Nederlands English

Shiptons Camp, 4326 m
Shiptons Camp, 4326 m

Situatie van de drie hutten aan de Sirimon route naar de top van Mount Kenia, 5199 m
Situatie van de drie hutten aan de Sirimon route naar de top van Mount Kenia, 5199 m

Old Moses Camp, 3400 m
Old Moses Camp, 3400 m

Liki North 3993 m
Liki North 3993 m

Shiptons Camp, 4326 m
Shiptons Camp, 4326 m

Shiptons, doorsnede over verblijfsruimte en dakraam
Shiptons, doorsnede over verblijfsruimte en dakraam

Shiptons, begane grond met verblijfsruimte, slaapruimten en sanitair
Shiptons, begane grond met verblijfsruimte, slaapruimten en sanitair

Shiptons, verblijfsruimte begane grond
Shiptons, verblijfsruimte begane grond
PROJECTINDEX
 
BOUWEN MET EEN SCHAARSTE AAN MATERIALEN
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

voor gebieden met extreme omstandigheden
Mijn project bestaat uit drie volledig autarkische hutten, ontworpen voor verschillende locaties op Mount Kenya. Ze zijn integer in het landschap geplaatst. Daarnaast zijn ze duurzaam, zowel in milieu-, bouwtechnisch als in sociaal opzicht. Het comfortniveau is gewaarborgd dankzij het op passieve zonne-energie gebaseerde verwarmingsconcept. De cederhouten constructie met lemen wanden draagt bij aan het comfortabele binnenklimaat.
Het ontwerp is gebaseerd op contrasten. De tegenstelling tussen het klimaat buiten de hut ten opzichte van het behaaglijke binnenklimaat spreekt mijzelf in dit kader het meest aan. Dan is er een scherp contrast tussen de eenvoudige vorm van de hut en de complexiteit van het landschap. Het contrast tussen de drager en de toerist probeer ik echter te verzachten. Binnen de hut zijn de drager en de toerist gelijkwaardig, waardoor de eerste zijn werk onder betere omstandigheden zal kunnen doen dan voorheen het geval was.
Ik ben uitgegaan van de mogelijkheden van de locatie, zowel wat betreft de materialen als de methoden. Bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wat al aanwezig is. De schil is van cederhout, net als de kozijnen en de constructie. De lemen wanden zijn ook een voorbeeld van hergebruik. Zand, klei en plantenresten zijn op de bouwlocaties voorhanden. Bouwfysisch is het belangrijkste aspect het vangen en opbergen van warmte. De zonnewarmte komt binnen door het glazen dakraam en wordt vervolgens gedurende de dag opgeslagen in de lemen wanden. Een belangrijk aspect tenslotte is de maakbaarheid door de lokale bevolking.
De architectonische uitdrukking van zowel het exterieur als het interieur is direct ontleend aan de locatie en de functionele uitgangspunten zoals het gevraagde programma, de bouwtechniek, de materialen en de bouwfysische eisen. Door deze benadering wordt het beeld opgeroepen dat ik voor ogen had toen ik aan de opgave begon. De hutten stralen warmte en geborgenheid uit en bieden de bezoeker de mogelijkheid om op verschillende manieren terug te kijken op de tocht die ze die dag hebben volbracht. Het grote dakraam bied in de vooravond uitzicht op de ondergaande zon op de bergtoppen en daarna op de sterren.’s Nachts en bij slecht weer beschermen de gesloten luiken de hut en keert het interieur zich volledig naar binnen. De verscheidenheid aan ruimtes geeft de bezoekers de mogelijkheid een plek te creëren binnen het sociale gebeuren van de hut waar ze de avond en de nacht doorbrengen alvorens ze hun tocht naar de top voortzetten.