Nederlands English

Bestaande markt aan de rand van een fragmenterend tallin | ontwikkleingsstappen
Bestaande markt aan de rand van een fragmenterend tallin | ontwikkleingsstappen

Draagstructuur wordt architectuur
Draagstructuur wordt architectuur

1 van 48 | activiteiten in de doorsnede
1 van 48 | activiteiten in de doorsnede

Begane grond | noordgevel
Begane grond | noordgevel

Begaanbaar dak | zicht van de bazaar route in de markthal
Begaanbaar dak | zicht van de bazaar route in de markthal

Geprefabriceerde massieve houten panelen | constructie
Geprefabriceerde massieve houten panelen | constructie

Klimaat & licht. In de gesloten delen wordt door seizoenopslag de sterke jaarlijkse temperatuurschommeling afgedempt. Lichtdoorlatende pv-cellen wekken energie op die s’nachts de in de binnenste huid ingeweven LED’s van energie voorzien. Zo ontstaat s'nachts een laag van licht.
Klimaat & licht. In de gesloten delen wordt door seizoenopslag de sterke jaarlijkse temperatuurschommeling afgedempt. Lichtdoorlatende pv-cellen wekken energie op die s’nachts de in de binnenste huid ingeweven LED’s van energie voorzien. Zo ontstaat s'nachts een laag van licht.

Zicht vanuit het noorwesten
Zicht vanuit het noorwesten
PROJECTINDEX
WINNAAR
MAJA TURG: EEN MARKT VOOR TALLINN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Ik concentreerde me voor mijn studie op een zone ten westen van de oude binnenstad. Hier komen de krachten van commercialisering en verwaarlozing samen. Midden in dit grensgebied, achter het station, ligt de 'Russische markt' Het vormt de poort tussen het stadscentrum en het achterliggende gebied. Door zijn bruutheid en pracht is het een intrigerende plek.
De markt speelt een belangrijke rol in het publieke leven van Tallinn. Het is een van de weinige plaatsen met diversiteit en contrast. Door zijn marginale karakter en de opwaardering van de omgeving wordt ze bedreigd in haar voortbestaan in de huidige vorm. De opgave die ik me stel is het verbreden van het bereik van de markt en het bewaren van de specifieke kwaliteiten ervan zonder te vervallen in romantisering en gentrification. De markt moet leiden tot een concentratie van stedelijke activiteiten. De ontwerpuitdaging ligt in de succesvolle integratie van het model van een openluchtmarkt met zijn publieke karakter in de 'krimpende' stedelijke omgeving. Ik liet me inspireren door het model van een spons bij het ontwerpen van een driedimensionale structuur die de nieuwe markt moet huisvesten. De spons dient daarbij zowel als metafoor als voorbeeld voor de ruimtelijke structuur van de markt. Voor de vertaling van dit idee naar een bruikbaar architectonisch ontwerp ontwikkelde ik een driedimensionale matrix van schijven die ik vervolgens uitholde om plaats te bieden aan de verschillende programmaonderdelen. De publieke passages worden omzoomd door nissen die door individuele handelaren benut kunnen worden. Een smalle, bazar-achtige route met op maandbasis verhuurbare ruimten omcirkelt coöperatieve markthallen. De architectuur is opwindend door zijn schaal en onafheid; levendig en tactiel door de materialisatie en het gebruik. Ik wil een ruimte aanbieden die het uitlokt om in bezit genomen te worden. Een ruimte waar de lokale cultuur opbloeit. Kortom het tegendeel van de shopping mall. Het plan biedt een alternatief voor de ontwikkelingen die gedicteerd worden door de projectontwikkelaars die de macht in Tallinn hebben overgenomen. Hun winstbejag gaat ten koste van de openbare ruimte in de stad. Na de onafhankelijkheid in 1991 vond er in Estland een radicale omslag plaats naar de neoliberale economie. De verschuivingen van inwoners in de stadsdistricten zijn enorm. Sommige buurten lopen leeg, het stadscentrum Disneyficeert en er zijn snel groeiende kantoorwijken. Er vond een bouwexplosie plaats en de groeicijfers zijn vergelijkbaar met de Chinese economie. Natuurlijk is er ook een keerzijde. De sociale klasse die de groei niet kan bijbenen is slechter af dan voor de omslag. Dat nog te meer vanwege de afbraak van gemeenschappelijke voorzieningen in het postcommunistische tijdperk. Ook instituten als het stedelijke ontwerp bureau van Tallinn hebben te kampen met zwaardere omstandigheden, ze verloren positie ten gunste van individuele projectontwikkelaars die uit zijn op winst. Dit maakt het voor de stedebouwers van Tallin moeilijk om een masterplan of zelfs een strategie te ontwikkelen. Het resultaat is onder meer een verlies aan openbare ruimte die verdwijnt in het interieur van winkelcentra.