Nederlands English

programma
programma

Bestaande markt aan de rand van een fragmenterend Tallinn | ontwikkleingsstappen
Bestaande markt aan de rand van een fragmenterend Tallinn | ontwikkleingsstappen

relatie met de omgeving
relatie met de omgeving

concept van de "skin"
concept van de "skin"

de "skin"
de "skin"

interieur, caravaggio info ruimten
interieur, caravaggio info ruimten

interieur studieruimte in de kelder, de ruimten verwijzen naar de ruimten in de schilderijen van Caravaggio
interieur studieruimte in de kelder, de ruimten verwijzen naar de ruimten in de schilderijen van Caravaggio
PROJECTINDEX
 
CARAVAGGIO MMX
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
ARCHITECTURE

Research institute & informatiecentrum in Area Sacra dell'Argentina, Rome
Elf afzonderlijke gebouwen vormen een wandelroute door het historische Rome waar drieëntwintig schilderijen van Caravaggio te bewonderen zijn. De vierhonderdste sterfdag van Caravaggio in 2010 vormt de aanleiding om deze route te complementeren met een twaalfde gebouw, een informatiecentrum. De dynamiek van de route is doorgevoerd in het gebouwontwerp en haar directe omgeving. Het ontwerpen van dit monument voor Caravaggio is gebaseerd op fascinaties voor contrasten tussen het oude en het nieuwe, tussen traditie en vernieuwing. Niet gericht op polarisatie, maar eerder op nuancering, verbintenis en samenhang. De Italiaanse schilder Caravaggio en zijn werk vormen de apotheose van deze tegenstelling tussen het oude en het nieuwe, het voorbije en het hedendaagse. Dit is dan ook het centrale thema voor de architectonische uitwerking. De schilderijen, het leven en de persoon van Caravaggio is daarbij vertaald naar subtiele architectonische verwijzingen, zodat op impliciete wijze het gebouw als narratief medium fungeert.
Door het gebouw te situeren aan de opgravingen van de Area Sacra dell’Argentina, gaat het een relatie aan met de tempelruïnes. Het één wordt decor van het ander en er ontstaat wederkerige complementariteit. De situering sluit aan bij het theatraal realisme, één van de belangrijkste thema’s in het werk van Caravaggio.
In het nieuw ontworpen gebouw worden twee stichtingen gehuisvest die zich bezig houden met Caravaggio, de Caravaggio Foundation en de Roberto Longhi Foundation. Tegelijkertijd biedt het gebouw plaats aan een studiecentrum met auditorium en horeca. Tussen alle functies door meanderen de Caravaggio info-ruimten die bij de bezoekers onbewust de sensatie oproepen door een Caravaggio schilderij te wandelen.
De basis voor het gebouw is een strakke, gladde doos. Deze is statisch als gegeven, sculpturaal als stedelijke massa, dynamisch door inhoud en programmering. De schil dient als overgang tussen de historisch geladen stad en het nieuwe gebouw.
Door enkele vloervelden te accentueren wordt het gebouw omwikkeld door een vloeiend continu lint. In de verstrengeling tussen gebouw, plek en stad spannen de vloervelden zich op en bieden plaats aan de verschillende functies van het gebouw zonder dat deze voor de buitenwereld direct opvallen. De opvulling tussen de vloeren is transparant waardoor het gebouw ogenschijnlijk een directe relatie met haar omgeving aangaat.
Diametraal op de transparantie staat het diffuse spel van verticaal geplaatste lamellen die de relatie tussen binnen en buiten een extra gelaagdheid geven. Hier wordt de metafoor van het doek, een thematisch element uit Caravaggio’s schilderijen, geïntroduceerd. De architectonische huid als doek die tegelijk verhult en onthult.
Zo ontstaat het beeld van een gebouw gedrapeerd in doeken, waarbij de geënsceneerde plooiingen naar voren komen en dan weer terugvallen in hun eigen spel van licht en schaduw. Door de plooiingen ook in de gesloten gevelvlakken door te zetten lijkt er sprake van begin noch einde. Deze abstractie geeft vorm aan een modern begrip van oneindigheid en maakt tegelijk van elke plooi een unieke uitzondering.