Nederlands English

01 De entree van de woningen heeft een schaduwrijke, intieme stoep met een laag plafond. Deze ruimte, naast de keukens, wordt gedeeld met de buren. / The entrance to the dwellings has a shady, intimate threshold with a low ceiling. This space, next to the kitchens, is shared with the neighbours.
01 De entree van de woningen heeft een schaduwrijke, intieme stoep met een laag plafond. Deze ruimte, naast de keukens, wordt gedeeld met de buren. / The entrance to the dwellings has a shady, intimate threshold with a low ceiling. This space, next to the kitchens, is shared with the neighbours.

02 De binnenplaats is het hart van het cluster. Hier spelen de kinderen en brengen de buren hun tijd door in de schaduw. / The courtyard is the heart of the cluster. Here, the children play and neighbours spend their time in the shade.
02 De binnenplaats is het hart van het cluster. Hier spelen de kinderen en brengen de buren hun tijd door in de schaduw. / The courtyard is the heart of the cluster. Here, the children play and neighbours spend their time in the shade.

03 De nieuwbouw is gekoppeld aan de bestaande blokken. De voormalige bewoners worden daarom opgenomen in de nieuwe ontwikkeling en ze kunnen genieten van de nieuwe binnenplaatsen en gemeenschappelijke ruimten. / The new buildings are attached to the existing blocks. The former inhabitants are therefore included in the new development where they can enjoy the new courtyards and common areas.
03 De nieuwbouw is gekoppeld aan de bestaande blokken. De voormalige bewoners worden daarom opgenomen in de nieuwe ontwikkeling en ze kunnen genieten van de nieuwe binnenplaatsen en gemeenschappelijke ruimten. / The new buildings are attached to the existing blocks. The former inhabitants are therefore included in the new development where they can enjoy the new courtyards and common areas.

04 Meer dan een brug, een verhoogd plein over de spoorweg, die de twee Nalasoparas verbindt. Een actieve plek, strategisch voor handelaren. / An elevated plaza over the railway joins the two Nalasoparas. More than a bridge, it is a place of activity and strategic for merchants.
04 Meer dan een brug, een verhoogd plein over de spoorweg, die de twee Nalasoparas verbindt. Een actieve plek, strategisch voor handelaren. / An elevated plaza over the railway joins the two Nalasoparas. More than a bridge, it is a place of activity and strategic for merchants.

05 Door vier treden omhoog te gaan betreedt men de gemeenschappelijke binnenplaats die in de schaduw ligt van een pergola en een boom. / The communal courtyard shaded by a pergola and a tree is reached up four steps.
05 Door vier treden omhoog te gaan betreedt men de gemeenschappelijke binnenplaats die in de schaduw ligt van een pergola en een boom. / The communal courtyard shaded by a pergola and a tree is reached up four steps.

06 Het huis zelf heeft verschillende hoogtes: een intieme, lage entreeruimte waar men ook slaapt en een geventileerde, goed verlichte hoge ruimte die perfect geschikt is voor het toevoegen van een mezzanine om er te slapen of spullen op te slaan. / The house itself has different heights: an intimate, low-ceilinged space to access it and to sleep, and a ventilated, well-lit tall space perfect for adding a mezzanine for sleeping or storage.
06 Het huis zelf heeft verschillende hoogtes: een intieme, lage entreeruimte waar men ook slaapt en een geventileerde, goed verlichte hoge ruimte die perfect geschikt is voor het toevoegen van een mezzanine om er te slapen of spullen op te slaan. / The house itself has different heights: an intimate, low-ceilinged space to access it and to sleep, and a ventilated, well-lit tall space perfect for adding a mezzanine for sleeping or storage.

07 Het ontwerp van het cluster positioneert de ruimten die de bewoners aan kunnen passen aan de binnenplaats waardoor aan die zijde een varieteit ontstaat die het karakter van de bewoners weerspiegelt. Aan de straatzijde blijft de continuïteit het beeld behouden. / The cluster’s design has the spaces adaptable by residents overlooking the courtyard, generating a variety on that side that reflects their personalities. The street side by contrast retains a visual continuity.
07 Het ontwerp van het cluster positioneert de ruimten die de bewoners aan kunnen passen aan de binnenplaats waardoor aan die zijde een varieteit ontstaat die het karakter van de bewoners weerspiegelt. Aan de straatzijde blijft de continuïteit het beeld behouden. / The cluster’s design has the spaces adaptable by residents overlooking the courtyard, generating a variety on that side that reflects their personalities. The street side by contrast retains a visual continuity.

08 Verdeling van activiteiten in het cluster: de begane grond is ruimte voor commerciële activiteiten aan de straatzijde, huishoudelijke activiteiten vinden een plek aan de binnenplaats die het hart vormt van het complex. Alle collectieve activiteiten op de bovenste verdiepingen zijn rond het hart gelokaliseerd. / Division of activities in the cluster. The ground floor has space for commercial activities on the street side and domestic activities overlooking the courtyard, the heart of the complex. Upstairs, all communal activities are assembled round this heart.
08 Verdeling van activiteiten in het cluster: de begane grond is ruimte voor commerciële activiteiten aan de straatzijde, huishoudelijke activiteiten vinden een plek aan de binnenplaats die het hart vormt van het complex. Alle collectieve activiteiten op de bovenste verdiepingen zijn rond het hart gelokaliseerd. / Division of activities in the cluster. The ground floor has space for commercial activities on the street side and domestic activities overlooking the courtyard, the heart of the complex. Upstairs, all communal activities are assembled round this heart.
PROJECTINDEX
 
SAMENLEVING IN TIJDEN VAN MARKTECONOMIE
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Dit ontwerpvoorstel is bedoeld als prototype voor een woonomgeving in Mumbai voor zowel lage- als middeninkomens. Het concept dient als voorbeeld voor andere buurten in de stad. Nalasopara, een ‘arrival city’ in het noorden van de metropoolregio Mumbai, is de laatste jaren uitzonderlijk gegroeid. Dit gebeurde vooral dankzij de treinverbinding met het stadscentrum. De spoorlijnen vormen echter een harde grens die Nalasopora verdeelt in twee afzonderlijke werelden: het minder dichte gebied voor bewoners met middeninkomens in het westen en het extreem dichte gebied in het oosten voor lage inkomens.
In navolging van de theorie van ‘imageability’, van Kevin Lynch, stelt het plan woonclusters voor die zowel aansluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in Nalasopora West als bij de stadvernieuwing in Nalasopora Oost. Door beide scenario’s te combineren, zorgen deze clusters voor sociale, economische en visuele integratie van de twee gebieden die nu gescheiden zijn.
Het ontwerp behandelt problemen op verschillende schalen. De clusters vormen verschillende openbare en collectieve ruimten, die ruimte bieden aan economische en sociale activiteiten. De woningen zijn zodanig ontworpen dat deze door de bewoners naar wens aangepast kunnen worden aan lokale patronen.
De hoge dichtheid, schaalbaarheid en het gebruik van lokale materialen en technieken maken het voorstel betaalbaar voor bewoners en natuurlijk ook economisch aantrekkelijk voor ontwikkelaars om erin te investeren.