Nederlands English

Publieke toegankelijkheid van een besloten en verborgen industriële wereld. / Public accessibility in a hermetic, concealed industrial world.
Publieke toegankelijkheid van een besloten en verborgen industriële wereld. / Public accessibility in a hermetic, concealed industrial world.

Het netwerk van publieke promenades, getiteld New Petrylon, scheert rakelings langs de vaak torenhoge industriële installaties en voegt zich tussen de petrochemische geuren en geluiden van Shell Pernis. / The network of public promenades, entitled New Petrylon, skirts the often towering industrial plant and slips between the petrochemical smells and sounds of Shell Pernis.
Het netwerk van publieke promenades, getiteld New Petrylon, scheert rakelings langs de vaak torenhoge industriële installaties en voegt zich tussen de petrochemische geuren en geluiden van Shell Pernis. / The network of public promenades, entitled New Petrylon, skirts the often towering industrial plant and slips between the petrochemical smells and sounds of Shell Pernis.

De industriële installaties van Shell verwerven een architectonische laag die communiceert met het nieuwe publiek en een narratief schept voor het petrochemische landschap. Dit transformeert de locatie in feite in een gigantische industriële tentoonstelling. / Shell’s industrial plant gains an architectural layer that communicates with its new audience and creates a narrative for the petrochemical landscape, effectively transforming the site into a gigantic industrial exhibition.
De industriële installaties van Shell verwerven een architectonische laag die communiceert met het nieuwe publiek en een narratief schept voor het petrochemische landschap. Dit transformeert de locatie in feite in een gigantische industriële tentoonstelling. / Shell’s industrial plant gains an architectural layer that communicates with its new audience and creates a narrative for the petrochemical landscape, effectively transforming the site into a gigantic industrial exhibition.

Een dramatische publieke tribune trap die leidt naar het podium. / A dramatic flight of wide, shallow steps leading up to the podium.
Een dramatische publieke tribune trap die leidt naar het podium. / A dramatic flight of wide, shallow steps leading up to the podium.

Het podium bestaat uit een publiek toegankelijk platform van 750 vierkante meter op 15 meter hoogte, voor publieke, culturele en industriële manifestaties. / The podium is a 15-metre-high publicly accessible platform of 750 m2 for public, cultural and industrial events.
Het podium bestaat uit een publiek toegankelijk platform van 750 vierkante meter op 15 meter hoogte, voor publieke, culturele en industriële manifestaties. / The podium is a 15-metre-high publicly accessible platform of 750 m2 for public, cultural and industrial events.

Theaterzaal met de raffinaderij als achtergrond, het publiek zit op ooghoogte met de Shell werkers die buiten in het industriële domein rondwaren. / Theatre auditorium with the refinery as a backdrop. The audience sits at eye level with the Shell workers moving around outside in the industrial grounds.
Theaterzaal met de raffinaderij als achtergrond, het publiek zit op ooghoogte met de Shell werkers die buiten in het industriële domein rondwaren. / Theatre auditorium with the refinery as a backdrop. The audience sits at eye level with the Shell workers moving around outside in the industrial grounds.
PROJECTINDEX
 
BREAKING THE SHELL | NEW PETRYLON
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Shell Pernis: het epicentrum van olieconsumptie in Nederland
Dit project tracht een nieuw publiek domein te implementeren binnen het monofunctionele industrieterrein van Shell Pernis. Deze ambitie krijgt gestalte door de industriële functie van verhoogde leidingstraten uit te breiden met een publieke functie in de vorm van een netwerk van promenades genaamd New Petrylon. Het doel hiervan is de stad kennis te laten nemen van de oliecultuur die in de afgelopen eeuw binnen haar gemeentegrenzen tot stand is gekomen. Karakteristiek voor deze opgetilde wereld is haar vermogen om in het industriële landschap plekken te definiëren en te markeren en op die manier een verblijfsplek te maken van deze blijf-weg-plek. Het netwerk kan, afhankelijk van zijn succes, onbeperkt worden uitgebreid en het kan een dichtheid van stedelijke functies opbouwen op een plek die dat normaliter niet toestaat.
Ten slotte zoekt het project naar een directe en provocerende confrontatie tussen de petrochemische industrie, het grote publiek en cultuur als een kritisch medium. Het ontworpen gebouw neemt de rol aan van opstijgmachine tussen het water van de Eerste Petroleumhaven en New Petrylon. Het leunt, zowel architectonisch als sociaal en programmatisch, sterk op het archetype van het podium. Zijnde een baken van maatschappelijk bewustzijn tussen de geuren en geluiden van een technologisch landschap, dit podium is de toegangspoort tot een zeldzame ervaring in een sublieme en buitenaardse omgeving. Een verzoening tussen de industriële en stedelijke gezichten van Rotterdam en zelfs een verzoening tussen onze maatschappij en haar cultuur, op de drempel van ons land.
Tijdens het Interbellum speelde de oprichting van Shell Pernis een belangrijke rol in het ontmantelen van het ideologische doel om Rotterdam te ontwikkelen tot een metropool met een miljoen inwoners. Petrochemische bedrijven werden destijds benaderd door de opportunistische gemeente, verblind door het financiële voordeel dat onvermijdelijk verbonden was aan het behouden van de industrie binnen de gemeentegrenzen. Met de oprichting van Shell Pernis werd de relatie tussen stad en haven voorgoed doorbroken en ontstond er een nieuwe balans. Nooit meer zou de groeiende haven gezien worden als onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. De stad werd daarentegen onderworpen aan de grillen van een veeleisende en oneindig groeiende groot-industriële langstraat, die helemaal tot de kust reikte en uiteindelijk zelfs verder. Op haar vijf vierkante kilometer, ver van de drukte van de stad, mocht Royal Dutch Shell een onwrikbaar en hardnekkig technologisch landschap ontwikkelen. Haar architectuur werd woest autistisch, zonder enige poging om visuele communicatie tot stand te brengen, door decennia van isolatie en continue technologische innovatie zonder zich esthetisch te hoeven verantwoorden. Door middel van ondergrondse pijpleidingen reikt dit petrochemische landschap tot voorbij zijn eigen grenzen en infecteert het Nederlandse landschap met een onleesbare laag van oliecultuur.