Nederlands English

Terminal 1. De reis wordt gedragen door de logistieke ondergrond. Vanaf de check-in worden koffers hier naar toe geëxporteerd. Wanneer de koffers zijn afgegeven gaan reizigers een niveau hoger voor de security check, de plaats waar de controle het grootst en meest dringend is. Hier eenmaal doorheen wordt de reis vervolgd naar het hoogste punt, de individuele paspoort controle. De trap leidt de gecontroleerde reizigers naar de markt waar zij worden verleidt door materiële zaken. De lopende banden van de pier lonken en men wordt verlost van de gekte. Via het transport element worden de reizigers getransporteerd richting hun gate, of laten zij zich naar het einde transporteren waar zij op hun opgegeven vrijheid kunnen reflecteren in de grot. / Terminal 1. The journey is sustained by the underlying logistics. Passengers’ luggage is exported here from the check-in. Once this has been handed over, passengers ascend to the next level for the security check, where the checking procedure is at its strictest and most urgent. Once through this, the journey continues to the highest point, that of individual passport control. The stair then leads cleared passengers to the market where they are tempted by material things. The conveyor belts of the pier beckon and passengers are delivered from the mayhem and transported to their gate, or to the end of the line at the grotto, where they can reflect on the freedom they forfeited
Terminal 1. De reis wordt gedragen door de logistieke ondergrond. Vanaf de check-in worden koffers hier naar toe geëxporteerd. Wanneer de koffers zijn afgegeven gaan reizigers een niveau hoger voor de security check, de plaats waar de controle het grootst en meest dringend is. Hier eenmaal doorheen wordt de reis vervolgd naar het hoogste punt, de individuele paspoort controle. De trap leidt de gecontroleerde reizigers naar de markt waar zij worden verleidt door materiële zaken. De lopende banden van de pier lonken en men wordt verlost van de gekte. Via het transport element worden de reizigers getransporteerd richting hun gate, of laten zij zich naar het einde transporteren waar zij op hun opgegeven vrijheid kunnen reflecteren in de grot. / Terminal 1. The journey is sustained by the underlying logistics. Passengers’ luggage is exported here from the check-in. Once this has been handed over, passengers ascend to the next level for the security check, where the checking procedure is at its strictest and most urgent. Once through this, the journey continues to the highest point, that of individual passport control. The stair then leads cleared passengers to the market where they are tempted by material things. The conveyor belts of the pier beckon and passengers are delivered from the mayhem and transported to their gate, or to the end of the line at the grotto, where they can reflect on the freedom they forfeited

Collage generiek vs specifiek. Als tegenstelling tot het generieke repeterende beest beschikt deze van binnen over verschillende overgangen van ruimtes, waarin het doorlopen van het gecontroleerde proces door middel van poorten, constructies en materiaalgebruik vorm krijgt. Deze specifiek ontworpen ruimtes worden aaneengeschakeld door terugkerende generieke schakels. / Collage of generic vs. specific. In opposition to the generic and repetitive species of terminal, this one provides transitions between spaces where the passage through the security process is given form by gates, other devices and the use of materials. These specially designed spaces are threaded together by recurring generic links.
Collage generiek vs specifiek. Als tegenstelling tot het generieke repeterende beest beschikt deze van binnen over verschillende overgangen van ruimtes, waarin het doorlopen van het gecontroleerde proces door middel van poorten, constructies en materiaalgebruik vorm krijgt. Deze specifiek ontworpen ruimtes worden aaneengeschakeld door terugkerende generieke schakels. / Collage of generic vs. specific. In opposition to the generic and repetitive species of terminal, this one provides transitions between spaces where the passage through the security process is given form by gates, other devices and the use of materials. These specially designed spaces are threaded together by recurring generic links.

Check in. Ten behoeve van het daglicht in de kantoren is er een buitenruimte rondom de vide. Tevens zorgt deze box voor goede ventilatie mogelijkheden en zorgt het baksteenverband aan de binnenzijde voor privacy, zonwering en een verfijnde detaillering. Op de onderste verdieping achter het baksteen is de installatieruimte welke tevens ideale zichtlijnen vormt voor de controle op inkomend publiek. De surveillance van de marechaussee is direct aanwezig. / Check-in. An external area around the central well delivers daylight into the offices. This box also keeps the offices well ventilated and the brick bonding on the inner side gives privacy, solar protection and a refined detailing. Behind the brickwork on the lowest floor is the plant room, which also provides ideal sight lines for observing the public as it arrives. The military police surveillance is there from the start.
Check in. Ten behoeve van het daglicht in de kantoren is er een buitenruimte rondom de vide. Tevens zorgt deze box voor goede ventilatie mogelijkheden en zorgt het baksteenverband aan de binnenzijde voor privacy, zonwering en een verfijnde detaillering. Op de onderste verdieping achter het baksteen is de installatieruimte welke tevens ideale zichtlijnen vormt voor de controle op inkomend publiek. De surveillance van de marechaussee is direct aanwezig. / Check-in. An external area around the central well delivers daylight into the offices. This box also keeps the offices well ventilated and the brick bonding on the inner side gives privacy, solar protection and a refined detailing. Behind the brickwork on the lowest floor is the plant room, which also provides ideal sight lines for observing the public as it arrives. The military police surveillance is there from the start.

Luggage control 2. Onderweg naar de volgende fase wordt er een reiziger afgevoerd richting het cellencomplex. / Luggage control 2. On their way to the following stage, passengers are transported toward the complex of cubicles.
Luggage control 2. Onderweg naar de volgende fase wordt er een reiziger afgevoerd richting het cellencomplex. / Luggage control 2. On their way to the following stage, passengers are transported toward the complex of cubicles.

Passport control 1. Het controle element staat in het midden van de ruimte. De binnengevels van de industriële hal zijn niet verhuld in afwerking, de donkere sandwich panelen zijn bevestigd op de staalconstructie. In deze ruimte is de tocht van buiten te voelen, het geluid te horen de geuren te ruiken. Aan de achterzijde van het element is aan iedere zijde de controle voor de passagiers welke zich richting de lounge begeven. De spiegels reflecteren de ruimte waardoor het hoofdelement extra wordt benadrukt. De vloeren hellen vanuit het midden licht naar boven, wat wederom de scheiding tussen de VIP en fastlane passagiers weergeeft. In de donkere ruimte verlichten hangende lampen de paden door de bossages naar de jurering van het paspoort. / Passport control 1. The checking component is set centrally in the space. The exterior of the industrial hall has dark-coloured sandwich panels fixed to the steel construction with no concealing finish. In this space you can feel the influx from outside, hear its sounds and smell its odours. At the rear of this component, on either side, is a security check for passengers heading towards the lounge. The mirrors reflect the space, giving additional emphasis to the all-important component at its centre. Its floors slope gently upwards from the middle, once again illustrating the divide between VIP and fast lane passengers and everyone else. Lamps suspended in the dark space illuminate the paths through the vegetation to the place where passports are checked.
Passport control 1. Het controle element staat in het midden van de ruimte. De binnengevels van de industriële hal zijn niet verhuld in afwerking, de donkere sandwich panelen zijn bevestigd op de staalconstructie. In deze ruimte is de tocht van buiten te voelen, het geluid te horen de geuren te ruiken. Aan de achterzijde van het element is aan iedere zijde de controle voor de passagiers welke zich richting de lounge begeven. De spiegels reflecteren de ruimte waardoor het hoofdelement extra wordt benadrukt. De vloeren hellen vanuit het midden licht naar boven, wat wederom de scheiding tussen de VIP en fastlane passagiers weergeeft. In de donkere ruimte verlichten hangende lampen de paden door de bossages naar de jurering van het paspoort. / Passport control 1. The checking component is set centrally in the space. The exterior of the industrial hall has dark-coloured sandwich panels fixed to the steel construction with no concealing finish. In this space you can feel the influx from outside, hear its sounds and smell its odours. At the rear of this component, on either side, is a security check for passengers heading towards the lounge. The mirrors reflect the space, giving additional emphasis to the all-important component at its centre. Its floors slope gently upwards from the middle, once again illustrating the divide between VIP and fast lane passengers and everyone else. Lamps suspended in the dark space illuminate the paths through the vegetation to the place where passports are checked.

Passport control 2. Iedere reiziger gaat apart door een poort waarin het paspoort wordt gecontroleerd. Het individu wordt hier beoordeeld en laat in de poreuze steen de sporen achter, waarna de reiziger in de anonimiteit verdwijnt. Naar verloop van tijd worden de gaten en beschadigingen aangestuct en daarmee na enige tijd de sporen van het individu uitgewist zodat er ruimte ontstaat voor weer nieuwe sporen. / Passport control 2. Passengers pass one at a time through a gate where their passports are checked. Each individual is judged here and leaves traces in the porous stone, after which he or she sinks back into anonymity. In time, the holes and impairments are plastered smooth, erasing the traces of each individual to make room for new traces.
Passport control 2. Iedere reiziger gaat apart door een poort waarin het paspoort wordt gecontroleerd. Het individu wordt hier beoordeeld en laat in de poreuze steen de sporen achter, waarna de reiziger in de anonimiteit verdwijnt. Naar verloop van tijd worden de gaten en beschadigingen aangestuct en daarmee na enige tijd de sporen van het individu uitgewist zodat er ruimte ontstaat voor weer nieuwe sporen. / Passport control 2. Passengers pass one at a time through a gate where their passports are checked. Each individual is judged here and leaves traces in the porous stone, after which he or she sinks back into anonymity. In time, the holes and impairments are plastered smooth, erasing the traces of each individual to make room for new traces.


Plattegrond / Plan Doorsnede / Section
Plattegrond / Plan Doorsnede / Section
PROJECTINDEX
 
TERMINAL 1
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
ARCHITECTURE

De geconditioneerde reis naar de vrijheid
Dit ontwerp voor een luchthaventerminal zet zich af tegen de anonieme en steriele terminals die over de hele wereld gebouwd worden. Bij Terminal 1 is sprake van een sterke ruimtelijke en esthetische component die de reis van de reiziger benadrukt. Dat alles overigens wel binnen de uiterst functionele realiteit, inclusief de bijbehorende harde maatvoering.
Op hogere schaalniveaus is de architectuur in een complexe interactie met de gebruiker verwikkeld. Hierdoor worden steeds meer gebouwen machines waarin ruimten steeds abstracter worden en de mens steeds meer wordt overgenomen door het gebouw. Zo zijn hedendaagse luchthaventerminals grote verwerkingsmachines van reizigers die ver afstaan van de menselijke maat. Het zijn superstructuren waarin ruimten zo generiek mogelijk worden ingezet.
De ruimten van een terminal die functioneert als een machine zijn uitsluitend vanuit functionaliteit ontworpen. De reizigers worden binnen dit anonieme systeem kunstmatig in een vacuüm gedrukt.
Waar het gebouw Terminal 1 zelf opgaat in het kunstmatige polderlandschap van de Flevopolder, wordt binnen dit gecontroleerde vacuüm de superstructuur samengebracht met het detail van het interieur. De locatie is ondergeschikt aan het ontwerp en dient als casestudy. De reiziger maakt tijdens het aankomst- en vertrekproces een reis die specifiek is ontworpen op ieder programmaonderdeel. Op die manier zijn reizigers zich beter bewust van hun positie binnen de machine. Hiërarchie, individualiteit, verlangen, verleiding en verlossing zijn onderwerpen uit het leven die worden aangegrepen tijdens de reis door de terminal.
Binnenin het vacuüm benadrukt het ruimtelijk ontwerp de controle en is de 'reis voor de reis' meer dan alleen het goed laten functioneren van diverse reizigerstromen en het stimuleren van de consumptie door de reizigers. De mensenmassa wordt vanaf de entree ontleed. Bij de check-in komt de eerste splitsing tot stand tussen goed en kwaad, VIP of de alledaagse persoon. De zwaarste controle vindt plaats tijdens de handbagage-check waarin de ruimte met zijn grid de reizigers in extreme mate langs het controle-eiland drukt. Niet alleen de meer betalende reizigers kijken hier op het gewone volk neer, ook vrouwe Justitia. Op het hoogtepunt van deze reis, wanneer het controleproces doorlopen is, gaat het vervolgens om de persoonlijke identiteit van iedere reiziger. Wanneer het proces zich toespitst op het individu laat deze middels koffers en tassen de sporen achter in de toegepaste materialen van de poorten naar de ogenschijnlijke vrijheid. Te zijner tijd worden die sporen uitgewist door een betonnen aanheling waardoor het DNA van de tijd zichtbaar verandert.
Reizen gaat over vrijheid, maar om op reis te kunnen gaan moet je eerst in ieder onderdeel van het proces steeds meer delen van je vrijheid opgeven. Daarna kan de vrijheid gevierd worden.