Nederlands English

Langsdoorsnede. Toont de impact van het ontwerp op het getij in relatie tot de schaal van de lagune. / Longitudinal section, showing the impact of the design on the tides at lagoon scale.
Langsdoorsnede. Toont de impact van het ontwerp op het getij in relatie tot de schaal van de lagune. / Longitudinal section, showing the impact of the design on the tides at lagoon scale.

Werking van de ontworpen sluis. Instroom, stagnatie en uitstroom fases voor het jaar 2018 / Performance of the designed sluice: inflow, stagnation and discharge phases for 2018
Werking van de ontworpen sluis. Instroom, stagnatie en uitstroom fases voor het jaar 2018 / Performance of the designed sluice: inflow, stagnation and discharge phases for 2018

Langsdoorsnede haven met axonometrie / Axonometric longitudinal section through harbour
Langsdoorsnede haven met axonometrie / Axonometric longitudinal section through harbour

Impressie aankomsthaven / Boat arrival point
Impressie aankomsthaven / Boat arrival point

Impressie uitzichttrap / Viewing staircase
Impressie uitzichttrap / Viewing staircase

Impressie passerelle richting oester productie landschap / Passerelle looking towards oyster production landscape
Impressie passerelle richting oester productie landschap / Passerelle looking towards oyster production landscape

Impressie uitzichttrap richting het ondergelopen landschap / Viewing staircase looking towards flooded landscape
Impressie uitzichttrap richting het ondergelopen landschap / Viewing staircase looking towards flooded landscape

Zout- en zoetwater vloed voorspelling / Salt-water and freshwater flood prediction
Zout- en zoetwater vloed voorspelling / Salt-water and freshwater flood prediction
PROJECTINDEX
 
REVIVAL OF DISAPPEARING LANDSCAPES IN RIA DE AVEIRO, PORTUGAL
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

Ria de Aveiro is een unieke estuariene lagune gelegen aan de noordkust van Portugal. Dit ontwerpend onderzoek is bedoeld om de relatie tussen het landschap en de dynamiek van de lagune te onderzoeken teneinde de impact en het risico op overstromingen in het hele plangebied te verminderen. Het onderzoek wordt uitgewerkt in een plan dat het gebied in ieder geval tot 2100 tegen overstromingen beschermt en dat tegelijkertijd de kwaliteit van het landschap verbetert.
Ria de Aveiro is het meest uitgebreide lagunesysteem in Portugal en, qua fysieke en biogeochemische processen, een van de meest dynamische. De lagune wordt gescheiden van de Atlantische Oceaan door een zandbank en bestaat uit een zeer gevarieerd landschap dat zijn karakter vooral ontleent aan de intense invloed van getijdenbewegingen. De specifieke aard van de lagune maakte van Ria de Aveiro een van de meest opmerkelijke ecosystemen in Europa, niet alleen in grootte maar ook in biodiversiteit. De bijzondere, sterk mariene invloed staat aan de basis van de ontwikkeling en consolidatie van een veelvoud aan biotopen van groot ecologisch belang. Dit laatste vooral in verband met de verscheidenheid in de patronen en gradiënten van het zoutgehalte van het water in de lagune. In de afgelopen jaren intensiveert de landschapsdynamiek in de lagune, wat leidt tot een steeds groter risico op overstromingen in landbouwgebieden, natuurgebieden en zelfs in het historische centrum van Aveiro.
Om te beginnen presenteert het plan een analyse van het landschap en zijn kenmerken gerangschikt in landschapseenheden. Dat levert kennis op van de landschapsdynamiek en de wisselwerking van de verschillende landschappen.
Ten tweede is door het gebruik van een hydrodynamisch model, ontwikkeld door NMEC Lab in Aveiro, het overstromingsrisico voor 2100 in kaart gebracht. De resultaten zijn toegepast op de landschapseenheden om grip te krijgen op de wijze waarop de verschillende gebieden in de lagune beïnvloed worden. Drie verschillende benaderingen worden geanalyseerd met behulp van het hydrodynamische model teneinde de effectiviteit van de mogelijke oplossingen voor het overstromingsrisico in 2100 te beoordelen. Van deze mogelijke opties is de optie gekozen die bescherming garandeert en tegelijkertijd kansen biedt voor het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. De heropleving van de verdwijnende landschappen van de lagune wordt vervolgens gepresenteerd in een ontwerp dat tot doel heeft de vele mogelijkheden die dit unieke landschap kan bieden te verkennen en te benutten.