Nederlands English


plattegrond concertgebouw / Concert hall, plan In het concertgebouw is de representatieve functie van de muur losgekoppeld van de constructieve. / In the concert hall, the wall’s emblematic and constructional duties are kept separate. Dit is zichtbaar door een duidelijk verschil in het verloop van de buitengevel en de binnenwand. / This is visible in the clear distinction between the behaviour of the external facade and that of the inner wall. Deze methodiek geeft maat voor de techniek of voor een intieme ruimte als de lounge. / This method provides a dimensional template for plant rooms or for an intimate space like the lounge.
plattegrond concertgebouw / Concert hall, plan In het concertgebouw is de representatieve functie van de muur losgekoppeld van de constructieve. / In the concert hall, the wall’s emblematic and constructional duties are kept separate. Dit is zichtbaar door een duidelijk verschil in het verloop van de buitengevel en de binnenwand. / This is visible in the clear distinction between the behaviour of the external facade and that of the inner wall. Deze methodiek geeft maat voor de techniek of voor een intieme ruimte als de lounge. / This method provides a dimensional template for plant rooms or for an intimate space like the lounge.

aanzicht concertgebouw / Concert hall, elevation Het concertgebouw is zowel specifiek als autonoom, zowel contextueel als eigenzinnig. / The concert hall is both specific and autonomous, contextual and independent. Hoewel het een introvert volume is, zoekt het een formele relatie met zijn omgeving. / Although an introverted volume, it seeks a formal relationship with its surroundings. De verspringende gevel en het expressieve dak refereren naar de historische Hanzestad. / Setbacks in the elevation and the expressive roof refer to the old Hanseatic town.
aanzicht concertgebouw / Concert hall, elevation Het concertgebouw is zowel specifiek als autonoom, zowel contextueel als eigenzinnig. / The concert hall is both specific and autonomous, contextual and independent. Hoewel het een introvert volume is, zoekt het een formele relatie met zijn omgeving. / Although an introverted volume, it seeks a formal relationship with its surroundings. De verspringende gevel en het expressieve dak refereren naar de historische Hanzestad. / Setbacks in the elevation and the expressive roof refer to the old Hanseatic town.

impressies concertgebouw / Concert hall, impressions Het concertgebouw kent vele verschillende eigenschappen. / The concert hall has a range of different qualities. De bezoeker ervaart zowel monumentale als intieme ruimten. / Visitors perceive and experience both monumental and intimate spaces. De wijze van daglichttoetreding bepaalt grotendeels dit karakter. / This quality is largely determined by the way daylight enters the building.
impressies concertgebouw / Concert hall, impressions Het concertgebouw kent vele verschillende eigenschappen. / The concert hall has a range of different qualities. De bezoeker ervaart zowel monumentale als intieme ruimten. / Visitors perceive and experience both monumental and intimate spaces. De wijze van daglichttoetreding bepaalt grotendeels dit karakter. / This quality is largely determined by the way daylight enters the building.

plattegrond bibliotheek / Library, plan De bibliotheek van Pommeren vormt en wordt gevormd door zijn context. / The Pomeranian Library shapes and is shaped by its context. Een lange zichtlijn doorkruist de monumentale leeszalen en geeft de nodige structuur. / A long sight line cuts through the monumental reading rooms and provides the necessary structure. De bezoeker kan zich ook nestelen in een van de vele hoeken en nissen van het labyrintische depot. / Visitors can nestle in one of the many corners and recesses of the labyrinthine depot.
plattegrond bibliotheek / Library, plan De bibliotheek van Pommeren vormt en wordt gevormd door zijn context. / The Pomeranian Library shapes and is shaped by its context. Een lange zichtlijn doorkruist de monumentale leeszalen en geeft de nodige structuur. / A long sight line cuts through the monumental reading rooms and provides the necessary structure. De bezoeker kan zich ook nestelen in een van de vele hoeken en nissen van het labyrintische depot. / Visitors can nestle in one of the many corners and recesses of the labyrinthine depot.

doorsnede bibliotheek / Library, section In de doorsnede komen de verschillende karakters van de bibliotheek naar voren. / The section brings out the library’s contrasting characters. Monumentale leeszalen wisselen de intieme gangen van de boekdepots af. / Monumental reading rooms alternate with the intimate corridors of the book depots. De balkons zijn een verassend element met kwaliteiten van beide entiteiten. / The balconies are an unexpected element possessing qualities of both entities.
doorsnede bibliotheek / Library, section In de doorsnede komen de verschillende karakters van de bibliotheek naar voren. / The section brings out the library’s contrasting characters. Monumentale leeszalen wisselen de intieme gangen van de boekdepots af. / Monumental reading rooms alternate with the intimate corridors of the book depots. De balkons zijn een verassend element met kwaliteiten van beide entiteiten. / The balconies are an unexpected element possessing qualities of both entities.

impressies bibliotheek / Library, impressions Materialisatie en daglichttoetreding zijn belangrijke middelen om een atmosfeer te creëeren. / Material form and incoming daylight are important means of creating an ambience. De imposante leeszalen manen de bezoekers als het ware impliciet tot stilte. / The impressive reading rooms implicitly instruct visitors to keep silent. De werkplekken in het depot zijn vormgegeven op de schaal van het individu. / The workplaces in the depot are scaled to the individual.
impressies bibliotheek / Library, impressions Materialisatie en daglichttoetreding zijn belangrijke middelen om een atmosfeer te creëeren. / Material form and incoming daylight are important means of creating an ambience. De imposante leeszalen manen de bezoekers als het ware impliciet tot stilte. / The impressive reading rooms implicitly instruct visitors to keep silent. De werkplekken in het depot zijn vormgegeven op de schaal van het individu. / The workplaces in the depot are scaled to the individual.

PROJECTINDEX
 
EEN ZOEKTOCHT NAAR EEN INTIEME MONUMENTALITEIT IN DE HEDENDAAGS
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Het Filharmonisch Concertgebouw. Dit afstudeerproject begint met een grondige analyse die vervolgens de nodige handvaten biedt voor het ontwerp. Het Filharmonisch concertgebouw in Szczecin verschaft een drietal aanknopingspunten voor de vormgeving van de bibliotheek. De eerste les betreft een balans tussen de specificiteit van de plek en de autonomie van de vorm; een equilibrium tussen contextueel en eigenzinnig.
Een tweede houvast is de scenografie. Een zorgvuldig samengestelde route leidt de bezoeker langs verscheidene atmosferen. Het Filharmonisch concertgebouw laat zo een afwisseling zien tussen intimiteit en monumentaliteit. Het belang van dit samenspel wordt onderstreept door een typologische analyse.
Tot slot geeft het concertgebouw een methodiek prijs die sterk gestoeld lijkt op het gedachtegoed van Louis Kahn. Het verdraaien en verdubbelen van wanden biedt niet alleen een oplossing voor zaken die uit het zicht onttrokken dienen te worden, maar ook juist voor de ervaring van bepaalde ruimten.
De Bibliotheek van Pommeren. De bibliotheek is gecreëerd door zijn context en vormt tegelijkertijd ook zijn directe omgeving. Het sluit aan op de achterliggende gebouwen, maar omarmt ook het park ervoor. In de sculpturale verschijning wordt een verbinding gezocht met omliggende hoogteaccenten, zoals de koepel van de Sint Nikolaaskerk en de toren van het politiebureau. Maar er is evengoed aandacht voor de aansluiting met het maaiveld, waarbij de entree op subtiele wijze verwijst naar de schaal van de nabije pastorie.
De leesruimten zijn als het ware uit deze stenen massa gehouwen. Een zekere monumentaliteit in de leeszalen maant de bezoeker impliciet tot stilte. De zalen zijn geschakeld middels een lange zichtlijn die de gehele bibliotheek doorkruist en waarlangs de bezoeker diverse karakteristieken en uitzichten ervaart. Het gebruik van warme materialen geeft comfort waar het nodig is.
Het depot is de intieme tegenhanger en slingert zich tussen deze imposante entiteiten door. Het biedt een alternatieve route voor de romanticus die zich liever onderdompelt in dit labyrint van kennis of zich nestelt in een van de raamnissen. Materiaalgebruik en daglichttoetreding zijn belangrijke ontwerpmiddelen voor het verkrijgen van de beoogde sfeer.
Deze vervlechting van leeszaal en depot, van monumentaliteit en intimiteit is de essentie van de bibliotheek. Boek en baksteen vormen de muren. De een representeert de raison d’etre van het gebouw, de ander refereert naar een regionale traditie. Als elementen relateren ze tot de schaal van de lezer, maar in hun metafysische aard tot de stad in het bijzonder en de mensheid in het algemeen.