Nederlands English

verborgen stromen, Noordzee, territoriale kaart / hidden flows, North Sea, territorial map
verborgen stromen, Noordzee, territoriale kaart / hidden flows, North Sea, territorial map

e-waste archipel, Noordzee, axonometrie / e-waste archipelago, North Sea, axonometric
e-waste archipel, Noordzee, axonometrie / e-waste archipelago, North Sea, axonometric

e-waste fabriek, Hamburg, axonometrie / e-waste plant, Hamburg, axonometric
e-waste fabriek, Hamburg, axonometrie / e-waste plant, Hamburg, axonometric

stedelijke agitatie, Hamburg, plattegrond / urban agitation, Hamburg, site plan
stedelijke agitatie, Hamburg, plattegrond / urban agitation, Hamburg, site plan

plattegrond: opslaan, verzending, winning / floor plan: storage, dispatch, extraction
plattegrond: opslaan, verzending, winning / floor plan: storage, dispatch, extraction

aanzicht vanaf een boot: e-waste-archipel / view from a boat: e-waste archipelago
aanzicht vanaf een boot: e-waste-archipel / view from a boat: e-waste archipelago

W2M (waste to matter): e-waste installatie, perspectief / W2M: e-waste plant, perspective view
W2M (waste to matter): e-waste installatie, perspectief / W2M: e-waste plant, perspective view

geautomatiseerde demontage, e-waste installatie, visie / automated disassembly, e-waste plant, view
geautomatiseerde demontage, e-waste installatie, visie / automated disassembly, e-waste plant, view
PROJECTINDEX
 
THE ZONE OF DISASSEMBLY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Openbaring van de verborgen stromen e-waste (elektronisch afval) in een grootschalig verwerkingcomplex W2M (Waste to Matter), uitgewerkt in de haven van Hamburg
Materieel bezit is ons bestaansdoel geworden. Kapitaal omringt en definieert ons. De hoge dynamiek van wereldwijde stromen domineert het planetaire web van connectiviteit. Consumptie, productie en assemblage zijn de heilige drie-eenheid geworden van het neoliberale rijk waarin we leven. Het is een manifestatie van de mondiale dynamiek, waarbij afstanden, identiteit en tijd worden genegeerd, terwijl oogmerk, kapitaal en proliferatie worden gevierd. Ondertussen blijven de gevolgen van deze acties verborgen. The Zone of Disassembly reageert op deze onbalans en wil een van de tastbare resultaten van het verbruik traceren, onthullen en transformeren: de e-waste.
De tegenstrijdige aard van deze kwestie definieert de dualistische aard van dit soort afval. Waarde en toxiciteit zijn de basiskenmerken van e-afval. Toch kunnen ze allebei gemakkelijk unisono bestaan mits het vraagstuk zorgvuldig wordt aangepakt. Dit project is schijnbaar een kritiek op het huidige beleid met betrekking tot e-waste dat gekenmerkt wordt door een incompetente aanpak van recyclingmethoden en een gebrek aan up-to date, adequate technologie. Dat alles resulteert in het bewust negeren van deze ore-streams (grondstoffen uit e-waste) resulteert in enorme economische, natuurlijke en ecologische verliezen. The Zone of Disassembly formuleert een ruimtelijke interventie die de verborgen e-flows van de Noordzee op de kaart zet. Het krijgt gestalte in twee onderling verbonden ruimtelijke agentschappen die een infrastructurele grens vormen: de afvalarchipel en de afvalfabriek.
De afvalarchipel lijkt op een ruimtelijk verdeelstation die tot doel heeft het bestaande netwerk van stromen binnen de Noordzee te herschikken en de verborgen stromen bloot te leggen. Deze kunstmatige reeks eilanden 'navigeert' tussen de territoriale afval- en materiaalstromen. Het vormt een flexibel raamwerk dat wordt gedefinieerd door een ruimtelijke syntaxis die gemakkelijk naar verschillende contexten kan worden vertaald. Bovendien fungeert het als een katalysator voor een productief landschap dat wordt gevormd door technologie en extreme verdichting. Het onshore-gedeelte van het project beoogt de kracht van de territoriale interventie duidelijk te maken door de fysieke metamorfose van afval in materie te benadrukken. Terwijl de offshore-poort een vitaal knooppunt vormt dat de wereldwijde stromen van elektronisch afval verwerkt, lijkt de demontage-installatie op een ruimtelijk medium, een grens tussen wereldwijd en lokaal, mens en machine, handmatig en geautomatiseerd.
De Zone of Disassembly richt zich tot de verschillende sociale actoren door de fysieke demontage te etaleren. Noch utopisch noch dystopisch, The Zone of Disassembly is een surrealistische onderneming die onze perceptie van e-waste uitdaagt en de vele mogelijkheden ervan aan het licht brengt die momenteel verborgen blijven door onwetendheid.