Nederlands English

Wacht&Winkel Het vlak, uitgevoerd als een ruimtelijk dak, voorziet in schaduw en biedt plaats aan de uitstalling van de handelswaar. De open plek wordt een publiek plein waar onder meer de markt kan worden gehouden.
Wacht&Winkel Het vlak, uitgevoerd als een ruimtelijk dak, voorziet in schaduw en biedt plaats aan de uitstalling van de handelswaar. De open plek wordt een publiek plein waar onder meer de markt kan worden gehouden.

Verzamel&Bewerk In de wand worden materialen verzameld. De wand groeit boven de Linha Vermelha uit en is zichtbaar voor passerende automobilisten. Onderaan bevindt zich een openluchtwerkplaats waar afval wordt verwerkt tot kostbaarheden.
Verzamel&Bewerk In de wand worden materialen verzameld. De wand groeit boven de Linha Vermelha uit en is zichtbaar voor passerende automobilisten. Onderaan bevindt zich een openluchtwerkplaats waar afval wordt verwerkt tot kostbaarheden.

Kweek&Geniet Een grid bestaande uit houten pallets vormt een vlak dat twee pockets verbindt. Men kweekt er groente, fruit en kruiden.
Kweek&Geniet Een grid bestaande uit houten pallets vormt een vlak dat twee pockets verbindt. Men kweekt er groente, fruit en kruiden.

Om Urban Tactics te laten slagen is een interdisciplinaire samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk. Verschillende partijen kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van de micro-interventies. Zo ontstaat een katalysator voor verdere ontwikkeling door de lokale gemeenschap. van boven naar beneden: locale groepen en clubs, Petrobras, lokale arbeiders, Cidades Sem Fome, architecten en stedenbouwers, Light, Rio é light, UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro, sociologen, (media) artiesten, riocenacontemporanea, Caixa, Escola de Belas Artes
Om Urban Tactics te laten slagen is een interdisciplinaire samenwerking tussen publieke en private partijen noodzakelijk. Verschillende partijen kunnen een bijdrage leveren aan de realisatie van de micro-interventies. Zo ontstaat een katalysator voor verdere ontwikkeling door de lokale gemeenschap. van boven naar beneden: locale groepen en clubs, Petrobras, lokale arbeiders, Cidades Sem Fome, architecten en stedenbouwers, Light, Rio é light, UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro, sociologen, (media) artiesten, riocenacontemporanea, Caixa, Escola de Belas Artes

Urban Tactics is onder meer gebaseerd op zeven portretten van bewoners. Eén van hen is Roberto Sa. Hij is eigenaar van een metaalwerkplaats gespecialiseerd in gietijzer in de Rua Figuera de Melo. 'Dit is een ideale plek voor ons, we kunnen hier werken op de manier zoals we zelf willen en de ruimte die we nodig hebben gebruiken zonder gehinderd te worden door regels.'
Urban Tactics is onder meer gebaseerd op zeven portretten van bewoners. Eén van hen is Roberto Sa. Hij is eigenaar van een metaalwerkplaats gespecialiseerd in gietijzer in de Rua Figuera de Melo. 'Dit is een ideale plek voor ons, we kunnen hier werken op de manier zoals we zelf willen en de ruimte die we nodig hebben gebruiken zonder gehinderd te worden door regels.'


Doorsnede en perceptie op de verschillende niveaus van de Linha Vermelha.
Doorsnede en perceptie op de verschillende niveaus van de Linha Vermelha.
PROJECTINDEX
EERVOLLE VERMELDING
URBAN TACTICS
Technische Universiteit Eindhoven
URBAN DESIGN

'When I think of Rio de Janeiro,………..'
Voor de vervallen wijk São Cristóvão in Rio de Janeiro worden micro-interventies ontworpen die de gebiedsontwikkeling van binnenuit op gang brengen door middel van zelforganisatie van de bewoners.
Megaplannen domineren de stad. Om de toenemende verstedelijking het hoofd te bieden, wordt vaak gezocht naar oplossingen op metropolitaan schaalniveau om in de behoefte aan woon, recreatie- en mobiliteitsvoorzieningen te voorzien. Het bestaande stedelijke weefsel raakt daardoor ondergeschikt en het woon- en leefklimaat degradeert. Sommige plekken in de stad raken uit beeld en worden beschouwd als locaties zonder potentie. Toch kunnen deze plekken broeien van activiteiten en initiatieven door mensen uit de omgeving. Dit zijn de plekken waar een zelfgeorganiseerde stadscultuur ontstaat. Dit afstudeerproject zet aan tot een discussie over dit fenomeen en onderzoekt hoe je die zelforganisatie met ontwerpinstrumenten kunt faciliteren.
Cristóvão ligt nabij het historische centrum van Rio de Janeiro. Sinds 1990 doorsnijdt een gigantische tweelaagse snelweg op poten de wijk: de Linha Vermelha. Door fijnstof, beperkt daglicht en lawaai is de omgeving van de weg weinig aantrekkelijk. Desondanks hebben bewoners en kleine ondernemers tactieken ontwikkeld om in deze 'onzichtbare' zone te (over)leven. De Linha Vermelha is op metropolitaan niveau een heel belangrijk project en zal niet van de kaart worden geveegd. De grootschalige planning, die als een nieuwe laag over de bestaande stad is aangelegd, is gebaat is bij gebiedsontwikkeling van binnenuit.
De structuur van open plekken in het weefsel (pockets), wordt verbonden met de overdekte straat onder de Linha Vermelha. Zo ontstaat een secundaire stedelijke structuur en nieuwe ruimtelijke continuïteit. De voorgestelde micro-interventies stimuleren het proces van de zelforganiserende stadscultuur. Met de ontwikkeling van de stadscultuur verbetert de alledaagse leefkwaliteit in en langs de overdekte straat.
De overgang tussen de overdekte straat en de open plekken in het stedelijk weefsel vormt de basis voor de secundaire structuur. Hiervoor wordt een open ontwerpvocabularium ingezet dat naast ruimtelijke en facilitaire elementen ook een visie op lokale samenwerkingsverbanden bevat. De constructie van de snelweg is steeds het startpunt van het ontwerp. Het basiselement voor het ontwerp is een vlak waarin een faciliteit als water, elektriciteit of bergruimte is verwerkt. Het vlak wordt afhankelijk van de aanwezige potenties toegepast als een vloer, een wand of een dak waarmee de open plek opnieuw opgespannen wordt. Drie bestcase scenario's geven een start aan het proces van de zelforganisatie en het ontstaan van de nieuwe structuur. Er ontstaat een strip met verschillende typologieën van (semi)openbare ruimten en een sterke lokale economie. Op deze manier bouwen de onzichtbare plekken en de aanverwante activiteiten bestaansrecht op, naast, langs, boven, op of onder de bestaande megastructuren. Deze aanpak verrijkt de 'onzichtbare stad' in fysieke zin, zonder de aanwezige sociale structuren weg te vegen.