect kan ontwerpen. Dit is de omgeving waar karakters en principes worden gevormd.