Nederlands English

Wat als...?
Wat als...?

Straat 2050: Voedselvoetafdruk binnenstad 2050: 1000 meter lang, 20 meter breed, 15 meter hoog. Metabolische stedelijke voedselketen en verticale straat boerderij ter plaatse van het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Wijk 2050: Metabolische voedselketen zone binennstad Groningen. Stad 2050: Gekoppelde voedselketen zones vormen een flow city. Regio 2050: Metabolische natuur en energie. Regio 2018: Voedselvoetafdruk binnenstad 2018: 25.000 hectare, geprojecteerd op de regio ten oosten van de stad.
Straat 2050: Voedselvoetafdruk binnenstad 2050: 1000 meter lang, 20 meter breed, 15 meter hoog. Metabolische stedelijke voedselketen en verticale straat boerderij ter plaatse van het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Wijk 2050: Metabolische voedselketen zone binennstad Groningen. Stad 2050: Gekoppelde voedselketen zones vormen een flow city. Regio 2050: Metabolische natuur en energie. Regio 2018: Voedselvoetafdruk binnenstad 2018: 25.000 hectare, geprojecteerd op de regio ten oosten van de stad.

Vogelvlucht perspectief
Vogelvlucht perspectief

langsdoorsnede Zuiderdiep 2050!
langsdoorsnede Zuiderdiep 2050!

Dwarsdoorsnede. Onder maaiveld: broodketen, tarwe en broodmuseum, datacenter, verticale boerderij (tarweteelt) transport van voedsel en personen.
Dwarsdoorsnede. Onder maaiveld: broodketen, tarwe en broodmuseum, datacenter, verticale boerderij (tarweteelt) transport van voedsel en personen.

het gedempte Zuiderdiep in 2050!
het gedempte Zuiderdiep in 2050!
PROJECTINDEX
 
GRONINGEN GROWS ITS OWN FOOD 2050!: THE FOODLINE
Academie van Bouwkunst Groningen
ARCHITECTURE

a metabolic urban food chain
Het project is een scenariostudie waarbij de Foodline voorziet in een stedelijke voedselketen, inclusief verticale stadslandbouw, door voedsel op waterbasis gestapeld te produceren in een geconditioneerde ruimte onder kunstlicht. We koppelen intensieve landbouwproductie los van het doorgaans grootschalige ruimte-, grondstoffen- en energiegebruik. Met een slim ontwerp kunnen we zelfs onze voedselproductie laten groeien, terwijl we onze voedsel(voet)afdruk verkleinen. Voor een specifieke plek in Groningen is de ongekende potentie van deze oplossing verkend.
Een dergelijke radicale oplossing is nodig want het productieparadijs waarmee we onze overconsumptie blijven voeden, leidt inmiddels tot een ingrijpende verstoring van het grondstoffenevenwicht. Een onvermijdelijk voedsel- en watertekort is het gevolg, op een aardbol die tot 2050 nota bene van 7,5 naar 10 miljard mensen groeit. Toch blijft een mentaliteitsverandering vooralsnog uit. Voor velen is het een ‘ver-van-ons-bed-show’, een houding die het menselijk leven op aarde nu acuut bedreigt.
De Foodline gaat over de mondialisering van hardnekkige, ingesleten productie- en consumptiepatronen. Geen alledaags afstudeeronderwerp voor een architectuurstudent. Dat het hier een fundamentele ruimtelijke opgave betreft wil tot de ontwerpwereld immers nog maar nauwelijks doordringen. Evenwel zullen we systematisch onderzoek naar onze productie- en voedselketens moeten combineren met ruimtelijk ontwerp, willen we de aarde als een permanente vestigingslocatie blijven beschouwen.
We staan amper stil bij het effect van de landbouw op ons ‘ruimtelijk doen en laten’. Maar er is weinig dat onze beschavingskoers diepgaander heeft beïnvloed dan het agrarisch handelen. Door de naoorlogse intensivering van landbouw onder Sicco Mansholt, lijkt die invloed steeds negatiever gekleurd te worden. We putten landbouwgrond uit, verbruiken essentiële grondstoffenvoorraden en vervuilen grondwater, met alle destructieve ecologische gevolgen voor mens, dier, natuur & klimaat van dien. We zullen kortom de relatie tussen landbouw en ruimte radicaal moeten herzien.
In het Gedempte Zuiderdiep is een landschappelijke structuur van 1000 x 20 x 15 meter ontworpen, waarin compacte gesloten kringlopen zijn geïntegreerd. Water wordt zowel gezuiverd als hergebruikt, we kunnen er brood, kweekvlees en groente verbouwen. In de structuur past onder andere de voedsel(voet)afdruk van de 11.000 binnenstadsbewoners, voor wie 23.000 hectare traditionele landbouwgrond nodig is, maar liefst een kwart van de provincie Groningen! We reorganiseren en combineren functies, maken kleine productie- en verwerkingsketens en creëren nieuwe, groene openbare ruimte, waardoor Groningen eveneens klimaat-adaptiever wordt.
Met een nieuwe blik op ruimte en voedsel verrijken we zo het metabolisme van Groningen. We zien het voedselsysteem als een onderdeel van de stedelijke stofwisseling waarin intensieve productie en verwerking, efficiënt ruimtegebruik en circulaire kringlopen een plaats vinden: principes waarmee we een wezenlijk nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kunnen vormgeven.