Nederlands English

verse groente en fruit markt met tenten onder draagconstructie oude loodsen / tent area of market under abandoned warehouse structures, stalls selling fresh vegetables and fruit
verse groente en fruit markt met tenten onder draagconstructie oude loodsen / tent area of market under abandoned warehouse structures, stalls selling fresh vegetables and fruit

tweedehands markt op de hellingbaan / flea market on ramp
tweedehands markt op de hellingbaan / flea market on ramp

tweedehands markt onder de infrastructuur / flea market below infrastructure
tweedehands markt onder de infrastructuur / flea market below infrastructure

levenmiddelen zone van de markt / daily grocery area of the market
levenmiddelen zone van de markt / daily grocery area of the market

catalogus van formele en informele elementen / catalogue of formal & informal components
catalogus van formele en informele elementen / catalogue of formal & informal components

plattegrond begane grond en hellingbaan / ground level & ramp level plan
plattegrond begane grond en hellingbaan / ground level & ramp level plan

aanzicht en doorsnede van het nieuwe marktgebied / new market area, elevation and section
aanzicht en doorsnede van het nieuwe marktgebied / new market area, elevation and section

vogelvlucht perspectief van het nieuwe marktgebied / bird’s-eye view of the new market area
vogelvlucht perspectief van het nieuwe marktgebied / bird’s-eye view of the new market area
PROJECTINDEX
 
THE SPACE OF DYNAMIC INFORMALITY
Technische Universiteit Delft
ARCHITECTURE

De locatie van mijn plan is een station aan de Nieuwe Zijderoute in Tblisi. De bestaande markt blijft behouden terwijl ik de transportinfrastructuur reorganiseerde. Na bestudering van de lokale condities, waaronder het bestaande ruimtegebruik en de aanwezige typologieën, introduceerde ik een set van formele componenten en een set van informele componenten. De formele categorie bestaat voornamelijk uit infrastructuurcomponenten voor de voetganger. Ze fungeert ook als een kader dat in de tussenruimten plaats biedt aan het informele deel, dat op haar beurt bestaat uit flexibele kleine marktkraampjes. De formele en informele delen vormen samen een eigentijds marktgebied met een dynamisch, informeel karakter.
De Nieuwe Zijderoute bracht veel nieuwe infrastructuren met zich mee die vervolgens leidden tot een spontane evolutie van marginale ruimten in de omgeving. Die marges, in de vorm van restruimten, drempels, tussenruimten en dergelijke, transformeren van een vaag en verwaarloosd terrein tot functionele onderdelen van de omgeving. De fragmenten parasiteren op de infrastructuur en het stedelijk weefsel van de locatie, ze zijn tegelijkertijd dynamisch en onstabiel en ze weerspiegelen de intenties van hun tijdelijke gebruikers. Wat die evoluties gemeen hebben is een hoge mate van spontaniteit en informaliteit. Geleidelijk ontstaan de speciale kwaliteiten van het gebied.
Deze bevindingen van mijn onderzoek naar de Nieuwe Zijderoute vond ik zeer interessant. Daarom worden beide onderwerpen in mijn afstudeerplan nader onderzocht. Ten eerste de kenmerken en kwaliteiten van de marginale ruimte en de informele praktijken die gerelateerd zijn aan de grootschalige infrastructuur van de Nieuwe Zijderoute. Ten tweede onderzocht ik welke verbeteringen een architect kan ontwerpen in plaats van sloop en gestandaardiseerde oplossingen.
Het programma van de locatie is meerdere keren ontwikkeld en vervangen, de verkeerssituatie is complex, een ideale situatie voor een nieuwe architecturale aanpak. Op basis van mijn theorie van de informele praktijk probeerde ik de bestaande autonome retailmarkt te behouden terwijl ik de transportstructuur reorganiseerde. Mijn houding ten opzichte van informaliteit is dat ze zowel in ruimtelijk als in sociaal opzicht van belang is. Hoewel er zeker sprake is van negatieve effecten, zijn de marginale ruimten vooral vol vitaliteit en verbeelding. Ingeval van een renovatie moeten de bestaande informele kwaliteiten gerespecteerd worden om vervolgens nieuwe interpretaties te maken.