Nederlands English

Concept van intensivering
Concept van intensivering

Situatie
Situatie

Doorsnede hub
Doorsnede hub

Doorsnede stal
Doorsnede stal

Lokaal perspectief
Lokaal perspectief

Nationaal perspectief
Nationaal perspectief

PROJECTINDEX
 
RED MEAT
Technische Universiteit Eindhoven

Een beter leven en dood voor vee
Dit afstudeerproject is een zoektocht naar een antwoord op de vraag, 'Hoe kunnen de verschillende stadia van een agrarische productieketen worden gecombineerd binnen één architecturaal object?' De toekomst van de landbouw wordt bevraagd, terwijl het plan een idee biedt over hoe we een oplossing kunnen vinden voor de problemen in de landbouw en zijn toekomst.
Geen enkel land ter wereld dat zo vaak is omgeploegd en verbouwd als Nederland. Vruchtbare kleigronden voor het telen van aardappelen, uien en bieten. Grasland voor vee. Perfecte klimaatregeling voor tomaten en paprika's. Superefficiënte intensieve landbouw gecombineerd met talent voor transport en logistiek. Tweederde van ons land bestaat uit landbouwgrond. Kleine boerderijen hebben plaatsgemaakt voor een strak geordende landbouwgrond met een maximale opbrengst. Er moet een nieuwe manier worden gevonden: nog groter of juist terug naar kleinschalige landbouw? Of moeten nieuwe technieken deze vraag beantwoorden?
In mijn zoektocht naar het antwoord, onderzocht ik de huidige staat van de landbouw. Het resultaat is de ontdekking van een verrassende en verfrissende combinatie van emoties. De impact van technologische ontwikkelingen is ver gevorderd. Melkveehouderij en veeteelt worden steeds meer geautomatiseerd. Melken, voeren, stalreiniging en mestverwijdering worden gedigitaliseerd en uitgevoerd door robots. Het platteland is erg op de stad gaan lijken. De boer is een flexwerker die op een laptop werkt vanaf elke mogelijke locatie (Koolhaas, 2014). Dit betekent niet dat het verkeerd is, maar het is alleen maar ironisch dat dergelijke drastische transformaties nauwelijks een rol spelen in ons onderwijs en denken. Er is een beeld ontstaan van tegenstrijdigheden. Een mengelmoes van idealen, beleid, productie, cultuur, ethiek en emoties resulteerde in de wens om RED MEAT te ontwerpen: een bouwtypologie waarbij het dier, het product, het publiek, de dierenliefhebber en de boer elkaar ontmoeten in de nieuwste staat van landbouw. RED MEAT is in wezen een samenvatting van wat er in Europa wordt gedistribueerd om een mooi stuk vlees op een bord te krijgen, van de conceptie, de productie tot en met het verbruik. In hoeverre is het mogelijk om zo'n project daadwerkelijk te maken? Hoewel de cijfers kloppen en met in gedachten dat we tegen 2050 een enorm tekort aan voedsel zullen hebben voor de bewoners van de planeet aarde, moeten we zeker iets doen aan de problemen die zich voordoen bij het produceren van voedsel.

RED MEAT is ontworpen om te fungeren als een belangrijke maatschappelijke schakel; een weerspiegeling van onze huidige consumptie en tegelijkertijd geeft RED MEAT het publiek een glimp van wat ons te wachten staat.