Nederlands English

Masterplan legenda A vegetatie, grasland B bos (Atlantisch woud) C paden en drainage system D concentrische configuratie 1 het paviljoen 2 de terrassen 3 het mijnafvalpad 4 de plaats van het ongeval
Masterplan legenda A vegetatie, grasland B bos (Atlantisch woud) C paden en drainage system D concentrische configuratie 1 het paviljoen 2 de terrassen 3 het mijnafvalpad 4 de plaats van het ongeval

Doorsnede A-A’: Richtlijnen voor reclamatie van verlaten mijnen zijn ontwikkeld op basis van het ontwerp voor het wonder van de verlaten mijnlandschappen. Drie ervan hebben betrekking op ecologische waarden, ze bevorderen de kennis van en de waardering voor de omgeving. De andere vier zijn niet perse gericht op het bevorderen van diepgaande ethische reflecties over de relatie van de mens met de natuur.
Doorsnede A-A’: Richtlijnen voor reclamatie van verlaten mijnen zijn ontwikkeld op basis van het ontwerp voor het wonder van de verlaten mijnlandschappen. Drie ervan hebben betrekking op ecologische waarden, ze bevorderen de kennis van en de waardering voor de omgeving. De andere vier zijn niet perse gericht op het bevorderen van diepgaande ethische reflecties over de relatie van de mens met de natuur.

Het paviljoen: deze structuur staat op een mijnafvalberg die opgeruimd had moeten worden, hooggelegen in het landschap. Het is bedoeld als herinnering aan de mijnafvalberg en haar indrukwekkende uitzicht. Daarnaast kunnen er tentoonstellingen plaatsvinden en kan de locatie en de omgeving in zijn volledige omvang aanschouwd worden.
Het paviljoen: deze structuur staat op een mijnafvalberg die opgeruimd had moeten worden, hooggelegen in het landschap. Het is bedoeld als herinnering aan de mijnafvalberg en haar indrukwekkende uitzicht. Daarnaast kunnen er tentoonstellingen plaatsvinden en kan de locatie en de omgeving in zijn volledige omvang aanschouwd worden.

De plaats van het ongeval: dit gebied is bedoeld om vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd en getoond te worden, van veraf en dichtbij. Het is bovendien bedoeld om een gevoel van instabiliteit, de belangrijkste karaktertrek van de locatie, over te brengen.
De plaats van het ongeval: dit gebied is bedoeld om vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd en getoond te worden, van veraf en dichtbij. Het is bovendien bedoeld om een gevoel van instabiliteit, de belangrijkste karaktertrek van de locatie, over te brengen.

Ervaringsroute van de verlaten mijnlandschappen: het nieuwe landschap is het resultaat van de gecombineerde onderzoeksresultaten. Elk onderdeel van het landschap roept een andere beleving op en kent een eigen logica. Daarbij wordt ook de schilderachtige esthetische component van de mijn ingezet bij verschillende interventies in de herontwikkeling van het terrein.
Ervaringsroute van de verlaten mijnlandschappen: het nieuwe landschap is het resultaat van de gecombineerde onderzoeksresultaten. Elk onderdeel van het landschap roept een andere beleving op en kent een eigen logica. Daarbij wordt ook de schilderachtige esthetische component van de mijn ingezet bij verschillende interventies in de herontwikkeling van het terrein.

De terrassen: deze structuren bevinden zich ter plaatse van de trappen van de dam en herinneren eraan dat die functie niet meer nodig is.
De terrassen: deze structuren bevinden zich ter plaatse van de trappen van de dam en herinneren eraan dat die functie niet meer nodig is.

Het mijnafvalpad: dit pad biedt de ervaring van een wandeling boven het mijnafval (een omgeving die in de regel voor het publiek gesloten blijft) en geeft een indrukwekkende impressie van de dramatische schaal.
Het mijnafvalpad: dit pad biedt de ervaring van een wandeling boven het mijnafval (een omgeving die in de regel voor het publiek gesloten blijft) en geeft een indrukwekkende impressie van de dramatische schaal.

PROJECTINDEX
 
EXPERIENCING THE POST-MINING WONDER
Wageningen Universiteit en Researchcentrum
LANDSCAPE DESIGN

De ervaring van het wonder van de verlaten mijnlandschappen. Een nieuwe toekomst voor verlaten mijnlandschappen van de Quadrilatero Ferrifero (MG), Brazilië
De technologische ontwikkelingen van de laatste eeuw hebben veel verlaten industriële landschappen opgeleverd die een bedreiging vormen voor de omgeving. Hieronder zijn ook mijnlandschappen en hun aantal groeit wereldwijd in de komende decennia. Door reclamatie, zoals gedefinieerd in de literatuur door Alan Berger (hoogleraar Landschapsarchitectuur aan het Massachusetts Institute of Technology), kunnen deze landschappen in de praktijk hersteld worden. Ze kunnen daarbij fungeren als een laboratorium waar nieuwe scenario’s ontwikkeld worden, teneinde negatieve effecten te minimaliseren en de esthetische en ecologische functionaliteit te maximaliseren. Alan Berger heeft kritiek op het onvermogen van landschapsarchitecten om deze landschappen puur vanuit een economisch en technisch perspectief te beschouwen. Daarnaast stellen veel andere experts in verschillende kennisgebieden het vraagstuk aan de orde hoe de esthetische ervaring geïntegreerd kan worden op een wijze die verder gaat dan de traditionele connotaties van schoonheid binnen het duurzaamheidsdiscours. Hoewel er tegenwoordig veel goede voorbeelden van reclamatieprojecten gerealiseerd worden is er een gebrek aan literatuur over de wijze waarop de landschappelijke esthetiek zich verhoudt tot de ecologische waarde. Dit geldt in het bijzonder voor controversiële locaties zoals de verlaten mijnlandschappen.
In mijn thesis heb ik dit fenomeen onderzocht door middel van een specifieke ontwerpopgave gesitueerd in de Quadrilatero Ferrifero in Minas Gerais, Brazilië. Om te kunnen begrijpen hoe de reclamatie gerealiseerd kan worden heb ik een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij de landschappelijke esthetiek en de ecologische omstandigheden los van elkaar geanalyseerd zijn. Vervolgens heb ik mijn ontwerptalent ingezet om beide schijnbaar divergerende perspectieven voor de locatie te combineren. Daarbij heb ik een aantal richtlijnen afgeleid die kunnen worden toegepast op andere projecten voor reclamatie van verlaten mijnen.