Nederlands English

systeemomslag van land naar water / system change from land to water
systeemomslag van land naar water / system change from land to water

stedenbouwkundig plan – vertaling van systeem naar ontwerp / urban plan – translation from system to design
stedenbouwkundig plan – vertaling van systeem naar ontwerp / urban plan – translation from system to design

aanzicht stadshub / View of urban hub
aanzicht stadshub / View of urban hub

uitzicht stadshub / View from urban hub
uitzicht stadshub / View from urban hub

inpassing wijkhub in Coenhaven / district hub inserted into the former docks of Coenhaven
inpassing wijkhub in Coenhaven / district hub inserted into the former docks of Coenhaven

wijkhub in bestaande stad en gracht / district hub in existing city and canal
wijkhub in bestaande stad en gracht / district hub in existing city and canal
PROJECTINDEX
 
DE SLAG OM AMSTERDAM
Amsterdam University of the Arts
URBAN DESIGN

Mijn plan presenteert een systeemomslag in de stadsdistributie van Amsterdam, van land naar water. De goederenstromen worden daarbij van grof naar fijnmazig geregisseerd via logistieke hubs. De goederen worden aangevoerd per vrachtwagen van buiten de stad, naar een stadshub aan de rand van de stad. In de stadshub worden de goederen overgeladen op goederenboten die de binnenstad in gaan. In de binnenstad worden de goederen via wijkhubs overgeladen op kleinschalig elektrisch vervoer die de laatste meters verzorgen. De stads- en wijkhubs voeren de regie over de logistieke stromen en waarborgen daarmee de leefbaarheid van de stad. De nieuwe wijze van stadsdistributie maakt het mogelijk om een leefbare stad van de toekomst te ontwikkelen en creëert ruimte voor de duurzame levensstijl van de 21e eeuw.