Nederlands English

Maquette van een sectie van één van de vijf ruimten van het huis. De bewoner gebruikt zijn spierkracht in samenwerking met de kracht van water en wind om het platform omhoog te takelen en daarmee het water te verwelkomen in het huis. / Model of a section of one of the five spaces in the house. The inhabitants use their muscle power combined with the power of water and wind to hoist up the platform and invite the water into the house.
Maquette van een sectie van één van de vijf ruimten van het huis. De bewoner gebruikt zijn spierkracht in samenwerking met de kracht van water en wind om het platform omhoog te takelen en daarmee het water te verwelkomen in het huis. / Model of a section of one of the five spaces in the house. The inhabitants use their muscle power combined with the power of water and wind to hoist up the platform and invite the water into the house.

De maquette presenteert een transformatie van het traditionele lokale huis in het overstromingsgebied van Vietnam, gebaseerd op het concept van Another space. / The model presents a transformation from the vernacular house in Vietnam’s flood region, based on the concept of Another Space.
De maquette presenteert een transformatie van het traditionele lokale huis in het overstromingsgebied van Vietnam, gebaseerd op het concept van Another space. / The model presents a transformation from the vernacular house in Vietnam’s flood region, based on the concept of Another Space.

Experimenteerfase: een sculptuurgebaseerde ervaring in Another space. / Experimental phase: a sculpture-based experience in Another Space.
Experimenteerfase: een sculptuurgebaseerde ervaring in Another space. / Experimental phase: a sculpture-based experience in Another Space.

plattegrond verdieping en begane grond / upper and ground floor plans
plattegrond verdieping en begane grond / upper and ground floor plans

doorsnede / section
doorsnede / section

perspectivistische langsdoorsnede / longitudinal section
perspectivistische langsdoorsnede / longitudinal section

huizen in de overstromingsregio in Vietnam / houses in the flood region in Vietnam
huizen in de overstromingsregio in Vietnam / houses in the flood region in Vietnam
PROJECTINDEX
 
ANOTHER SPACE
ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Architectural space, Site, Human
De kustgebieden van centraal Vietnam worden jaarlijks getroffen door overstromingen. Onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en geografische omstandigheden. Tijdens mijn onderzoek naar de verbinding tussen de mens en zijn ruimtelijke context heb ik geconstateerd dat we dit onderwerp niet als een probleem moeten opvatten, maar juist als een mogelijkheid om te zoeken naar harmonie tussen de condities van de geografische context en haar bewoners. Ik constateerde dat vechten tegen de natuurlijke omstandigheden alleen maar leidt tot tijdelijke oplossingen die toekomstige veranderingen niet zullen doorstaan. Tegelijkertijd kunnen we de gevolgen van de kracht en veranderende omstandigheden die het water met zich mee brengt niet negeren. Het openen van de architectonische ruimte blijkt daarbij een belangrijk instrument.
Het uitgangspunt in mijn theoretisch onderzoek was de rol van de raamopening, de opening van de architectonische ruimte die meer is dan alleen een gat in de muur. Een ruimtelijke opening die de wereld buiten verbindt met het dagelijkse leven van de bewoners in de binnenruimte.
Bij mijn onderzoek naar concepten van architectonische ruimte heb ik me verdiept in de verschillen tussen de Romaanse en Japanse perceptie van ruimte. Daarbij werd de subjectiviteit van de regionale differentiatie mij duidelijk en voelde ik de noodzaak om een ander mogelijk begrip van ruimte te ontwikkelen die de relatie tussen mens en context kan versterken.
Dankzij de wisselwerking tussen theoretisch en experimenteel onderzoek ontdekte ik dat ruimte niet een rigide entiteit is, maar continu verandert en evolueert zodra de context verandert. De ervaring van ruimte valt bovendien samen met een ervaring van tijd: daar waar ruimte de steeds veranderende ruimte van de context samenbrengt met de behoeftes van de mens. Ik introduceer daarom een nieuw concept voor het vormgeven van wonen. Een architectonisch ‘nine-grid’, met daarbinnen enkele lege compartimenten die de bewoners verbinden met de context van het landschap. Deze systematiek, samen met de theorie van de variabele leegte, toont mijn perceptie van de ‘non-rigid’ space als nieuw ruimtelijk woonprogramma.
Het archetypische regionale woonhuis heb ik als case-study onderzocht. Het gaf me de aanleiding om het nine-grid-concept te introduceren. Binnen dit driedimensionale grid zijn openingen geïntegreerd die het water in tijden van overstroming uitnodigen in het huis. De openingen en de ruimte in het architectonisch lichaam spelen een belangrijke rol waar bewoners in harmonie samenleven met het stijgende water. Het toont de balans die we zullen moeten zoeken tussen mens en natuur. Het is mijn strategie om te streven naar duurzaamheid in architectuur.