Nederlands English

Awareness The conditions in the field of urbanism are changing fundamentally. Alternative forms of urban development are needed. More transparent en humane than before. Without large amounts of public money. Demand-driven and collaborative and based on non-linear and multi-cycle processes.
Awareness The conditions in the field of urbanism are changing fundamentally. Alternative forms of urban development are needed. More transparent en humane than before. Without large amounts of public money. Demand-driven and collaborative and based on non-linear and multi-cycle processes.

The growth of a city Serendipity City is a simplified but true representation of our process in Canal Zone. Mo, Frans, Geert and others got the opportunity to realize their dreams and participate in the development of the entire area. Instead of one linear process, several individual lines start from their own energy and evolve together. From their energies, due to an open collaboration, with intelligence and a bit of coincidence we created the city.
The growth of a city Serendipity City is a simplified but true representation of our process in Canal Zone. Mo, Frans, Geert and others got the opportunity to realize their dreams and participate in the development of the entire area. Instead of one linear process, several individual lines start from their own energy and evolve together. From their energies, due to an open collaboration, with intelligence and a bit of coincidence we created the city.

Mindset During our experiment in the Eindhoven Canal Zone, a manual has been developed, based on 'learning by doing'. It is a mindset for present-day city-makers, with particular attention to soft competences. Because urban development in our view, is primarily about ethics and secondary about aesthetics.
Mindset During our experiment in the Eindhoven Canal Zone, a manual has been developed, based on 'learning by doing'. It is a mindset for present-day city-makers, with particular attention to soft competences. Because urban development in our view, is primarily about ethics and secondary about aesthetics.

Lemniscate This scheme is a tool for professionals and indicates the way every single project can use the Open City Innovation method. Open City Innovation invests time to really understand ‘what wants to happen’ at a certain place. The strategy: make people shareholders, build energy and offer an attractive perspective. After that, solutions are made possible thanks to local power, collaboration, technological innovations and smart crossovers between different processes.
Lemniscate This scheme is a tool for professionals and indicates the way every single project can use the Open City Innovation method. Open City Innovation invests time to really understand ‘what wants to happen’ at a certain place. The strategy: make people shareholders, build energy and offer an attractive perspective. After that, solutions are made possible thanks to local power, collaboration, technological innovations and smart crossovers between different processes.

Tactics The process leads to several manageable, small-scale possibilities with their own dynamics, coalition of actors and timelines. The smart connections add exponential value.
Tactics The process leads to several manageable, small-scale possibilities with their own dynamics, coalition of actors and timelines. The smart connections add exponential value.

Design proposal: DIY living and working Together we discovered potential jewels: cultural center Broeinest, ‘recycle-creative’ Tiersma and the Baltussen hidden garden. Because of these initiatives, the industrial area transforms into a mixed part of the city. On released plots a small-scale, intimate and mixed living and working environment occurs: in freedom, self-sufficient living, in the seclusion of a courtyard and inspired by the old factories.
Design proposal: DIY living and working Together we discovered potential jewels: cultural center Broeinest, ‘recycle-creative’ Tiersma and the Baltussen hidden garden. Because of these initiatives, the industrial area transforms into a mixed part of the city. On released plots a small-scale, intimate and mixed living and working environment occurs: in freedom, self-sufficient living, in the seclusion of a courtyard and inspired by the old factories.

Design proposal: Campina Campus Mo and other small business owners are looking for a suitable and affordable place to work in the area without knowing that from each other. We brought them together and the departure of a large company created new opportunities. The large halls are used for (temporary) affordable and adaptable workspaces, with the help of materials of the next-door recycling center. The released wharf of Campina is converted into a hidden garden to provide cooling, an informal connection for pedestrians and a pleasant place to work.
Design proposal: Campina Campus Mo and other small business owners are looking for a suitable and affordable place to work in the area without knowing that from each other. We brought them together and the departure of a large company created new opportunities. The large halls are used for (temporary) affordable and adaptable workspaces, with the help of materials of the next-door recycling center. The released wharf of Campina is converted into a hidden garden to provide cooling, an informal connection for pedestrians and a pleasant place to work.

Design proposal: Urban biotopes The Canal Zone is supposed to be an ecological axe in the Dutch eco network, but is nowadays nothing more than a blue line in a concrete jungle. With their own knowledge and perseverance, several local shareholders under the direction of ecologist Frans create big effects with little effort. Wherever they can, they add a micro biotope: in the streets, on rooftops, in old boats on the water and in other seemingly useless leftover areas like on the slope of the ring road. Here vegetation and water forms a boundless eco network that truly boosts the flora and fauna within the city.
Design proposal: Urban biotopes The Canal Zone is supposed to be an ecological axe in the Dutch eco network, but is nowadays nothing more than a blue line in a concrete jungle. With their own knowledge and perseverance, several local shareholders under the direction of ecologist Frans create big effects with little effort. Wherever they can, they add a micro biotope: in the streets, on rooftops, in old boats on the water and in other seemingly useless leftover areas like on the slope of the ring road. Here vegetation and water forms a boundless eco network that truly boosts the flora and fauna within the city.
PROJECTINDEX
 
SERENDIPITY CITY
Academie voor Architectuur en Stedenbouw - Tilburg
URBAN DESIGN

Open City Innovation
Met het project Serendipity City wordt betekenis gegeven aan de tot nu toe nog vage retoriek van de participatiesamenleving. Mo, Frans en Geert leven in de Eindhovense Kanaalzone en worden in staat gesteld hun droom en levensvisie te verwezenlijken en werkelijk te participeren in de ontwikkeling van het gehele gebied. Op de achtergrond, onzichtbaar voor de participanten, wordt een handleiding ontwikkeld voor stedelijke ontwikkeling in een veranderende maatschappij. Deze handleiding beschrijft een mindset en een reproduceerbare benadering als aanvullende tool voor de stedenbouwkundige en zorgt tevens voor aansluiting bij de institutionele wereld.
Stedelijke ontwikkeling is enkel nog op plekken waar de gevestigde orde met zekerheid geld kan blijven verdienen een vanzelfsprekendheid. Elders niet, zoals aan de rafelranden, op oude industrieterreinen en in naoorlogse woonwijken waar de participatiesamenleving een surrogaat vormt voor stedelijk betaalbaar onderhoud. Op deze plekken trekt de overheid zich terug en wordt de verantwoordelijkheid over de schutting gegooid bij Geert, Frans, Mo en miljoenen andere Nederlanders. Ze mogen het zelf oplossen, de vraag is; hoe?
Wij zijn op zoek gegaan naar een nieuw handelingsperspectief voor stedelijke (door)ontwikkeling en naar een hernieuwde mindset voor de stedenbouwer van de toekomst met nieuwe idealen passend bij de fundamentele transitie van onze maatschappij. Stedelijke ontwikkeling gaat in onze optiek primair om ethiek en secundair om esthetiek. Oftewel stedelijke waarden zijn voor mensen bedoeld. Daarom mogen zij ook meedenken en meedoen in de creatie daarvan! We pleiten voor planningsprincipes die niet alleen fysiek oplossend zijn maar die ook de bestaande stad onderhouden en doorontwikkelen en die bijdragen aan het ontstaan van een gezond sociaal-cultureel ecosysteem. De stedenbouwkundige heeft een essentiële rol in het visualiseren van de maatschappelijke opgave en het adequaat vanuit de vakinhoud en via co-creatie tot stand brengen hiervan. Als moderator van het stedenbouwkundig proces. Vanuit de ratio handelen kunnen wij stadsmakers al, nu nog vanuit het gevoel.
Het realiseren van de dromen van Geert, Frans en Mo is geen project maar een wordingsproces dat begint met kijken en luisteren. ‘Gewoon’ het gesprek aan gaan. Aandacht, begrip en vertrouwen is de eerste stap naar gezonde stadsontwikkeling (ethiek) en tevens de start van het ontwerpend ruimtelijke onderzoek (esthetiek). Door de essentie te onderzoeken en te verbeelden, net zolang tot de betrokkene het herkent en erkent, tekent zich bijna als vanzelf een perspectief af. Als vanzelf dankzij ons talent om uit toeval en met intelligentie onverwachte vondsten te doen: serendipiteit. Hierdoor komt men autonoom in beweging, met rugdekking en vakmanschap van de professional, waardoor werkelijke participatie en eigenaarschap groeien. Leve de participatiemaatschappij!
Drie individuele dromen maken uiteraard nog geen gebiedsontwikkeling. Er ontstaat gaandeweg een complex sociaal netwerk van mensen, events, ontwikkelingen en ontwerpers, alle met een eigen dynamiek, tijdspad en financiering. Door dit potentieel bij elkaar te brengen en een gedeelde ambitie te creëren, inclusief een tactiek hoe deze te bereiken, ontstaat exponentiële meerwaarde. We ontwikkelen vanuit de energie die er is en vertrouwen op de flow die ontstaat. Door ‘op z’n Brabants’ innovatie, ondernemerschap en creativiteit te combineren met gemoedelijkheid, gastvrijheid en coöperatie wordt de ambitie realiteit. We werken hierbij niet meer met starre panorama’s maar met flexibele en uitwisselbare snapshots. Geert, Frans en Mo ontplooien zich op persoonlijk vlak, als bouwers van hun eigen stede maar vormen ook frontliniewerkers in een permanente gebiedsontwikkeling met een participerende overheid.