Nederlands English

Maquette 1:1000 Locatie in de 17e eeuwse grachtengordel van Herengracht 268 tot Keizersgracht 265 / Model 1:1000 Location 17th Century Canal Belt: Herengracht 268 to Keizersgracht 265.
Maquette 1:1000 Locatie in de 17e eeuwse grachtengordel van Herengracht 268 tot Keizersgracht 265 / Model 1:1000 Location 17th Century Canal Belt: Herengracht 268 to Keizersgracht 265.

Concept: bestaande Achterhuizen worden vervangen door één verbindend Achterhuis. / Concept: replacing several existing ‘Achterhuizen’ with one unifying Achterhuis.
Concept: bestaande Achterhuizen worden vervangen door één verbindend Achterhuis. / Concept: replacing several existing ‘Achterhuizen’ with one unifying Achterhuis.

Maquette 1:100 De muur van kamers vormt een labyrinth van verschijnen en verdwijnen. Behalve een huis voor Snowdon bevat het volume een aantal publieke functies. / Model 1:100. The wall of rooms constitutes a labyrinth of appearing and disappearing. Besides being a home for Snowdon, the volume contains some public amenities.
Maquette 1:100 De muur van kamers vormt een labyrinth van verschijnen en verdwijnen. Behalve een huis voor Snowdon bevat het volume een aantal publieke functies. / Model 1:100. The wall of rooms constitutes a labyrinth of appearing and disappearing. Besides being a home for Snowdon, the volume contains some public amenities.

Impressie van het Forum, een van de openbare ruimten waar Snowden en zijn toehoorders elkaar kunnen ontmoeten. / Impression of the Forum, one of the public rooms where Snowden and an audience can meet.
Impressie van het Forum, een van de openbare ruimten waar Snowden en zijn toehoorders elkaar kunnen ontmoeten. / Impression of the Forum, one of the public rooms where Snowden and an audience can meet.

Doorsnede, schema van de publieke ruimten. / Section, diagram of the public rooms.
Doorsnede, schema van de publieke ruimten. / Section, diagram of the public rooms.

Gevel Keizersgracht 265 en Herengracht 268 Het Achterhuis snijdt door de huizen aan de gracht en manifesteert zich daar op een mysterieuze manier. / The frontage of Keizersgracht 265 and Herengracht 268. The Achterhuis cuts through the houses on the canals and nestles there mysteriously.
Gevel Keizersgracht 265 en Herengracht 268 Het Achterhuis snijdt door de huizen aan de gracht en manifesteert zich daar op een mysterieuze manier. / The frontage of Keizersgracht 265 and Herengracht 268. The Achterhuis cuts through the houses on the canals and nestles there mysteriously.

Tuingevel / Garden elevation
Tuingevel / Garden elevation
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
ACHTERHUIS
Amsterdam University of the Arts
ARCHITECTURE

a place to hide for Edward Snowden
Een nieuw thuis voor Edward Snowden in Amsterdam kan gelezen worden als een ruimtelijk manifest om het belang van 'transparency' en 'privacy' voor de democratische samenleving te adresseren.
Sinds we Snowden kennen als klokkenluider, weten we over de realiteit van 'mass surveillance' en 'data exploitation' door westerse regeringen en de grote multinationals. Die doen dit om meer greep op haar burgers en consumenten te krijgen. Dat dit een grove schending van onze privacy is, spreekt voor zich. De grote paradox in dit verhaal is, dat iedereen die zich opwerpt als pleitbezorger van 'transparency', vaak zelf gevaar loopt en zichzelf vervolgens onzichtbaar moet maken. Zo werd Snowden, sinds zijn bekendmakingen, gedwongen uit te wijken naar Rusland, waar hij nog steeds verblijft in ballingschap.
Het nieuwe thuis is een re-interpretatie van het Achterhuis, een bekende typologie aan de grachtengordel in het centrum van Amsterdam. De min of meer verborgen achterhuizen en binnentuinen blijken de aangewezen locatie voor een project dat gaat over verhulling en onthulling.
Mijn project is een utopisch project. Als je de realiteit wilt veranderen, moet je er eerst één verbeelden. Om de verbeelding gedurende mijn ontwerpproces te voeden heb ik termen uit het internet vertaald naar architectonische concepten. Het fysieke en analoge ruimtelijk onderzoek komt op die manier samen te vallen met het virtuele en digitale narratief van Edward Snowden.
Aan de hand van het begrip 'encryption' is dit te illustreren. Voor het zenden van privé mails en berichten gebruiken we data versleuteling om onze privacy te waarborgen. Het ruimtelijk onderzoek van dit project was specifiek gericht op dit begrip; hoe te komen tot een versleuteling van de ruimte.
Het is een labyrintische configuratie van private, publieke en openbare ruimtes geworden waarin de wisselwerking tussen verdwijnen en verschijnen ruimtelijk wordt georganiseerd.
Het Achterhuis breekt door het Voorhuis heen en kondigt zich op een cryptische wijze aan op de Heren- en Keizersgracht, en maakt een verscholen verbinding tussen deze beide grachten, middels een gang door het huis.
Het huis van Snowden waarborgt zijn privéleven en opent zich naar bezoekers en passanten. Het Achterhuis kan worden gezien als een nieuw publiek geheim in Amsterdam.