Nederlands English

Binnenkant van een bouwblok in Hackney Wick waar de maakindustrie in de loodsen en in de hof de ruimte krijgt voor produceren en samenwerking
Binnenkant van een bouwblok in Hackney Wick waar de maakindustrie in de loodsen en in de hof de ruimte krijgt voor produceren en samenwerking

De buitenkant van het bouwblok heeft plekken met potentie, zoals de waterkant die kan transformeren tot prettige ontmoetingsplekken, leefomgevingen en verbindingen met de omgeving.
De buitenkant van het bouwblok heeft plekken met potentie, zoals de waterkant die kan transformeren tot prettige ontmoetingsplekken, leefomgevingen en verbindingen met de omgeving.

Groei van de maakindustrie in het Hackney Wick bouwblok 0 huidige situatie, de bedrijvigheid is gescheiden van elkaar in verdeelde kavels. 1 patch, de kade wordt onderdeel van het publieke domein. Erfgoed, bouwenvelop en werkplekken worden in kaart gebracht. 2 pionier, de eerste ontwikkelingen door de pioniers starten op de lege kavels. 3 bouwen, kleinere loodsen worden getransformeerd voor nieuwe woon en werkplekken in relatie tot het binnenhof 4 leven, de kades brengen levendigheid langs het water terwijl de binnenkanten van de blokken intensieve werkplekken bieden voor de maakindustrie.
Groei van de maakindustrie in het Hackney Wick bouwblok 0 huidige situatie, de bedrijvigheid is gescheiden van elkaar in verdeelde kavels. 1 patch, de kade wordt onderdeel van het publieke domein. Erfgoed, bouwenvelop en werkplekken worden in kaart gebracht. 2 pionier, de eerste ontwikkelingen door de pioniers starten op de lege kavels. 3 bouwen, kleinere loodsen worden getransformeerd voor nieuwe woon en werkplekken in relatie tot het binnenhof 4 leven, de kades brengen levendigheid langs het water terwijl de binnenkanten van de blokken intensieve werkplekken bieden voor de maakindustrie.

Axonometrie, werken en wonen in relatie met lokale gemeenschappen
Axonometrie, werken en wonen in relatie met lokale gemeenschappen

Ontwikkeling met betrokken stakeholders van een prototype High Street blok in Hackney inwoners: collectieve initiatieven (CPO) lokale maakindustrie: Ruimte om te produceren en de binnenhoven te gebruiken ontwikkelaars / investeerders: Investeringen in nieuwe woon en werk typologieen creatieve ondernemers: pionierende en creatieve bedrijven hebben werkruimtes in de oudere magazijnen stadsbestuur: het verbinden van de openbare ruimtes om projecten te kunnen starten grondeigenaren / national rail: verdeeld landeigenaarschap wordt opgekocht en verbonden
Ontwikkeling met betrokken stakeholders van een prototype High Street blok in Hackney inwoners: collectieve initiatieven (CPO) lokale maakindustrie: Ruimte om te produceren en de binnenhoven te gebruiken ontwikkelaars / investeerders: Investeringen in nieuwe woon en werk typologieen creatieve ondernemers: pionierende en creatieve bedrijven hebben werkruimtes in de oudere magazijnen stadsbestuur: het verbinden van de openbare ruimtes om projecten te kunnen starten grondeigenaren / national rail: verdeeld landeigenaarschap wordt opgekocht en verbonden

Opgave Hackney Profiel Huidige situatie Hackney bied een variatie aan woningen en banen aan tussen monoto kantoorgebieden als Canary Wharf, het CAZ en Stratford Boris Johnson' utopie De richting vanuit Boris Johnson is om Hackney te transformeren naar een district vergelijkbaar met zijn context, hierdoor zijn eigen unieke kwaliteiten verliezend Voorstel Inclusive Hackney De verdichting van Hackney vind plaats op de brown fields, achterkanten en wachtgebieden. Met een focus om wonen, werkgebieden, industrieel erfgoed en verbindende openbare ruimtes bloeit de wijk weer op
Opgave Hackney Profiel Huidige situatie Hackney bied een variatie aan woningen en banen aan tussen monoto kantoorgebieden als Canary Wharf, het CAZ en Stratford Boris Johnson' utopie De richting vanuit Boris Johnson is om Hackney te transformeren naar een district vergelijkbaar met zijn context, hierdoor zijn eigen unieke kwaliteiten verliezend Voorstel Inclusive Hackney De verdichting van Hackney vind plaats op de brown fields, achterkanten en wachtgebieden. Met een focus om wonen, werkgebieden, industrieel erfgoed en verbindende openbare ruimtes bloeit de wijk weer op

Groei Hackney Wick een typisch maakindustrie blok 0. current De bedrijvigheid werkt gescheiden van elkander in verdeelde kavels met varierend succes. 1. patch De kade wordt onderdeel van het publieke domein. erfgoed, bouwenvelop en werkplekken worden in kaart gebracht. 2. pioneer Eerste ontwikkelingen door de pioniers starten op de lege kavels. 3. build Kleinere loodsen worden getransformeert voor nieuwe woon en werkplekken in relatie tot het binnenhof 4. live De kades brengen levendigheid langs het water terwijl de binnenkanten van de blokken intensieve werkplekken bieden voor de maakindustrie.
Groei Hackney Wick een typisch maakindustrie blok 0. current De bedrijvigheid werkt gescheiden van elkander in verdeelde kavels met varierend succes. 1. patch De kade wordt onderdeel van het publieke domein. erfgoed, bouwenvelop en werkplekken worden in kaart gebracht. 2. pioneer Eerste ontwikkelingen door de pioniers starten op de lege kavels. 3. build Kleinere loodsen worden getransformeert voor nieuwe woon en werkplekken in relatie tot het binnenhof 4. live De kades brengen levendigheid langs het water terwijl de binnenkanten van de blokken intensieve werkplekken bieden voor de maakindustrie.

Oost London deelgebieden De nieuwe focus voor een inclusieve stad waar de High Streets elkaar kruisen en de gentrification zichtbaar begint te worden.
Oost London deelgebieden De nieuwe focus voor een inclusieve stad waar de High Streets elkaar kruisen en de gentrification zichtbaar begint te worden.
PROJECTINDEX
 
INCLUSIVE HACKNEY
Rotterdamse Academie van Bouwkunst
URBAN DESIGN

Mijn voorstel bestaat uit de 'Inclusive London Toolset' en is bedoeld om de voortschrijdende gentrificatie in Londen strategisch en sneller op te pakken en de verschillende betrokken partijen bij elkaar te betrekken.
De Toolset sluit aan bij het document ‘section 106’ dat de burgermeester Ken Livingstone opstelde om de problemen van de monocultuur te voorkomen. Section 106 was een eerste gebaar om verschillende inkomensgroepen binnen de stad te houden en bevat regels zoals een minimum voor sociale huurwoningen in elke nieuwe ontwikkeling. Echter door een gebrek aan focus op de uitwerking blijft de stad transformeren richting exclusiviteit. De gentrificatie in Londen wordt steeds pijnlijker, wijken worden exclusief voor de topinkomens zowel om te wonen als om te werken. De section 106 wordt door mij opgepakt en uitgewerkt tot een meer inclusief document. Speculanten en ontwikkelaars zullen sneller aangezet worden een eerste ontwikkeling te realiseren wat de locaties weer sneller verankert in het stedelijk leven van de inwoners.
Hackney is een bloeiend stadsdeel in Oost-Londen met tot voor kort nog betaalbare woningen en werkruimten. De wijk kent daardoor een grote variatie aan inwoners en gebruikers. Maar Hackney transformeert snel. Onder andere door zijn ideale ligging dichtbij het centrum en grenzend aan het olympisch park worden in hoog tempo nieuwe plannen ontwikkeld. De plekken in Hackney waar High Streets kruisen met treinstations zouden in potentie een belangrijk knooppunt voor wonen en werken kunnen zijn. Nu zijn het echter lege plekken in het stedelijk netwerk in bezit van speculanten die wachten op grote investeringen. Daardoor heeft de wijk niet de kans om de grote vraag naar woon- en werkplekken adequaat te beantwoorden. Dalston, Hackney Central en Hackney Wick zijn drie locaties die te kampen hebben met deze problematiek en dus ook exemplarisch voor mijn ontwerpend onderzoek.
De eerste stap in de ontwerpen is het repareren van de leegtes in de High Streets waardoor de straten langs de locaties worden gereactiveerd. De locatie komt opnieuw in de belangstelling van zowel de huidige bedrijvigheid als nieuwe ondernemers. De binnenkanten van de bouwblokken bieden ideale kansen en zullen door de fases heen transformeren van informele broedplaatsen tot unieke binnengebieden waar combinaties van wonen en werken een plek krijgen.
De ontwerpen voor de deellocaties zijn gebaseerd op de toolset. De relatie met de context zorgt voor unieke uitwerkingen die steeds reageren op de specifieke problematiek in relatie met de openbare ruimten, economie en cultureel erfgoed. De maakindustrie van Hackney Wick, de combinatie van onderwijs en mode in Hackney Central en de horeca en het bruisende uitgaansleven in Dalston zorgen voor totaal verschillende sferen in de binnengebieden met elk een specifieke manier waarop wonen en werken elkaar versterken.