Nederlands English

Stedenbouwkundige interventie van vijf architectonische objecten die voortbouwen op de ruimtelijke interactie tussen architectuur-kade-water en mediëren tussen de verschillende morfologische fragmenten en functionele domeinen van Katendrecht. / Urban intervention of five architectural objects that build on the spatial interaction between architecture, quay and water and mediate between the different morphological fragments and programmatic domains of Katendrecht.
Stedenbouwkundige interventie van vijf architectonische objecten die voortbouwen op de ruimtelijke interactie tussen architectuur-kade-water en mediëren tussen de verschillende morfologische fragmenten en functionele domeinen van Katendrecht. / Urban intervention of five architectural objects that build on the spatial interaction between architecture, quay and water and mediate between the different morphological fragments and programmatic domains of Katendrecht.

Datapolis in de Nieuwe Maas. / Datapolis in the Nieuwe Maas river.
Datapolis in de Nieuwe Maas. / Datapolis in the Nieuwe Maas river.

De Centrale Leegte: een nadrukkelijke fysieke en ambigue ruimte tussen het reële en het digitale, tussen het lichamelijke en het virtuele, tussen ergens zijn en nergens zijn, tussen het globale en het lokale en, uiteraard, tussen de wanden van een monumentaal datacenter. Dat is Datapolis. / The Central Void: An emphatically physical yet ambiguous space between the real and the digital, between the corporeal and the virtual, between being somewhere and being nowhere, between the global and the local and, of course, between the walls of a monumental data warehouse. That is Datapolis.
De Centrale Leegte: een nadrukkelijke fysieke en ambigue ruimte tussen het reële en het digitale, tussen het lichamelijke en het virtuele, tussen ergens zijn en nergens zijn, tussen het globale en het lokale en, uiteraard, tussen de wanden van een monumentaal datacenter. Dat is Datapolis. / The Central Void: An emphatically physical yet ambiguous space between the real and the digital, between the corporeal and the virtual, between being somewhere and being nowhere, between the global and the local and, of course, between the walls of a monumental data warehouse. That is Datapolis.

plattegrond begane grond / ground floor plan 1 westelijke hoofdingang / western main entrance 2 oostelijke hoofdingang (bevindt zich onder de oostelijke vleugel van het complex) / eastern main entrance (passes underneath the east wing of the complex) 3 zuidingang (voor werknemers, leveranciers en onderhoud) / southern entrance for employees, suppliers and maintenance 4 zuidingang (voor publiek) / southern entrance for the public 5 brug naar de generatorruimte / bridge to the generator room 6 toegang tot het auditorium met zicht op de luchtbehandeling units / entrance to the auditorium with view of air handling units 7 toegang tot het auditorium met zicht op het laadperron / entrance to the auditorium with view of loading dock 8 laadperron / loading dock 9 containerruimte / container space 10 afgesloten opslag goederen / secure goods store 11 security 12 manouvreerruimte / manoevring square 13 toegangssluis / mantrap 14 trap naar grote opslagruimte en waterzuiveringsinstallatie / stair to large storage facility and water treatment plant 15 opslag / storage 16 luchtbehandelings units / air handling units 17 ingang/uitgang panoramaliften / entrance/exit for panorama lifts 18 ingang van zwembad Katendrecht / entrance to Katendrecht swimming pool 19 receptie / reception 20 kleedkamers dames / female changing rooms 21 groep/familie kleedkamer dames / female group/family changing room 22 invaliden kleedkamer dames / female disabled changing room 23 douches / showers 24 kleedkamer heren / male changing room 25 groep/familie kleedkamer heren / male group/family changing room 26 invaliden kleedkamer heren / male disabled changing room 27 douches / showers 28 zwembad Katendrecht / Katendrecht swimming pool 29 opslag / storage 30 badmeester kantoor/lounge / lifeguard’s office/lounge 31 hellingbaan naar de publieksingang van Datapolis / ramp leading to the public entrance to Datapolis 32 publieksingang Datapolis / public entrance to Datapolis 34 bezoekers lounge/wachtkamer / visitors’ lounge/waiting room 35 toegangssluis / mantrap 36 publieke lift naar de uitkijktoren / public lift to the watchtower 37 middenspanningstransformatoren / medium voltage transformers 38 onderstation elektra / power substation 39 controlekamer en onderhoudsruimte onderstation / power substation monitoring and maintenance room 40 toegang tot restaurant Van Traa / entrance to Restaurant Van Traa 41 generatorruimte / generator room 42 ventilatie inlaten voor de luchtbehandeling / ventilation inlets for air handling units 43 water inlaat voor de waterzuiveringsinstallatie / water inlet for the water treatment plant
plattegrond begane grond / ground floor plan 1 westelijke hoofdingang / western main entrance 2 oostelijke hoofdingang (bevindt zich onder de oostelijke vleugel van het complex) / eastern main entrance (passes underneath the east wing of the complex) 3 zuidingang (voor werknemers, leveranciers en onderhoud) / southern entrance for employees, suppliers and maintenance 4 zuidingang (voor publiek) / southern entrance for the public 5 brug naar de generatorruimte / bridge to the generator room 6 toegang tot het auditorium met zicht op de luchtbehandeling units / entrance to the auditorium with view of air handling units 7 toegang tot het auditorium met zicht op het laadperron / entrance to the auditorium with view of loading dock 8 laadperron / loading dock 9 containerruimte / container space 10 afgesloten opslag goederen / secure goods store 11 security 12 manouvreerruimte / manoevring square 13 toegangssluis / mantrap 14 trap naar grote opslagruimte en waterzuiveringsinstallatie / stair to large storage facility and water treatment plant 15 opslag / storage 16 luchtbehandelings units / air handling units 17 ingang/uitgang panoramaliften / entrance/exit for panorama lifts 18 ingang van zwembad Katendrecht / entrance to Katendrecht swimming pool 19 receptie / reception 20 kleedkamers dames / female changing rooms 21 groep/familie kleedkamer dames / female group/family changing room 22 invaliden kleedkamer dames / female disabled changing room 23 douches / showers 24 kleedkamer heren / male changing room 25 groep/familie kleedkamer heren / male group/family changing room 26 invaliden kleedkamer heren / male disabled changing room 27 douches / showers 28 zwembad Katendrecht / Katendrecht swimming pool 29 opslag / storage 30 badmeester kantoor/lounge / lifeguard’s office/lounge 31 hellingbaan naar de publieksingang van Datapolis / ramp leading to the public entrance to Datapolis 32 publieksingang Datapolis / public entrance to Datapolis 34 bezoekers lounge/wachtkamer / visitors’ lounge/waiting room 35 toegangssluis / mantrap 36 publieke lift naar de uitkijktoren / public lift to the watchtower 37 middenspanningstransformatoren / medium voltage transformers 38 onderstation elektra / power substation 39 controlekamer en onderhoudsruimte onderstation / power substation monitoring and maintenance room 40 toegang tot restaurant Van Traa / entrance to Restaurant Van Traa 41 generatorruimte / generator room 42 ventilatie inlaten voor de luchtbehandeling / ventilation inlets for air handling units 43 water inlaat voor de waterzuiveringsinstallatie / water inlet for the water treatment plant

Auditorium met daarboven het plateau dat uitzicht biedt over de Nieuwe Maas richting haven. / Auditorium with above it the platform looking out over the Nieuwe Maas river towards the docks.
Auditorium met daarboven het plateau dat uitzicht biedt over de Nieuwe Maas richting haven. / Auditorium with above it the platform looking out over the Nieuwe Maas river towards the docks.

Koeltorens op het dak. / Cooling towers on the roof.
Koeltorens op het dak. / Cooling towers on the roof.

Zwembad Katendrecht met water verwarmd door het datacenter. / Katendrecht swimming pool with water heated by the data centre.
Zwembad Katendrecht met water verwarmd door het datacenter. / Katendrecht swimming pool with water heated by the data centre.

Diagram met de vier publieke functies in Datapolis en hun aaneenrijging middels de Publieke Route. / The four public facilities in Datapolis strung together by the Public Route.
Diagram met de vier publieke functies in Datapolis en hun aaneenrijging middels de Publieke Route. / The four public facilities in Datapolis strung together by the Public Route.
PROJECTINDEX
 
DATAPOLIS
Technische Universiteit Eindhoven
ARCHITECTURE

Een hyperscale datacenter voor Rotterdam
Datapolis maakt deel uit van een stedebouwkundige interventie die exploreert op welke wijze Rotterdam zich opnieuw kan verbinden met het water in de voormalige havengebieden. Vijf architectonische objecten die in en rond Katendrecht geplaatst worden verkennen de ruimtelijke interactie tussen architectuur-kade-water die specifiek is voor het schiereiland. De vijf gebouwen brengen de morfologische fragmenten en programmatische domeinen van Katendrecht met elkaar in contact en nemen daarbij verschillende posities in ten opzichte van de historische kern. Samen vormen ze een ensemble dat zich beweegt van de kern naar buiten, van land naar water, van morfologie naar autonomie.
De westwaartse verplaatsing van havenactiviteiten heeft ertoe geleid datde haven geen integraal onderdeel meer is van het dagelijks leven. Op de vrijgekomen havengebieden ontstond hierdoor de mogelijkheid voor de stad om nieuwe relaties met het water aan te gaan, hetgeen resulteerde in grootschalige postindustriële gebiedstransformaties. Dergelijke ontwikkelingen hangen veelal samen met het historisch gegroeide karakter van de locatie waarbij architectonische relicten fungeren als dragers van de identiteit van de plek. Echter, ze verrijken het specifieke karakter van de locatie vaak op geen enkele manier.
Met zijn afmetingen en positie in de Maas confronteert Datapolis ons met de fysieke realiteit van de luchtige metafoor van cloud computing. Daarnaast toont Datapolis het ware gezicht van smart-city achtige ontwikkelingen en de Next Economy. Het 240 meter lange, 80.000 vierkante meter grote gebouw huisvest in een eenduidig architectonisch gebaar een hyperscale datacentercampus. Daarmee is het een directe uitdrukking van de groeiende honger naar data als de olie van de 21ste eeuw met onze privacy alsvaluta .
Hoewel de groei in omvang en aantal van datacenters in Nederland positieve economische vooruitzichten biedt, betekent de ‘verdozing’ van het landschap en de ‘verstedelijking’ van datacenters dat ze een steeds groter ruimtelijk vraagstuk worden. De vraag is daarbij hoe datacenters beter kunnen worden geïntegreerd in het publieke domein en hoe ze een integraal onderdeel kunnen worden van het stadsbeeld. In dit licht zou Datapolis kunnen dienen als een nieuw baken voor deze opkomende industrie. Als zodanig biedt het ontwerp nieuwe perspectieven op de stad en toont het vooruitgang als een algemeen gedeelde, collectieve ambitie. Aspecten die onderdeel zijn van het metropolitane karakter van Rotterdam dat zich parallel ontwikkelde aan de ontwikkeling van haar moderne haven na 1890. Dit krijgt in het ontwerp gestalte door een openbare route die het gesloten karakter van het datacenter openbreekt en zo vier openbare functies verbindt. Daarnaast is een publiek plein in de vorm van een Central Void geïntroduceerd temidden van wat enkele van de meest exclusieve gebouwen van deze tijd zijn, waarmee Datapolis een publiek toegankelijk datacenter wordt.