Nederlands English

Een hyper gespecialiseerd ziekenhuis met een Europese doelgroep
Een hyper gespecialiseerd ziekenhuis met een Europese doelgroep

Situatie in de Schiphol corridor
Situatie in de Schiphol corridor

Geautomatiseerde bioprinting faciliteit
Geautomatiseerde bioprinting faciliteit

Hospital floor with transplantation surgery, blood bank, laboratories and supporting diagnostic departments
Hospital floor with transplantation surgery, blood bank, laboratories and supporting diagnostic departments


Twee gestapelde werelden: de harde ziekenhuisfunctie en het zachte patientendomein
Twee gestapelde werelden: de harde ziekenhuisfunctie en het zachte patientendomein

Ingang vanaf de waterweg van Schiphol
Ingang vanaf de waterweg van Schiphol

PROJECTINDEX
 
THE ORGAN FACTORY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

Een transplantatie ziekenhuis voor de luchthavenstad
Het is het jaar 2050. De organenfabriek is geprojecteerd in het hart van de Schiphol corridor. Het is een hyper gespecialiseerd hospitaal waar orgaantransplantaties uitgevoerd worden en van waaruit vers gekweekte organen gedistribueerd worden, gecombineerd met een zorghotel. Luchthavens blijven zich uitbreiden, ze krijgen steeds meer kenmerken van een stad. Steden worden op hun beurt steeds meer gevormd door de wereldburger die er slechts tijdelijk verblijft. Terwijl het gevoel van afstand steeds verder afneemt, worden de natuurlijke beperkingen van ons lichaam steeds sterker gevoeld bij de hectische manier van leven.
Het ontwerpvoorstel is gemaakt op basis van een onderzoek naar de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van Amsterdam rond het gebied tussen de grens van de stad en Schiphol. De tendens dat luchthavens verstedelijken en hun expansie niet alleen aan luchtvaart gerelateerde activiteiten danken leidt tot een nieuw fenomeen, de luchthavenstad. Deze neemt typologieën op die oorspronkelijk in stedelijke omgevingen met een hoge dichtheid voorkwamen en die nu aangepast worden aan het functionele kader van de luchthaven. De luchthavensteden zijn echter verre van stedelijk, ze beogen winst te genereren, ze bestaan niet uit bouwblokken en straten maar uit campussen en transportkanalen. Door een speculatief verhaal te construeren voor een nieuwe typologie die gebaseerd is op de aanwezigheid van passagiers wil het project de potentie van luchthavenvoorzieningen onderzoeken als bemiddelaar tussen een globale vraag en lokale stedelijkheid.
De organenfabriek is gebaseerd op het sterk verdichte binnenplaats model van de eerste stedelijke ziekenhuizen met de gang als organiserend element. Dit model is aangepast door middel van de organisatorische en programmatische karakteristiek van de campus en de efficientie voor de doorstroming van de luchthaven infrastructuur. Het resultaat is een megastructuur, een waarlijk generieke entiteit met zijn eigen specifieke interne organisatie. Die opzet faciliteert een maximale interactie van het gebouw met de omgeving van wegen, openbaar vervoer en het polderlandschap. Beide werelden, die van de efficiëntie en die van de genezing, zijn verweven in het gebouw. De ziekenhuisfuncties zijn ondergebracht in de geëxtrudeerde draagconstructie, daartussen ontstaan kolomvrije, open verdiepingen waar de patiënten en hun bezoek naar eigen inzicht gebruik van kunnen maken. Het project is de typologische en architecturale uitkomst van de transformerende krachten die de globale ontwikkelingen hebben op onze steden. Het onderzoekt het ziekenhuis als een fundamenteel stedelijk type geïmplementeerd in de twijfelachtige stedelijke conditie van luchthavensteden.